DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175775

Підвищення ефективності співробітництва в межах Карпатського єврорегіону у сфері міждержавного регіонального управління

В. І. Пак

Анотація


Розглянуто питання, які потребують підвищеної уваги у контексті покращення функціонування Карпатського єврорегіону. Запропоновано концептуальні підходи до підвищення ефективності співробітництва в межах Карпатського єврорегіону. Подано пропозиції до розробки державної програми сталого розвитку Українських Карпат, яка би враховувала розвиток Карпатського єврорегіону та визначала основні пріоритети його розвитку. Обґрунтовано можливості розвитку інфраструктурного забезпечення в Концепції інфраструктурного забезпечення розбудови кордону між Україною та країнами-членами Європейського Союзу. Розглянуто рекомендації щодо налагодження регулярної роботи міжрегіональних заходів, у яких Карпатський єврорегіон повинен бути активним учасником.


Ключові слова


міждержавне регіональне управління; регіон; держава

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Державна регіональна політика України : особливості та стратегічні пріоритети [Текст] : монографія / за ред. З. С. Варналія. — К. : НІСД, 2007. — 820 с.

2. Словник з регіональної політики / Інститут регіональних та евроінтеграційних досліджень ЄвроРегіо Україна [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://eu.prostir.ua/library/1405.html.

3.Романюк С. А. Політика регіонального розвитку в Україні: сучасний стан і нові можливості: Регіональні дослідження : [монографія] / С. А. Романюк. — К. : УАДУ, 2001. — 112 с.

4. Безуська А. Ю. Визначення сутності регіонального управління, його основних процесів і державних пріоритетів розвитку [Електронний ресурс] / А. Ю. Безуська, В. О. Лук’янихін. — Режим доступу : essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/.../7827/1/1.doc.

5. Битяк Ю. П. Особливості регіонального управління / Ю. П. Битяк // Адміністративне право України [Електронний ресурс] : [підручник] . — Режим доступу : http://www.ebk.net.ua/Book/law/bityak_admpu/part7/705.htm.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 В. І. Пак