DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175756

Міжнародний досвід реформ у публічній сфері під час кризових періодів

П. І. Шевчук, А. П. Шевчук

Анотація


Проаналізовано світовий досвід проведення соціальних та економічних реформ у період кризових станів. Розглянуто причини гальмування реформ в Україні. Запропоновано заходи для подолання наявних соціально-економічних і політичних проблем в Українській державі.


Ключові слова


війна; економічний розвиток; ліберальна економіка; лібералізм; криза; реформування; рівень життя

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки : Послання Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур’єр [Текст]. — 2002. — № 100. — 4 черв.

2. Тіндалл Д. Б. Історія Америки [Текст] / Д. Б. Тіндалл, Д. Е. Шай ; [пер. з англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. Щур]. — Львів : Літопис, 2010. — 904 с.

3. Мизес Л. ф. Либерализм в классической традиции [Текст] / Л. ф. Мизес ; пер. c англ. А. В. Кураева. — М. : ООО “Социум ; ЗАО “Издательство “Экономика”, 2001. — 284 с.

4. Balcerowicz L. Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przeіomu epok [Tekst] / L. Balcerowicz. — Warszawa : PWN, 1997. — 286 s.

5. Економіка Польщі [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://economists.pro/05-04-2014/ekonomika/29757.

6. Галунько В. В. Сінгапур як держава з найсприятливішими умовами для бізнесу [Електронний ресурс] / В. В. Галунько, В. І. Милько. — Режим доступу : http://www.lawproperty.in.ua/articles/featured-articles/176-2014-03-06-20-44-00.html.

7. Із третього світу в перший. Сінгапурська історія: 1961 – 2001 [Текст] : мемуари Лі Куан Ю. : в 2 т. Т. 2 / пер. з англ. С. Сисоєва. — К. : Видавництво Олексія Капусти, 2009. — 684 с.

8. Рейтинг стран по ВВП на душу населения [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://nonews.co/directory/lists/countries/gdp-ppp.

9. Дейвіс Н. Європа. Історія [Текст] / Н. Дейвіс. — К. : Основи, 2001. — 1463 с.

10. Грицак Я. Якщо наша еліта та матиме політичної волі проводити реформи, варто чекати новий Майдан [Електронний ресурс] / Я. Грицак. — Режим доступу : http://ipress.ua/articles/ yaroslav_grytsak_viynu_z_rosiieyu_my_ vygraiemo_ 95812.html.

11. Джонсон Б. Лондон по Джонсону. О людях, которые сделали город, который сделал мир [Текст] / Б. Джонсон ; пер. с англ. О. Алексаняна. — М. : КоЛибри ; Азбука-Аттиус, 2014. — 284 с.

12. Юлия Шибалкина советует Украине вспомнить опыт Израиля в проведении реформ во время войны [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://djc.com.ua/news/view/new/?id=13137.

13. Варченко І. Реформи в Грузії 2004 – 2012 років: уроки для України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://blogs.lb.ua/ivan_varchenko/ 283375_reformi_gruzii_20042012_rokiv.html.

14. Логінов Я. Інтеграція з Європою під час війни: досвід Хорватії [Електронний ресурс] / Я. Логінов. — Режим доступу : http://inspired.com.ua/columns/eu-integrationduring-war.

15. Кругман П. Выход из кризиса есть [Текст] / П. Кругман ; [пер. с англ. Ю. Гольберга]. — М. : Азбука Бизнес ; Азбука-Аттикус, 2013. — 320 c.

16. Геєць В. М. Вихід з кризи (Роздуми над актуальним у зв’язку з прочитаним) / В. М. Геєць, А. А. Гриценко // Економіка України [Текст]. — 2013. — № 6 (619). — С. 4—19.

17. Кругман П. Выход из кризиса есть… — С. 306.

18. Вернадский В. И. Биосфера [Текст] / В. И. Вернадский. — М. : Мысль, 1967. — 376 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 П. І. Шевчук, А. П. Шевчук