DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176100

Управлінські проблеми забезпечення інформаційної, психологічної та правової стабільності українських національних цінностей

Z. Koval

Анотація


Розглянуто управлінські проблеми забезпечення інформаційної, психологічної
та правової стабільності українських національних цінностей, проаналізовано особливості деяких вагомих процесів у сучасному українському суспільстві, виокремлено пріоритетні напрямки політики управління з питань подальшого формування та сталого розвитку національних цінностей українського суспільства на сучасному етапі формування держави в процесі європейської інтеграції.


Ключові слова


національні цінності; інформаційна та психологічна стабільність; національна самосвідомість; управління інформаційно-психологічною стабільністю; політика управління формування держави; правова стабільність

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Парсонс Т. Общетеоретические проблемы социологии / Т. Парсонс // Социология сегодня [Текст]. — М. : [б. и.], 1965. — С. 30.

2. Конституція України [Текст]. — Суми : ТОВ “ВВП Нотіс”, 2014. — С. 3.

3. Мисів Л. В. Особливості державного управління в сфері духовно-ціннісного розвитку українського суспільства [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 “Механізми державного управління” / Л. В. Мисів. — К. : [б. в.], 2006. — С. 1.

4. Ситник Г. Національні цінності як основа прогресивного розвитку особистості, суспільства, держави / Г. Ситник // Вісник НАДУ [Текст]. — 2004. — № 2. — С. 369. 5. Возняк С. М. Духовні цінності українського народу [Текст] // С. М. Возняк. — К. ; Івано-Франківськ : Плай, 1999. — С. 27.

6. Управління соціальним і гуманітарним розвитком [Текст] : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1 / В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, Е. М. Лібанова [та ін.] ; за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського. — К. : НАДУ, 2009. — С. 106.

7. Гриценко П. Боронити й зміцнювати українську мову – це боронити й зміцнювати державу / П. Гриценко // Урядовий кур’єр [Текст]. — 2016. — 20 лют. — С. 5.

8. Баумейстер А. Постмодерністи були б у захваті… / А. Баумейстер // День [Текст]. — 2016. — № 29/30. — 19 – 20 лют. — С. 21.

9. Пагіря О. Якоб Келленбергер про вагу цінностей у міжнародних відносинах / О. Пагіря // Український тиждень [Текст]. — 2012. — № 41. — 12 – 18 жовт. — С. 16, 17.

10. Грицак Я. Треба примусити політичний клас “жити по-новому” / Я. Грицак // Країна [Текст]. — 2016. — № 1. — 6 січ. — С. 18.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Z. Koval