DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175776

Організаційно-правові засади публічного управління у сфері первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню в Україні

Н. Я. Юристовська

Анотація


Досліджено правові засади організаційної системи первинної медико-санітарної допомоги України. Акцентовано на особливостях організації сільської медицини. Визначено основні проблеми публічного управління у сфері надання первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню на етапі реформування системи охорони здоров’я в Україні.


Ключові слова


публічне управління; медичне обслуговування; первинна медико-санітарна допомога; Міністерство охорони здоров’я; фельдшерсько- акушерський пункт; амбулаторія; оптимізація медичних закладів; охорона здоров’я; сільське населення

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Положення про фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт / затверджено Наказом МОЗ України № 755 від 04.11.2011 р. [Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 813 від 17.10.2012 р.] [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1486-11.

2. Основи законодавства України про охорону здоров’я [Електронний ресурс] : Закон України № 2801-XII від 19.11.1992 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

3. Організація лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню – проблеми та перспективи [Електронний ресурс]. — Режим доступу : medbib.in.ua/organizatsiya-lechebno-profilakticheskoy3179.

4. Тищенко О. М. Громадське здоров’я та охорона здоров’я [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Тищенко, Г. І. Заборовський. — Режим доступу : http://medbib.in.ua/obschestvennoe-zdorove-zdravoohranenie.html.

5. Погребський Т. Ресурсне забезпечення системи охорони здоров’я Волинської області [Електронний ресурс] / Т. Г. Погребський ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. — Режим доступу : http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/9880.

6. Організація роботи і обсяг невідкладної медичної допомоги на фельдшерсько-акушерському пункті [Текст] : навч. посіб. / Л .Т. Бєлінкіна, Г. Ю. Гук, О. М. Корконішко [та ін.] ; за ред. Р. І. Поцюрка. — К. : Медицина, 2014. — 135 с.

7. Положення про амбулаторію : затверджено Наказом МОЗ України № 755 від 04.11.2011 р. [Із змінами, внесеними Наказом МОЗ № 813 від 17.10.2012 р.] [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1485-11.

8. Медико-демографічна ситуація та основні показники медичної допомоги в регіональному аспекті: підсумки діяльності у 2011 році [Текст] / авт. кол. [В. Бойко, М. Бортко та ін.]. — К. : МОЗ України, 2012. — 192 с.

9. Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 33 від 23.02.2000 р. [Із наступними змінами]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20000223_33n.html.

10. Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 640 від 28 червня 1997 р. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19980324_74.html.

11. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2015 року [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. — Режим доступу : http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2015/zb_nas_14.pdf.

12. Примірний табель оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу [Електронний ресурс] : Додаток до наказу МОЗ України № 132 від 23.02.2012 р. — Режим доступу : http://zadetey.org.ua/wp-content/uploads/2012-132.pdf.

13. Ромашкіна О. Хто вирішить питання оснащення сільських ФАПів та амбулаторій [Електронний ресурс] / О. Ромашкіна. — Режим доступу : http://www.golos.com.ua/article/257958.

14. Залишитися без фельдшерсько-акушерського пункту бояться жителі села Суха Долина, що на Львівщині // ЗІК [Електронний ресурс]. — 2016. — 8 лют. — Режим доступу : http://zik.ua/tv/video/34081.

15. Первомайський районний центр первинної медико-санітарної допомоги [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://oblzdrav.mk.gov.ua/index.php/rayonnicpmsd/pervomayskiy-cpmsd.

16. Про затвердження Методичних рекомендацій з прогнозування потреби закладів охорони здоров’я України у медичних кадрах на довгострокову перспективу [Електронний ресурс] : Наказ МОЗ України № 512 від 15.08.2011 р. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20110815_512.html.

17. Модель наступності медичної допомоги сільському населенню в умовах впровадження сімейної медицини [Текст] : метод. реком. / МОЗ України, ДУ “Укр. ін-т стратегічних досліджень МОЗ України” ; уклад. : В. Л. Весельський, В. Г. Слабкий, Ю. Б. Ященко [та ін.]. — К. : [б. в.], 2010. — 19 с.

18. Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві [Електронний ресурс] : Закон України № 3612-VI від 07.07.2011 р. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3612-17.

19. Щербань В. Пілотний експеримент – на марші [Електронний ресурс] / В. Щербань. — Режим доступу : http://www.vz.kiev.ua/pilotnij-eksperiment/06/02/15.

20. Петренко В. Владислав Атрошенко підтримав мораторій на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я / В. Петренко // Чернігівщина: Події і коментарі [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://pik.cn.ua/print/3719.

21. Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я [Електронний ресурс] : Закон України № 772-VII від 23.02.2014 р. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/772-18.

22. Про прийняття за основу проекту Закону України про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України № 276-VII від 17.05.2013 р.. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/276-vii.

23. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України [Електронний ресурс] : Закон України № 76-VIII від 28.12.2014 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/76-19.

24. Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я України : підготовлена робочою групою з питань реформи фінансування охорони здоров’я при МОЗ України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://moz.gov.ua/docfiles/pre_20160205_0_dod.pdf.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. Я. Юристовська