DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175782

Теоретико-методологічні аспекти поняття посади державної служби

М. І. Карпа, М. С. Куйбіда

Анотація


Здійснено аналіз поняття посади державної служби за допомогою таких його
елементів, як зміст та обсяг. Запропоновано підхід, що полягає в аналізі суперечностей, які виникають у процесі реалізації елементів змісту посади державної служби. Визначено основних суб’єктів наповнення змісту посади державної служби.


Ключові слова


державна служба; посада державної служби; теоретико- методологічні аспекти

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Витко Т. Добір кандидатів на державну службу: соціологічний аналіз та перспективи розвитку / Т. Витко // Вісник Державної Служби України [Текст]. — 2010. — № 2. — С. 22—26.

2. Кадрова політика і державна служба [Текст] : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. Т. Гончарук, Н. А. Липовська [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. — Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2011. — 352 с.

3. Про державну службу [Електронний ресурс] : Закон України № 889-VII від 10.12.2015 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19.

4. Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 271 від 06.04.2016 р. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/271-2016-%D0%BF.

5. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 246 від 25.03.2016 р. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF.

6. Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 306 від 20.04.2016 р. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/306-2016-%D0%BF.

7. Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу [Електронний ресурс] : Наказ Нацдержслужби України № 47 від 03.03.2016 р. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0438-16.

8. Про затвердження профілів професійної компетентності деяких посад державної служби [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 967 від 25.12.2013 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/967-2013-п.

9. Карпа М. І. Функціональний підхід до поняття посади державної служби / М. І. Карпа // Ефективність державного управління. — 2014. — Вип. 40. — С. 432—440.

10. Карпа М. І. Зміст посади державної служби: функціональний підхід / М. І. Карпа // Ефективність державного управління [Текст]. — 2015. — Вип. 44. — С. 205—217.

11. Про затвердження Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 243 від 25.03.2016 р. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/243-2016-%D0%BF.

12. Про затвердження Вимог до структури і змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад [Електронний ресурс] : Наказ Нацдержслужби України № 65 від 30.03.2015 р. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0422-15.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. І. Карпа, М. С. Куйбіда