DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176148

Підвищення рівня інституційної спроможності органів публічної влади в умовах реалізації політики державно-приватного партнерства

В. Ю. Гарбариніна

Анотація


Досліджено сучасний стан інституційного середовища у процесі підготовки та реалізації проектів державно-приватного партнерства в Україні. Висвітлено особливості реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. У цьому контексті визначено шляхи підвищення рівня інституційної спроможності публічної влади в умовах реалізації політики державно-приватного партнерства та запропоновано методику структуризації процесу вибору оптимальних механізмів реалізації проектів.


Ключові слова


державно-приватне партнерство; інституційна спроможність; проекти; публічне управління; стратегічне планування; об’єднані територіальні громади

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України № 232 від 16.02.2011 р. [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів № 713 від 16.09.2015 р. [чинна]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/7132015%D0%BF.

2.Про внесення змін до Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державноприватного партнерства [Електронний ресурс] : Постанова № 746 від 02.09.2015 р. [чинна]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/7462015%D0%BF/.

3.Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна 2020” у 2015 році [Електронний ресурс] : Розпорядження № 213р 04.03.2015 р. [чинне]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2132015%D1%80.

4.Брайловський І. Аналіз чинників впливу на результативність проектів державноприватного партнерства / І. Брайловський // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова [Текст]. — 2013. — Т. 18. — Вип. 1/1. — С. 49.

5.Запатріна І. Закони України про ДПП і концесії та інституційне середовище: як вони розвиваються; ключові питання їх застосування / І. Запатріна // Матер. навч. семінару із пит. ДПП [Текст]. — 2015. — С. 12.

6.Там само. — С. 12.

7.Програма розвитку державноприватного партнерства Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) [Електронний ресурс] / Компанія FHI360. — Режим доступу : http://pppukraine.org.

8.Васильченко Г. Планування розвитку територіальних громад [Текст] : навч. посіб. для посадових осіб місцевого самоврядування / Г. Васильченко, І. Парасюк, Н. Єременко ; Асоціація міст України. — К. : ТОВ “Підприємство “ВІЕНЕЙ”, 2015. — 256 с.

9.Берданова О. Стратегічне планування місцевого розвитку / О. Берданова, В. Вакуленко // Швейцарськоукраїнський проект “Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO” [Текст]. — К. : ТОВ “СофияА”, 2012. — 88 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 В. Ю. Гарбариніна