DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175749

Інформаційне забезпечення діяльності туристичних підприємств

Ю. П. Маковей

Анотація


Розглянуто загальну ситуацію щодо розвитку туристичної галузі у Львівській області. Обґрунтовано суть інформаційного забезпечення туристичної галузі та його особливості і необхідність у зазначеній сфері. Проаналізовано інформаційні технології, які застосовуються на сьогодні у сфері інформаційного забезпечення туристичної галузі. Узагальнено пропозиції щодо покращення інформаційного забезпечення туристичної галузі в у місті Львові та області. Зокрема, зроблено акцент на статистичній інформації, яка є засобом покращення ситуації в туристичній галузі.


Ключові слова


інформаційне забезпечення; інформаційні технології; туристична галузь; туризм

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Програма розвитку туризму та рекреації у Львівській області на 2011 – 2013 рр. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http : //www.oblrada.lviv.ua.

2. Рекреаційний потенціал Львівщини [Текст] : стат. зб. — Львів : Головне управління статистики у Львівській обл., 2012. — 96 с.

3. Мігущенко Ю. В. Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі Львівської області [Електронний ресурс] / Ю. В. Мігущенко. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4564.

4. Прейгер Д. К. Міжнародний туризм в Україні як форма інтеграційних комунікацій / Д. К. Прейгер, І. А. Малярчук // Стратегічна панорама [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://tourizm.gov.ua.

5. Мамчин М. М. Тенденції розвитку туристично-рекреаційної галузі Львівщини [Електронний ресурс] / М. М. Мамчин, С. Й. Чучмарьова, О. І. Мархевка. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/ Vnulp/Logistyka/2008_633/60.pdf.

6. Там само.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Ю. П. Маковей