DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175773

Основні напрямки діяльності центрів із надання адміністративних послуг в Україні

Ю. М. Жук

Анотація


Розглянуто основні принципи діяльності центрів надання адміністративних послуг в Україні. Проведено, на основі соціологічних досліджень, оцінку діяльності ЦНАПів.


Ключові слова


адміністративні послуги; державне управління; органи публічної влади; професійна діяльність; центр надання адміністративних послуг

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності [Текст] : практ. посіб. / [Бригілевич І. І., Ванько С. І., Загайний В. А. та ін.] / за заг. ред. Тимощука В. П. — К. : СПД Москаленко О. М., 2011. — 432 с.

2. Там само. — С. 59.

3. Там само. — С. 60.

4. Тимощук В. Досвід Канади в організації надання адміністративних послуг [Електронний ресурс] / В. Тимощук. — Режим доступу : http://fmd.kh.ua/administratyvni-administrativnihposlug.html.

5. Тимощук В. Адміністративні послуги [Електронний ресурс] : посібник / [В. Тимощук] ; Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO”. — К. : ТОВ “Софія-A”, 2012. — 104 с. — Режим доступу : http://despro.org.ua/media/articles/06_book_blok.pdf.

6. Про адміністративні послуги [Електронний ресурс] : Закон України № 5203-VI від 06.09.2012 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.

7. Тимощук В. Адміністративні послуги… — С. 24.

8. Там само. — С. 27.

9. Там само. — С. 28.

10. Там само. — С. 29.

11. Якість надання адміністративних послуг: оцінка населення [Електронний ресурс] : прес-конференція [Оцінки діяльності центрів надання послуг у 10 містах України, 25.04.2013 р.] / Фонд “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва. — Режим доступу : http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/jakist-nadaistah-ukraini.htm.

12. Як українці оцінюють якість адміністративних послуг: чи змінилася ситуація за нової влади [Електронний ресурс] : прес-конференція / Центр політико-правових реформ (13.01.2015 р.). — Режим доступу : http://news.ukrinform.net/ukr/news/2009532.

13. Неприпустимо, щоб у кожній будівлі відкривався свій ЦНАП [Електронний ресурс] : інтерв’ю О. Калініченко “Громадське радіо”. — Режим доступу : http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/neprypustymo-shchob-u-kozhniy-budivlividkryvavsya-sviy-cnap-kalinichenko#.V6uQ-33jHZU.facebook.

14. Як українці оцінюють якість адміністративних послуг: чи змінилася ситуація за нової влади…Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Ю. М. Жук