DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.49.2016.175750

Моніторинг та оцінка ефективності бюджетних програм як складові ресурсного циклу ЦОВВ

Я. М. Коваленко

Анотація


Досліджено моніторинг та оцінку ефективності бюджетних програм як складових циклу ресурсного забезпечення та контролінгового механізму центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ). Акцентовано увагу на управлінні ресурсами за цілями та результатами з використанням програмно-цільового методу. Визначено сутність та роль внутрішнього контролю та аудиту, їхній зв’язок із моніторингом та оцінкою ефективності бюджетних програм. Запропоновано використовувати критерій корисності для оцінки виконання бюджетних програм та державної політики загалом для
суспільства.


Ключові слова


державне управління; контролінг; ресурси; моніторинг; оцінка ефективності бюджетних програм; результативні показники; внутрішній контроль; внутрішній аудит

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України № 2456-VI від 08.07.2010 р. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

2. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України № 608 від 17.05.2011 р. — Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

3. Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України № 995 від 14.09.2012 р. — Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

4. Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 1001 від 28.09.2011 р. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.

5. Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України № 662 від 30.05.2007 р. — Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Я. М. Коваленко