DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175748

Специфіка податкових систем України і країн Європейського Союзу та їх порівняльний аналіз

О. Я. Бойко

Анотація


Проаналізовано податкову систему України у порівнянні з її аналогами в країнах-членах ЄС для визначення конкурентоспроможності України на світовому ринку товарів та інвестицій та вибору головних напрямів реформування податкової системи. Розглянуто та проаналізовано вплив податкової системи на соціально-економічний розвиток України та країн ЄС. Порівняння проведено у таких напрямах: за рівнем загального податкового навантаження, його розподілу між основними видами податків та групами платників, а також фіскальної ефективності податкових систем.


Ключові слова


податкова система; ставка податку; платник податку; податкова політика; податкове законодавство

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Податковий кодекс України № 2755-VІ від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

2. Там само.

3. Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за 2015 рік // Урядовий кур’єр [Електронний ресурс]. — 2016. — 02 берез. — Режим доступу : www.ukurier.gov.ua.

4. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році [Електронний ресурс] : Закон України № 909-VIII від 24.12.2015 р. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

5. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : Закон України № 2464-VI від 08.07.2010 р. — Режим доступу : www.rada.gov.ua.

6. Мінфін показав компромісний варіант податкової реформи // Економічна правда [Електронний ресурс]. — 2015. — 9 груд. — Режим доступу : www.epravda.com.ua/news/2015/12/9/571501.

7. Чистилин Д. К. Самоорганизация мировой экономики: Евразийский аспект / Д. К. Чистилин. — 2-е изд. — М. : ЗАО “Издательство “Экономика”, 2006. — 237 с.

8. Вахновська Н. А. Реформування податкової системи України в контексті вдосконалення податкового законодавства [Електронний ресурс] / Н. Вахновська. — Режим доступу : http://www.politcom.ru/8018.html.

9. Конрад Ю. Податкова політика в Україні / Ю. Конрад // Економіка України [Текст]. — 2008. — № 1. — С. 95—103.

10. Карлін М. І. Фінанси країн Європейського союзу [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. — К. : [б. в.], 2011. — 639 с.

11. Там само. — 639 с.

12. Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / [І. І. Д’яконова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка та ін.] ; за ред. М. І. Макаренка та І. І. Д’яконової. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 548 с.

13. Третнер К. Х. Реформирование межбюджетных отношений в Германии / К. Х. Третнер // Финансы [Текст]. — 2003. — № 1. — С. 66—70.

14. Ткаченко Н. М. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність [Текст] : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Н. М. Ткаченко. — К. : Алерта, 2004. — 554 с.

15. Козак Ю. Г. Міжнародна макроекономіка [Текст] : навч. посіб. — вид. 3-тє, перероб. та доп. / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова [та ін.]. — К. : Центр навчальної літератури, 2011. — 364 с.

16. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України [Текст] : навч. посіб. / В. І. Кравченко. — К. : [б. в.], 2002. — 670 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. Я. Бойко