DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176171

Теоретичні основи формування інвестиційної політики: регіональний аспект

О. О. Цанько

Анотація


Досліджено теоретичні засади формування регіональної інвестиційної політики. Виділено основні принципи інвестування. Проаналізовано фактори, які впливають на формування інвестиційної політики на регіональному рівні.


Ключові слова


інвестиції; регіональна інвестиційна політика; принципи інвестування; регіональний розвиток; інвестиційна привабливість

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шевердіна О. В. Інвестиційна політика України як об’єкт державної економічної політики [Електронний ресурс] / О. В. Шевердіна. — Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-4/doc/2/08.pdf.

2. Поєдинок В. Державна інвестиційна політика: поняття, об’єкт, цілі, принципи / В. Поєдинок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Текст]. — 2011. — Вип. 89. — С. 34—38. — (Серія: Юридичні науки).

3. Гриценко Л. Л. Принципи формування державної інвестиційної політики в сучасному економічному середовищі держави / Л. Л. Гриценко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі [Текст]. — 2011. — № 5 (50). — С. 52—56. — (Серія “Економічні науки”).

4. Шевердіна О. В. Інвестиційна політика України як об’єкт державної економічної політики [Електронний ресурс] / О. В. Шевердіна. — Режим доступу : http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-4/doc/2/08.pdf.

5. Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws.

6. Про Концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 384 від 01.06.1995 р. — Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua.

7. Шевченко О. В. Інвестиційна активність регіонів України: вплив на економічне зростання / О. В. Шевченко // Стратегічні пріоритети [Текст]. — 2009. — № 1 (10). — С. 175—181.

8. Слепян Е. В. Регіональні інвестиційні проекти: класифікація та джерела фінансування / Е. В. Слепян // Вісник Запорізького національного університету: Економічні науки [Текст]. — 2009. — № 1(4). — С. 202—206.

9. Савлук О. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України / О. Савлук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету [Текст]. — 2013. — № 5. — С. 31.

10. Слепян Е. В. Регіональні інвестиційні проекти: класифікація та джерела фінансування... — С. 204.

11. Шевченко О. В. Інвестиційна активність регіонів України: вплив на економічне зростання... — С. 175.

12. Статистичний збірник “Україна у цифрах 2014” [Текст]. — К. : Державна служба статистики, 2015. — С. 137.

13. Гриценко Л. Л. Принципи формування державної інвестиційної політики в сучасному економічному середовищі держави... — С. 53.

14. Поєдинок В. Державна інвестиційна політика: поняття, об’єкт, цілі, принципи... — С. 36.



Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 О. О. Цанько