DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175771

Глобальні тенденції щодо управління людськими ресурсами сфери охорони здоров’я в контексті завдань державного управління

В. В. Лещенко

Анотація


Виявлено та узагальнено глобальні тенденції управління людськими ресурсами сфери охорони здоров’я. Зокрема, згадано Цілі сталого розвитку ООН щодо забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці, для чого серед іншого необхідно збільшити набір, розвиток, професійну підготовку та утримання медичних кадрів. Проаналізовано звіти ВООЗ з даними моніторингу стану здоров’я та систем охорони здоров’я у світі та наголошено на дефіциті людських ресурсів в охороні здоров’я. Наведено цілі, визначені ВООЗ з метою виконання Глобальної стратегії розвитку людських ресурсів охорони здоров’я: трудові ресурси 2030. Зазначено, що прийняття та запровадження в практику управлінської діяльності положень цього документа слугуватиме удосконаленню державної політики України у зазначеній сфері.


Ключові слова


охорона здоров’я; людські ресурси; державна політика; державне управління; цілі сталого розвитку; Глобальна стратегія розвитку людських ресурсів охорони здоров’я

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Fulop T. Reviewing health manpower development. A method of improving national health systems / Fulop T., Roemer M. I. // Public Health Papers [Text]. — № 83. — Geneva: World Health Organization, 1987. — Р. 22.

2. Кадрова політика у реформування сфери охорони здоров’я [Текст] : аналіт. доп. / Т. П. Авраменко. — К. : НІСД, 2012. — С. 7—11.

3. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development [Electronic resource] : Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. — Access mode : http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. World health statistics 2016: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals [Text]. — [S. p. : s. n.], 2016. — 121 р.

7. Ibid. — P. 80.

8. International Migration Outlook 2015 [Electronic resource]. — Access mode : http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migrationhealth/international-migration-outlook-2015_migr_outlook-2015-en.

9. Global strategy on human resources for health: Workforce 2030. Draft for the 69th World Health Assembly [Electronic resource]. — Access mode : http://www.who.int/hrh/resources/16059_Global_strategyWorkforce2030.pdf?ua=1.

10. Ibid.

11. Ibid.

12. Tools and guidelines for human resources for health [Electronic resource]. — Access mode : http://www.who.int/hrh/tools/en/.

13. Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я в Україні [Текст] : матер. щоріч. Всеукр. наук.-практ. конфер за міжнар. уч. (23 березня 2016 р., м. Київ) / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. — К. : ДКС_Центр, 2016. — С. 3.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 В. В. Лещенко