DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175793

Механізм державного регулювання аграрного сектора економіки: інституційний аспект

Н. С. Прокопенко, М. І. Виклюк, М. О. Скорик

Анотація


Досліджено теоретичні підходи до обґрунтування інституційного середовища механізму державного регулювання аграрного сектора економіки України. Розглянуто основні складові інституційного середовища та визначено роль кожного елемента у здійсненні державного регулювання аграрного сектора. Обґрунтовано роль інститутів у спроможності здійснювати реформи, котрі спрямовані на розвиток досліджуваної сфери.


Ключові слова


державне регулювання; аграрний сектор економіки; механізм державного регулювання аграрного сектору економіки; інституційне середовище; інституційне забезпечення

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Національна економіка [Текст] : [навч. посіб.] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за ред. А. Ф. Мельник. — К. : Знання, 2011. — 463 с.

2. Росецька Ю. Б. Роль та значення інституційного середовища у формуванні конкурентних відносин / Ю. Б. Росецька // Науковий вісник Одеського державного економічного університету [Текст]. — 2005. — № 6 (18). — С. 49—57.

3. Шлебат А. Фінансовий механізм формування і функціонування капіталу у сільському господарстві України [Текст] : [монографія] / А. Шлебат. — К. : Атопол, 2014. — С. 29—32.

4. Фінансово-економічний механізм управління діяльністю готельних підприємств [Текст] : [монографія] / Н. С. Прокопенко, М. І. Виклюк, Н. П. Бакеренко. — Львів : Ліга-прес, 2013. — С. 42—46.

5. Там само. — С. 44.

6. Ментальність нації [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://pedagog.profi.org.ua/uk/node/1404.

7. Руденко М. Энергия прогресса. Очерки по физэкономии [Текст] : [пер. с укр.] / Микола Руденко. — К. : Михайлюта А. А., 2010. — С. 526.

8. Росецька Ю. Б. Роль та значення інституційного середовища у формуванні конкурентних відносин... — С. 55.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. С. Прокопенко, М. І. Виклюк, М. О. Скорик