DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.48.2016.175794

Інституціональне обґрунтування публічного аудиту в контексті модернізації суспільних інститутів

Н. І. Обушна

Анотація


Обґрунтовано актуальність дослідження теоретико-методологічних засад публічного аудиту в контексті модернізації суспільних інститутів із використанням інституціонального підходу. Узагальнено сутність понять “інститут” та “інституція”. Визначено особливості використання термінологічно-понятійних аспектів публічного аудиту в рамках інституціонального підходу. Запропоновано інституціональну концепцію публічного аудиту.


Ключові слова


інститут; інституції; інститут публічного аудиту; інституціональні засади публічного аудиту; інституціональне середовище публічного аудиту; інституціональні механізми публічного аудиту; інституціональна структура публічного аудиту

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Searle J. R. What is an Institution? / J. R. Searle // Journal of Institutional Economics [Text]. — 2005. — Vol. 1. — № 1. — P. 16.

2. Александрович О. О. Термінологічнопонятійні аспекти модернізації системи державного фінансового контролю в Україні / О. О. Александрович // Державне будівництво [Електронний ресурс] : [електрон. наук. фах. видання ХарРІ НАДУ]. — 2015. — № 1. — Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/db/20151/doc/2/09.pdf.

3. Басанцов І. В. Модернізація системи державного фінансового контролю в Україні / І. В. Басанцов // Економічний часопис – XXI [Текст]. — № 1/2 (1). — 2014. — С. 78—81.

4. Оболенський О. Ю. Публічний аудит: цілі та економічний зміст / О. Ю. Оболенський, Н. І. Обушна // Теорія та практика державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 1 (48). — Х. : Видво ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. — С. 84—92.

5. Стефанюк І. Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й визначення системи / І. Стефанюк // Фінанси України [Текст]. — 2009. — № 11. — С. 12—19.

6. Царенко О. В. Інституціональне забезпечення процесу державного регулювання траєкторії цілеорієнтованого розвитку публічного аудиту / О. В. Царенко // Державне управління: теорія та практика [Текст]. — 2015. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2015_1_7.

7. Ayeres C. The Theory of Economic Progress [Electronic resource] / C. Ayeres ; University of North Carolina Press. — Access mode : http://cas.umkc.edu/econ/Institutional/Readings/Ayres/tep/TEP.html.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. І. Обушна