DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176138

Вплив громадянського суспільства на процеси демократизації публічно-управлінських та економічних відносин

Д. В. Білокопитов

Анотація


Розглянуто проблеми розвитку громадянського суспільства в сучасних умовах. Доведено необхідність використання моделі, в межах якої робляться відмінності між державою, політичним суспільством, громадянським суспільством, економічним суспільством і економікою. Визначено форми впливу інститутів громадянського суспільства на процеси демократизації в публічно-управлінській та економічній сферах.


Ключові слова


громадянське суспільство; громадські організації; держава; публічне управління; економіка; політика; політичне суспільство; економічне суспільство; демократизація

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кравчук В. М. Громадські організації і держава: взаємовідносини в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти) [Текст] : монографія / В. М. Кравчук ; Терноп. нац. екон. ун-т. — Т. : Терно-граф, 2011. — 260 с.

2. Михальський Ю. А. Концепт громадянського суспільства. Український вимір [Текст] / Ю. А. Михальський ; за заг. ред. І. М. Дубровського ; Всеукр. Профспілка правників. — К. : В. Ф. Коваленко [вид.], 2013. — 123 с.

3. Коэн Д. Гражданское общество и политическая теория [Текст] / Д. Коэн, Э. Арато. — М. : Весь Мир, 2003. — С. 128 — 135

4. Cohen J. The Concept of Civil Society / J. Cohen // Walzer M. (ed.). Toward a Global Civil Society [Text] / Walzer M. (ed.). — Providence, Rhode Island : Berghahn Books, 1995. — Р. 38.

5. Ibid. — С. 42.

6. Ibid. — С. 46.

7. Ibid. — С. 48.

8. Nardin T. The Concept of Civil Society / T. Nardin // Walzer M. (ed.) Toward a Global Civil Society [Text] / Walzer M. (ed.). — Providence. Rhode Island : Berghahn Books, 1998. — Р. 31.

9. Коэн Д. Гражданское общество… — C. 128—135.

10. Даль Р. Демократия и её критики [Текст] / Р. Даль ; пер. с англ. ; под ред. М. В. Ильина. — М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. — С. 18.

11. Beetham D. Liberal democracy and the limits of democratization / D. Beetham // Held D. (ed.). Prospects for Democracy: North, South, East, West [Text] / Held D. (ed.). — Cambridge : Polity Press, 1993. — Р. 55.

12. Diamond L. Toward democratic consolidation / L. Diamond // Journal of Democracy [Text]. — 1994. — № 5. — P. 2—11.

13. Gouldner А. Civil Society in Capitalism and Socialism / А. Gouldner // The Two Marxisms. Contradictions and Anomalies in the Development of Theory [Text]. — London ; Basingstoke : [s. n.], 1980. — Р. 358.

14. Коэн Д. Гражданское общество… — C. 128—135.

15. Linz J. Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America and Post-Communist Europe [Text] / J. Linz, A. Stepan. — Baltimore : Johns Hopkins Univ. Press, 1996. — Р. 17.

16. Коэн Д. Гражданское общество… — C. 128—135.

17. Там же. — С. 634.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Д. В. Білокопитов