DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176168

Механізми управління процесами обміну податковою інформацією в умовах глобалізації

Л. О. Матвейчук, Н. М. Герасименко

Анотація


Досліджено глобальні процеси обміну інформацією вітчизняної податкової служби в контексті міжнародної діяльності відомства. Проаналізовано та розкрито співробітництво державної фіскальної служби з міжнародними організаціями. Виділено обмін податковою інформацією ключовим напрямом міжнародної діяльності фіскального органу країни. Доведено спроможність створення в Україні ефективної системи державного управління оподаткуванням шляхом продуктивного використання інформаційних ресурсів, міжнародного обміну інформацією для податкових цілей на шляху побудови сучасної професіональної, демократичної, адаптованої до глобального економічного простору податкової служби на рівні кращих світових стандартів.


Ключові слова


державне управління; державна фіскальна служба; податкова інформація; міжнародна діяльність; глобалізація

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ковбасюк Ю. В. Детермінований вплив глобалізації на розвиток сучасних систем державного управління / Ю. В. Ковбасюк // Вісник НАДУ [Електронний ресурс]. — 2015. — №1. — С. 5—12. — Режим доступу : http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2015/04/02.pdf.

2. Ковбасюк Ю. В. Модернізація державного управління та європейська інтеграція України / Ю. В. Ковбасюк // Вісник НАДУ [Електронний ресурс]. — 2013. — № 3. — С. 5—10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadu_2013_3_3.pdf.

3. Войтович Р. В. Вплив глобалізації на систему державного управління (теоретико-методологічний аналіз) [Текст] : монографія / за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. М. Князєва. — К. : Вид-во НАДУ, 2007. — 680 с.

4. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. — К. : НАДУ, 2011. — Т. 7 : Державне управління в умовах глобальної та європейської інтеграції / наук.-ред. колегія : І. А. Грицяк (співголова), Ю. П. Сурмін (співголова) [та ін.]. — 764 с.

5. Крушельницька Т. А. Державне управління розвитком податкової системи України в умовах інтеграції у світовий економічний простір [Текст] : дис... д-ра наук з держ. управління: спеціальність 25.00.02 “Механізми державного управління” / Т. А. Крушельницька. — [Б. м. : б. в.] : 2013. — 441 с.

6. Данілін А. В. Міжнародний досвід інтеграції державних інформаційних систем і організації міжвідомчої взаємодії [Електронний ресурс] / А. В. Данілін. — Режим доступу : http://www.microsoft.com/Ukraine/Government/Analytics/IntegrationTechnologies/Experience.mspx.

7. Данілін А. В. Огляд технологій інтеграції інформаційних систем [Електронний ресурс] / А. В. Данілін. — Режим доступу : http://www.microsoft.com/Ukraine/Government/Analytics/IntegrationTechnologies/Overview.mspx.

8. Данилин А. В. Технологии интеграции государственных информационных систем и организации межведомственного взаимодействия [Електронний ресурс] / А. В. Данілін. — Режим доступу : http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/cd06e076eeaa46c4c3256ecc003212ca.

9. Organisation for Economic Co-operation and Development [Electronic resourse]. — Access mode : http://www.oecd.org.

10. Intra-European Organisation of Tax Administrations [Electronic resourse]. — Access mode : http://www.iota-tax.org/.

11. Інформація щодо співробітництва Державної фіскальної служби України з міжнародними організаціями [Електронний ресурс] / Державна фіскальна служба України. — Режим доступу : http://sfs.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/informatsiya-schodospivrobitnitstva-mini/?print.

12. Organisation for Economic Co-operation and Development...

13. The Exchange of Tax Information Porta [Electronic resourse]. — Access mode : http://www.eoi-tax.org/.

14. Герасименко Н. І. Перспективи впровадження глобального стандарту автоматичного обміну податковою інформацією : Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи // Дні інформаційного суспільства – 2015 [Текст] : матер. щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. / за заг. ред. д. держ. упр., проф. Н. В. Грицяк. — К. : Видавництво “Тезис”, 2015. — С. 187, 188.

15. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit [Electronic resourse]. — Access mode : https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html.

16. Затверджено Концепцію міжнародної діяльності Міндоходів [Електронний ресурс] / Державна фіскальна служба України. — Режим доступу : http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/127367.html.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Л. О. Матвейчук, Н. М. Герасименко