DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176153

Когнітивне моделювання регіонального розвитку у державному управлінні

Г. Г. Пашкова

Анотація


Розглянуто підхід до когнітивного моделювання регіонального розвитку, що базується на реалізації завдань державного управління регіональними системами. Складено когнітивну карту регіонального розвитку, наведено перелік основних концептів, що його обумовлюють.


Ключові слова


державне управління; когнітивне моделювання; конкурентоспроможність; регіональний розвиток; концепт

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Тарасевич В. М. Про цивілізаційне вимірювання світової кризи / В. М. Тарасевич // Економічна теорія [Текст]. — 2009. — № 2. — С. 16—22.

2. Методичні підходи щодо моделювання розвитку регіональних господарських систем / В. Є. Реутов // Держава та регіони [Текст]. — 2010. — № 1. — С. 171—176. — (Серія “Економіка та підприємництво”).

3. Максимов В. И. Когнитивные технологии для поддержки принятия управленческих решений [Электронный ресурс] / В. И. Максимов, Е. К. Корноушенко, С. В. Качаев. — Режим доступа : www.iis.ru/events/19981130/maximov.ru.html.

4. Захарова Е. Н. О когнитивном моделировании устойчивого развития социально-экономических систем [Электронный ресурс] / Е. Н. Захарова. — Режим доступа : http://www.vestnik.adygnet.ru/files/2007.2/469/zakharova_2007_2.pdf.

5. Таран Т. А. Обобщенные оценки факторов в задачах когнитивного моделирования / Т. А. Таран, В. Н. Шемаев // Математичні машини і системи [Текст]. — 2004. — № 3. — С. 110 — 124.

6. Максимов В. И. Когнитивные технологии для поддержки…

7. Авдеева З. К. Когнитивное моделирование для решения задач управления слабоструктурированными системами (ситуациями) [Электронный ресурс] / З. К. Авдеева, С. В. Коврига, Д. И. Макаренко. — Режим доступа : http://www.mtas.ru/Library/uploads/1168452488.pdf.

8. Максимов В. И. Когнитивные технологии для поддержки…

9. Методичні підходи щодо моделювання розвитку…

10. Федулов А. С. Нечеткие реляционные когнитивные карты / А. С. Федулов // Теория и системы управления [Текст]. — 2005. — № 1. — С. 120—132.

11. Максимов В. И. Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций [Электронный ресурс] / В. И. Максимов. — Режим доступа : http://ipu.weboft.ru/.../main_katalog_articles.pl.

12. Методичні підходи щодо моделювання розвитку…

13. Прангишвили И. В. Основы и проблемы когнитивного подхода [Электронный ресурс] / И. В. Прангишвили. — Режим доступа : http://ipu.weboft.ru/.../main_katalog_articles.pl.

14. Методичні підходи щодо моделювання розвитку…Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Г. Г. Пашкова