DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175755

Формування інституту державних секретарів в Україні: теоретико-методологічні засади

О. І. Пархоменко-Куцевіл

Анотація


Проаналізовано історію запровадження інституту державних секретарів та проблеми, що призвели до скасування посад держаних секретарів міністерств у 2003 р. Розглянуто теоретичні напрацювання з проблематики запровадження інституту державних секретарів та проаналізований закордонний досвід. Здійснено аналіз сучасного законодавства України про державну службу. Визначено проблеми запровадження посад державних секретарів міністерств. Запропоновано шляхи удосконалення законодавства щодо запровадження інституту державних секретарів міністерств.


Ключові слова


публічне управління; публічна служба; посади; державний секретар міністерства; адміністративні посади; політичні посади; ефективність та результативність діяльності державних секретарів міністерств

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Авер’янов В. Б. Інститут державних секретарів міністерств як новела у реформуванні виконавчої влади в Україні / В. Б. Авер’янов // Вісник Академії правових наук України [Текст]. — 2002. — № 2 (29). — С. 59—71.

2. Валевський О. Інститут державних секретарів: зарубіжний досвід і Україна / О. Валевський // Вісник НАДУ [Текст]. — 2004. — № 2. — С. 54—63.

3. Захарія С. Я. Законодавче закріплення посади державного секретаря в Україні: стан та тенденції / С. Я. Захарія // Економіка та держава [Текст]. — 2011. — № 1. — С. 130—132.

4. Ковриженко Д. Інститут державних секретарів в Україні: аналіз проблемних аспектів / Д. Ковриженко // Парламент [Текст]. — 2001. — № 6. — С. 32—34.

5. Ляжумар Д. Посада генерального секретаря у французьких міністерствах / Д. Ляжумар // Вісник державної служби України [Текст]. — 2006. — № 4. — С. 10—14.

6. Скрипнюк В. Інститут державних секретарів і перспективи розвитку виконавчої влади в Україні / В. Скрипнюк // Право України [Текст] : юрид. журн. — 2001. — № 10. — С. 16—19.

7. Толкованов В. Інститут державних секретарів як важливий елемент ефективного функціонування апарату державного управління: вітчизняна практика та зарубіжний досвід / В. Толкованов // Вісник УАДУ [Текст] : наук. журн. — 2002. — № 3. — С. 48—54.

8. Авер’янов В. Б. Інститут державних секретарів міністерств як новела у реформуванні виконавчої влади в Україні… — С. 59—71.

9. Валевський О. Інститут державних секретарів: зарубіжний досвід і Україна… — С. 54—63.

10. Толкованов В. Інститут державних секретарів як важливий елемент ефективного функціонування апарату державного управління: вітчизняна практика та зарубіжний досвід… — С. 48—54.

11. Ляжумар Д. Посада генерального секретаря у французьких міністерствах… — С. 10—14.

12. Коліушко І. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні [Текст] / І. Б. Коліушко. — К. : Факт, 2002. — С. 94.

13. Авер’янов В. Б. Інститут державних секретарів міністерств як новела у реформуванні виконавчої влади в Україні... — С. 61.

14. Ковриженко Д. Інститут державних секретарів в Україні: аналіз проблемних аспектів... — С. 32.

15. Ляжумар Д. Посада генерального секретаря у французьких міністерствах… — С. 10—14.

16. Ткач Д. Институт государственных секретарей: венгерский опыт на фоне украинских начинаний / Д. Ткач // Персонал [Текст]. — 2001. — № 8. — С. 14, 15.

17. Запровадження інституту державного секретаря в Україні. Варіанти рішень. Міжнародний досвід [Електронний ресурс] : матер. до семін. — Режим доступу : http://old.icps.com.ua/files/articles/33/93/gov_secret_2_ukr.pdf.

18. Там само.

19. Про Примірне положення державного секретаря міністерства [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 529 від 14.07.2001 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/529/2001.

20. Про державну службу [Електронний ресурс] : Закон України від 10.12.2015 р. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran2#n2.

21. Про Примірне положення державного секретаря міністерства…

22. Там само.

23. Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади [Електронний ресурс] : Указ Президента України № 434 від 26.05.2003 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/434/2003.

24. Там само.

25. Про державну службу...

26. Про центральні органи виконавчої влади [Електронний ресурс] : Закон України. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3166-17.

27. Про державну службу...

28. Про Примірне положення державного секретаря міністерства...

29. Там само.

30. Про державну службу...Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. І. Пархоменко-Куцевіл