DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175790

Інституціальні основи формування системи управління підприємствами

В. С. Загорський, Є. М. Борщук

Анотація


Проаналізовано сучасні підходи до формування системи управління підприємством на основі теорії інституалізму. Розглянуто особливості впливу інститутів на економічні процеси. Досліджено особливості державних інститутів в Україні і їх вплив на ефективність функціонування підприємств.


Ключові слова


інститути; інституалізм; управління; економіка; норма; розвиток

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків [Текст] : кол. наук.-аналіт. моногр. / за ред. Е. М. Лібанової. — К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України ; Держкомстат України, 2010. — 496 с.

2. Веблен Т. Теория делового предприятия [Текст] / Т. Веблен. — М. : Дело, 2007. — 288 с.

3. Веблен Т. Теория праздного класса [Текст] / Т. Веблен. — М. : Прогресс, 1980. — 362 с.

4. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений [Текст] / Д. Норт. — М. : Издательский дом ГУ Высшая школа экономики, 2010. — 256 с.

5. Менар К. Экономика организаций [Текст] / К. Менар ; пер. с франц. — М. : Инфра-М, 1996. — 160 с.

6. Саймон Г. А. Теория принятия решений в экономической теории и наука о поведении / Г. А. Саймон // Теория фирмы [Текст] / [сост. и общ. ред. В. М. Гальперина]. — СПб. : Экономическая школа, 1995. — С. 54—72.

7. Мау В. Экономическая политика 2007 года: успехи и риски / В. Мау // Вопросы экономики [Текст]. — 2008. — № 2. — С. 4—25.

8. Коуз Р. Фирма, рынок и право [Текст] / Р. Коуз. — М. : Дело ЛТД, 1993. — 192 с.

9. Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків… — 496 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 В. С. Загорський, Є. М. Борщук