DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176165

Cтартап як фактор інноваційного розвитку України

P. Zhuk

Анотація


Зазначено, що стартап індустрія стає все важливішою для світової економіки, так само як і обсяги інвестицій у цій сфері. Висвітлено основні напрями стартап середовища. Описано ключові елементи стартапу екосистеми в України. Розглянуто також важливість інституційної інфраструктури для інноваційного розвитку.


Ключові слова


стартап; інновації; технології; інвестиції; інноваційна діяльність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. UNDP [Electronic resource] Human Development Report 2015. — Access mode : http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_statistical_annex.pdf

2. Global Innovation Index 2015 [Electronic resource]. — Access mode : https://www.globalinnovationindex.org /userfiles/file/reportpdf/ GII-2015-v5.pdf

3. Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”[Електронний ресурс] : Закон України № 5/2015 від 12.01.2015 p. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10.

4. Blank S. The startup owner’s manual [Electronic resource] / S. Blank, B. Dorf. — 2012. — Access mode : www/URL: http://www.academia.edu/8610472/The_Startup_Owners_Manual_The_Step-by-Step_Guide_for_Building_a_ Great_Company.

5. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat. gov.ua.

6. Ринок у цифрах [Електронний ресурс] // Українська асоціація інвестиційного бізнесу. — Режим доступу : http://http://www.uaib.com.ua/analituaib.html.

7. Державна служба статистики України...

8. Про інноваційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України № 40-IV від 04.07.2002 p. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

9. Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України № 1977-XII від 13.12.1991 р. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/1977-12.

10. Про наукову і науково-технічну експертизу [Електронний ресурс] : Закон України № 51/95-ВР від 10.02.1995 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/51/95-вр.

11. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України № 1560-XII від 18.09.1991 р. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/1560-12.

12. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) [Електронний ресурс] : Закон України № 2299-ІІІ від 15.03.2001 р. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2299-14.

13. Итоги 2015: топ-10 украинских стартапов, проявивших себя в уходящем году. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://http://ain.ua/2015/12/28/624155.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 P. Zhuk