DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175767

Аналіз підходів до реформування системи надання соціальних послуг у контексті дослідження іноземного досвіду (на прикладі Великобританії)

Р. В. Греба

Анотація


Проаналізовано європейський досвід реформування системи надання соціальних послуг під впливом розвитку тенденції децентралізації владних повноважень на прикладі Великобританії. Досліджено особливості та визначальні характеристики британської моделі соціального захисту, що склалася за період перебування Великобританії у складі країн Європейського Союзу, та сформованої у її межах системи надання соціальних послуг. Визначено, що основною метою проведення реформи соціальної сфери у цій країні було підвищення якості та тривалості життя населення. Акцентовано увагу на значимості недержавних організацій, залучених до процесу надання соціальних послуг населенню, а також окреслено роль отримувачів соціальних послуг. Доведено, що роль держави у побудові механізмів надання соціальних послуг є пріоритетною.


Ключові слова


соціальні послуги; система соціального захисту; реформування моделі соціальних послуг; децентралізація владних повноважень; європейська інтеграція; досвід Великобританії

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Качан Л. Реформування та модернізація соціальних послуг: досвід країн-членів ЄС / Л. Качан, О. Косенко // Соціальний захист [Електронний ресурс]. — 2005. — № 9. — Режим доступу : http://info.rehab.org.ua/russian/periodyka/sots_zaxust/sots_zaxust_9/sots_zaxust_9_05.

2. Там само.

3. Hall M. P. The Social Services of Modern England [Electronic resource] / M. P. Hall. — Access mode : https://play.google.com/store/books/details/M_Penelope_Hall_The _Social_Services_of_Modern_Engl?id=9ff9AQAAQBAJ.

4. Качан Л. Реформування та модернізація соціальних послуг: досвід країн-членів ЄС…

5. Social services commissioning framework [Electronic resource] : The program of improvement work in respect of commissioning, 2011. — Access mode : http://www.valeofglamorgan.gov.uk/Documents/Living/Social%20Care/Adult%20Services/Commissioning-

Framework-Final-Nov-11.pdf.

6. Changing for the Better : Quality, Service, Workforce & Financial Framework, 2010 – 2015. — UK Health Board [Electronic resource]. — 2011. — Access mode : http://

www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/863/OUR%20FIVE%20YEAR%20PLAN%20-%20FINAL%20FEB%2011.pdf.

7. Social services commissioning framework…

8. Changing for the Better…

9. European Commission. Eurostat. Products Datasets : Annual detailed enterprise statistics for services at August 17, 2016 [Electronic resource]. — Access mode : http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/sbs_na_1a_se_r2.

10. Changing for the Better…

11. Health Council of UK : Official web-site. Activities [Electronic resource]. — Access mode : http://www.healthcouncil.co.uk/about-us.html.

12. Changing for the Better…

13. Пірог Л. А. Перспективи розвитку державної соціальної допомоги в сучасних умовах / Л. А. Пірог // Вісник Дніпропетровського університету [Текст]. — 2014. — Вип. 24. — Т. 22. — С. 148.

14. European Commission…

15. Качан Л. Реформування та модернізація соціальних послуг: досвід країн-членів ЄС…

16. Shifting the Beveridge Curve: What Affects Labor Market Matching? [Electronic resource] / International Monetary Fund. — 2016. — Access mode : http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp1693.pdf.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Р. В. Греба