DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176147

Роль громадського медсестринства в державному управлінні здоров’ям у закладах родинної медицини

О. М. Грицко, З. О. Надюк

Анотація


Проаналізовано роботи громадських медичних сестер загальної практики – сімейної медицини на засадах громадського медсестринства у закладах первинної медичної допомоги як професійних партнерів сімейних лікарів. При цьому акцентовано на тому, що послуги медичні сестри надають як із медичної допомоги, так і медико-соціальної опіки хворих та здорових людей у процесі формування, збереження і зміцнення здоров’я людей різних вікових груп, а також лікування та медико-соціальної реабілітації хворих.


Ключові слова


громадські медичні сестри загальної практики – сімейної медицини; заклади первинної медичної допомоги; медична допомога; медична опіка; медичні послуги; державне управління

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про внесення змін до основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги : Закон України № 3611-VI від 07.07.2011 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2012. — № 14. — Ст. 1.

2. Громадське здоров’я і громадське медсестринство [Текст] : програма для вищ. мед. навч. закл. І – IV рівнів акредит. за спец. 5.2010102 “Сестринська справа” / уклад. : М. Б. Шегедин, І. О. Мартинюк. — К. : Медицина, 2008. — С. 3.

3. Лемішко Б. Б. Механізми державного управління модернізаційним розвитком первинної медичної допомоги на регіональному рівні [Текст] / Б. Б. Лемішко. — Львів : Сполом, 2013. — С. 11.

4. Холодзьом О. С. Підвищення ролі та розширення функціональних обов’язків медичних сестер первинної медико-санітарної допомоги / О. С. Холодзьон, Б. Б. Лемішко, І. О. Мартинюк [та ін.] // Практична медицина [Текст]. — 2006. — № 3. — Т. 12. — С. 77—80.

5. Громадське здоров’я і громадське медсестринство [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. І – ІІІ рівнів акредит. / за ред. Є. Я. Склярова, М. Б. Шегедин і Б. Б. Лемішка. — К. : Медицина, 2008. — С. 8.

6. Грицко Р. Ю. Державне управління системою освіти фахівців сімейної медицини в Україні [Текст] / Р. Ю. Грицко. — Дрогобич : Просвіт, 2014. — С. 11.

7. Фундаментальні засади сімейної медицини / Є. Я. Скляров, О. Б. Лемішко, І. О. Мартинюк [та ін.] // Практична медицина [Текст]. — 2006. — № 5. — С. 9—19.

8. Громадське здоров’я і громадське медсестринство... — С. 14—18.

9. Лемішко Б. Б. Механізми державного управління... — С. 39.

10. Шкредов Н. Я. Десять медико-просветительных очерков здорового образа жизни [Текст] / Н. Я. Шкредов. — Львов : [б. и.], 2006. — 191 с.

11. Холодзьом О. С. Підвищення ролі та розширення функціональних обов’язків... — С. 78.

12. Лемішко Б. Б. Механізми державного управління... — С. 140.

13. Режим доступу : http://lib.exdat.com/docs/237/index-928484.html?page=18.

14. Надюк З. О. Проблеми сімейної медицини в контексті державної політики України з охорони здоров’я / З. О. Надюк // Державна політика у сфері охорони здоров’я [Текст] : кол. моногр. : у 2 ч. Ч. 2 / [кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. — К. : НАДУ, 2013. — С. 93—147.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. М. Грицко, З. О. Надюк