DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176105

Надання адміністративних послуг населенню: зарубіжний аспект

Ю. М. Жук

Анотація


Розглянуто порядок та умови надання адміністративних послуг у провідних
державах світу, зокрема у Німеччині, Канаді, Польщі та Нідерландах.


Ключові слова


адміністративні послуги; державне управління; органи публічної влади; професійна діяльність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Тимощук В. Адміністративні послуги [Текст] : посібник / [В. Тимощук] ; Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO”. — К. : ТОВ “Софія-A”, 2012. — 104 с.

2. Там само. — С. 78.

3. Тимощук В. Досвід Канади в організації надання адміністративних послуг [Електронний ресурс] / В. Тимощук. — Режим доступу : http://fmd.kh.ua/administratyvniposlugy/viktor-timoshhuk-dosvid-kanadi-v-organizatsiyi-nadannya-administrativnihposlug.html.

4. Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування [Текст] : зб. матер. / [Тимощук В. П., Добрянська Н. Л., Курінний О. В. та ін.] / заг. ред. Тимощука В. П., Курінного О. В. — К. : [б. в.], 2015. — 428 с.

5. Тимощук В. Досвід Канади в організації надання адміністративних послуг…

6. Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування... — С. 422.

7. Тимощук В. Досвід Канади в організації надання адміністративних послуг…

8. Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування... — С. 423.

9. Там само. — С. 424.

10.Там само. — С. 427.

11. Тимощук В. Адміністративні послуги… — С. 80.

12. Там само. — С. 81.

13. Там само. — С. 82.

14. Там само. — С. 83.

15. Там само. — С. 83.

16. Тимощук В. Досвід Канади в організації надання адміністративних послуг…

17. Адміністративні послуги: стан і перспективи реформування… — 428 с.

18. Драган О. І. Організація надання публічних послуг населенню органами влади: зарубіжні практики / Драган О. І. // Державна управління: удосконалення та розвиток [Електронний ресурс]. — 2014. — № 4. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=703.

19. Академічне право України. Академічний курс [Текст] : підручник : у 2 т. Т. 2.: Особлива частина / ред кол. : В. Б. Авер’янов (голова) [та ін.]. — К. : Юрид. думка, 2005. — 624 с.

20. Міщенко Т. Специфіка розвитку та функціонування інституту адміністративних послуг / Міщенко Т. // Віче [Електронний ресурс]. — 2013. — № 14. — Режим доступу : http://www.viche.info/journal/3767.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Ю. М. Жук