DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176149

Інтернет-представництво органу влади як механізм діалогової взаємодії та ключовий елемент демократизації державного управління

М. О. Липчук

Анотація


Розглянуто суть поняття “механізм діалогової взаємодії”. Проаналізовано складові елементи механізму діалогової взаємодії на базі проведеного моніторингу Інтернет-представництв органів публічної влади місцевого та регіонального рівня. Окреслено Інтернет-представництво органу влади як ключовий елемент демократизації державного управління та місце механізму діалогової взаємодії у процесі демократизації.


Ключові слова


інтернет-представництво; електронна демократія; органи публічної влади; діалогова взаємодія; демократизація державного управління

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Чукут С. А. Електронна демократія: сутність та основні етапи / Н. К. Дніпренко // Вітчизняний і зарубіжний досвід впровадження електронного урядування [Текст] : зб. матер. наук.-практ. конф. / за заг. ред. С. А. Чукут, О. В. Загвойської. — К. : [б. в.], 2008. — С. 85—88.

2. Липчук М. Розвиток електронної демократії як основа ефективної співпраці органів державної влади та громадян в сучасному суспільстві: європейські реалії та українські перспективи / М. Липчук // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 31 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. —Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — С. 324—334.

3. Серенок А. О. Механізмивзаємодії органів влади з громадянами в електронному уряді / А. О. Серенок // Теорія та практика державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 3 (46). — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2014. — С. 43—51.

4. Крутій О. М. Комплексний механізм діалогової взаємодії органів влади і громадськості [Електронний ресурс] / О. М. Крутій. — Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2010-1/doc/4/01.pdf.

5. Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс] : Закон України № 2939-VI від 13.01.2011 р. — Режим доступу : www.portal.rada.gov.ua.

6. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 3 від 04.01.2002 р. — Режим доступу : www.portal.rada.gov.ua.

7. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 р. — Режим доступу : www.portal.rada.gov.ua.

8. Габрінець В. Електронні громадські слухання як інноваційний інструмент розвитку місцевої демократії [Електронний ресурс] / В. Габрінець, С. Кандзюба, О. Кравцов. — Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_01(4)/10gvarmd.pdf.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. О. Липчук