DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176160

Децентралізація управління фінансовим забезпеченням розвитку регіону

О. П. Крайник

Анотація


Розглянуто зміст, проблеми та сучасний стан децентралізації управління фінансовими ресурсами регіону. Показано зміни в бюджетній політиці відповідно до нових підходів в управлінні адміністративно-територіальними утвореннями. Розглянуто особливості формування об’єднаних територіальних громад та їх фінансового забезпечення.


Ключові слова


бюджетна система; об’єднана територіальна громада; децентралізація управління фінансовими ресурсами; місцеві бюджети; бюджетне фінансування

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Падалка О. С. Децентралізація – нова парадигма соціально-економічного розвитку регіонів України / О. С. Падалка, В. В. Кулішов // Економіка України [Текст]. — 2015. — № 10. — С. 45—53.

2. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України [Електронний ресурс] : Закон України № 914-VIII від 24.12.2015 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/914-19.

3. Європейська хартія місцевого самоврядування вiд 15.10.1985 р. (ратифіковано Законом № 452/97-ВР від 15.07.1997 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_036.

4. Концепція реформи місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/333-2014-р.

5. Розенбаум А. Демократія, урядуваня, децентралізація [Електронний ресурс] / А. Розенбаум. — Режим доступу : //http://www.pdp.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=953:173-a5-&catid=46:i—&Itemid=122.

6. Давиденко С. В. Европейские уроки децентрализации власти: разные подходы государства и органов местного самоуправления к административной реформе (финансовый аспект) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : //http://www.soskin.info/newsfoto/file/Feodosiya/Davidenko.doc.

7. Кузькін Є. Ю. Розширення повноважень місцевого самоврядування в сучасних умовах: основні напрямки та подолання перешкод / Є. Ю. Кузькін, О. В. Шишко // Фінанси України [Текст]. — 2015. — № 11. — С. 43—55.

8. Концепція реформи місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/333-2014-р.

9. Кузькін Є. Ю. Розширення повноважень місцевого самоврядування в сучасних умовах… — С. 43—55.

10. Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) [Електронний ресурс] : проект закону. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/656-19.

11. Про добровільне об’єднання територіальних громад [Електронний ресурс] : Закон України № 157-VIII від 05.02.2015 р. — Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/go/157-19.

12. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України [Електронний ресурс] : Закон України № 914-VIII від 24.12.2015 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/914-19.

13. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році [Електронний ресурс] : Закон України № 909-VIII від 24.12.2015 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/909-19.

14. Про Державний бюджет України на 2016 рік [Електронний ресурс] : Закон України № 928-VIII від 25.12.2015 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19.

15. Про добровільне об’єднання територіальних громад [Електронний ресурс] : Закон України № 157-VIII від 05.02.2015 р. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/157-19.

16. Про Державний бюджет України на 2016 рік [Електронний ресурс] : Закон України № 928-VIII від 25.12.2015 р. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/928-19.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. П. Крайник