DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176103

Спільність характеристик стратегічних комунікацій та публічного управління

С. Г. Соловйов

Анотація


Розглянуто визначення та основні характеристики стратегічних комунікацій на основі досліджень західних теоретиків та практиків. Проаналізовано цілі стратегічних комунікацій як технології впливу, розробленої оборонними інституціями. Виявлено спільні позиції стратегічних комунікацій та публічного управління щодо досягнення цілей.


Ключові слова


стратегічні комунікації; національні цілі; публічне управління; порядок денний; цільові аудиторії; контекст; інформаційний простір

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Report of the Defense Science Board Task Force on Managed Information Dissemination [Electronic resourse]. — Access mode : http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/ADA396312.pdf.

2. Cornish P. Strategic Communications and National Strategy [Electronic resourse] : A Chatham House Report (September, 2011) / P. Cornish, J. Lindley-French, C. Yorke. — Access mode : http://www.stratcomcoe.org/paul-cornish-julian-lindley-french-and-claireyorke-strategic-communications-and-national-strategy.

3. Почепцов Г. Г. Стратегічні комунікації: стратегічні комунікації в політиці, бізнесі та державному управлінні [Текст] / Г. Г. Почепцов. — К. : Альтерпрес, 2008. — С. 55.

4. Баровська А. В. Стратегічні комунікації: досвід НАТО / А. В. Баровська // Стратегічні пріоритети [Текст]. — 2015. — № 1 (34). — С. 147—151.

5. Сірук М. Про три головні проблеми комунікацій [Електронний ресурс] / М. Сірук. — Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobyci/pro-try-golovniproblemy-komunikaciy.

6. Немилівська Н. Крок до зміцнення партнерства [Електронний ресурс] / Н. Немилівська. — Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/uk/article/den-planety/krokdo-zmicnennya-partnerstva.

7. Штекель М. Реформа державних комунікацій йде швидше, ніж держустанов – Шапошніков [Електронний ресурс] / М. Штекель. — Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/content/article/27436349.html.

8. Режим доступу : http://www.nato.int/nato-welcome/index_uk.html.

9. Активне залучення, сучасна оборона [Електронний ресурс] : Стратегічна концепція оборони та безпеки членів Організації Північноатлантичного договору : прийнята главами держав та урядів у Лісабоні 19 листопада 2010 року. — Режим доступу : http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-ukr.pdf.

10. Шатун В. Т. Роль НАТО в запобіганні конфліктам у світі та протидії міжнародному тероризмові / В. Т. Шатун, С. П. Тимофєєв // Світова та європейська інтеграція [Текст] : навч. посіб. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. — С. 38—40.

11. NATO Strategic Communications Policy [Electronic resourse]. — Access mode : http://info.publicintelligence.net/NATO-STRATCOM-Policy.pdf http://www.nato.int/natowelcome/index_uk.html.

12. Paul Ch. Getting Better at Strategic Communication, Strategic Communication: Origins, Concepts, and Current Debates [Text] / Christopher Paul. — Santa Barbara, California : Praeger. ABC-CLIO, LLC, 2011. — Р. 11.

13. Joint Chief of Staff, Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, Joint Publication 1-02, April 12, 2001 (as amended through March 4, 2008) [Text]. — [S. p. : s. n.], 2008. — P. 230.

14. Keeling D. Management in Government [Text] / D. Keeling. — London : Allen and Unwin, 1972. — P. 15.

15. Полякова К. Наталія Окша: “Прийняття якісних державних рішень передбачає участь громадськості” [Електронний ресурс] / К. Полякова. — Режим доступу : http://gurt.org.ua/interviews/30485.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 С. Г. Соловйов