DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176142

Інституціональні передумови адаптації законодавства України до вимог європейського адміністративного простору

О. В. Прилипчук

Анотація


Проаналізовано основні суб’єкти публічної адміністрації, діяльність яких сприяє адаптації законодавства України до вимог Європейського адміністративного простору. Досліджено функції і повноваження цих органів у контексті євроінтеграційних процесів, виявлено основні проблеми процесу адаптації законодавства України та рекомендації щодо їх вирішення.


Ключові слова


законодавство; адаптація; інституційний механізм; повноваження; вимоги; аcquis communautaire

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України : Закон України № 2411-17 від 01.07.2010 р. // Голос України [Текст]. — 2010. — № 132. — 20 лип. — С. 3.

2. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2004. — № 29. — Ст. 367.

3. Зеркаль О. Інституційний механізм адаптації законодавства України до законодавства ЄС [Електронний ресурс] / О. Зеркаль ; Міністерство юстиції України. — Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/4748.

4. Інституційні питання виконання Україною Угоди про асоціацію: координація політики європейської інтеграції на державному рівні [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/620.

5. Зеркаль О. Інституційний механізм адаптації законодавства України до законодавства ЄС…

6. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

7. Про парламентський комітет асоціації [Електронний ресурс] / Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. — Режим доступу : http://comeuroint.rada.gov.ua/news/International/International_PAC/International_PAC_about/72589.html.

8. Комітет з питань європейської інтеграції у минулому році здійснив серйозну законотворчу роботу [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу : http://rada.gov.ua/news/Novyny/122712.html.

9. Загальна інформація про парламентські слухання в Україні [Електронний ресурс] / Лабораторія законодавчих ініціатив. — Режим доступу : http://parlament.org.ua/index.php?action=publication&id=8&ar_id=1081&iar_id=657&as=2.

10. Про забезпечення діяльності Уповноваженого України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції : Указ Президента України від 05.07.2003 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2003. — № 28. — С. 90.

11. Про Державну раду з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України : Указ Президента України від 30.08.2002 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2002. — № 36. — С. 3.

12. Про Національну Раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Указ Президента України від 30.08.2000 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2000. — № 35. — С. 12.

13. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України № 950 від 18.07.2007 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2007. — № 54. — С. 21.

14. Там само. — С. 21.

15. Там само. — С. 21.

16. Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/str_cent.

17. Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/section/56.

18. Інституційне забезпечення європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=230525707.

19. Оржель О. Чинники формування Європейського адміністративного простору / О. Оржель // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України [Текст]. — 2011. — Вип. 2. — С. 70.

20. Федонюк С. Адміністративна координація та інституційне будівництво в Польщі й інших країнах Центральної та Східної Європи в аспекті підготовки до вступу в ЄС / С. Федонюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки [Текст]. — 2009. — № 11. — С. 56—67.

21. Трюхан В. Інституційне забезпечення адаптації законодавства України до надбання спільноти в рамках виконання майбутньої Угоди про асоціацію Україна – ЄС / В. Трюхан // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України [Текст]. — 2011. — № 4. — С. 236.

22. Євроінтеграція та облдержадміністрації. Як промотують ЄС на регіональному рівні? [Електронний ресурс] / Інститут світової політики Дарії Гайдай. — Режим доступу : http://iwp.org.ua/ukr/public/1748.html.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. В. Прилипчук