DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.46/47.2016.176172

Роль банків у діяльності фінансово-промислових груп

О. О. Жихарцева

Анотація


Досліджено роль банків у діяльності фінансово-промислових груп. Зазначено, що банки відіграють значну роль у процесі діяльності ФПГ, оскільки вони є одночасно джерелом фінансування інвестиційної діяльності, керівником групи та її обслуговуючим центром. Зауважено, що особливу роль банківський капітал відіграє у реалізації інвестиційних проектів. Розглянуто основні причини для інтеграції банківського капіталу з промисловим, основні функції та операції банку в діяльності ФПГ. Зроблено висновок, що створення фінансово-промислових груп у ринкових умовах є об’єктивною необхідністю, адже вони насамперед формуються для акумуляції грошових ресурсів, які необхідні для забезпечення інвестиційних потреб.


Ключові слова


фінансово-промислова група; банківський капітал; інвестиції; грошові ресурси; виробничі підприємства

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алексєєв І. В. Побудова оптимальної структури інвестицій учасників ФПГ [Текст] / І. В. Алексєєв. — Львів : ДУ “ЛП”, 2006. — 346 с.

2. Нетесаний Ю. В. Роль банку у складі фінансовопромислової групи / Ю. В. Нетесаний // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка [Текст]. — 2006. — № 90. — С. 34—36. — (Серія: “Економіка”).

3. Деринг Ханс Ульрих. Универсальный банк – банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века [Текст] / Ханс Ульрих Деринг ; пер. с нем. — М. : Междунар. отношения, 1999. — 384 с.

4. Дворецька О. Є. ФПГ: менеджмент + фінанси [Текст] / О. Є. Дворецька, Ю. Б. Нікольський. — М. : Прінтлайн, 2001. — С. 44—56.

5. Акімова О. Є. Пути решения проблбемы нехватки инвестиционных ресурсов с использованием потенциала финансовопромышленных групп / Акімова О. Е., Пугиєв А. С. // Аудит и финансовый анализ [Текст]. — 2011. — № 6. — С. 297—299.

6. Андрущенко І. В. Концентрація капіталу в економіці України: розвиток Фінансовопромислових груп / І. В. Андрущенко // Економіка та держава [Текст]. — 2009. — № 12. — груд. — С. 44—46.

7. Коцюба О. Фінансовопромислові групи. Уроки реальні і віртуальні / О. Коцюба // Віче [Текст]. — 2004. — № 3. — C. 11—18.

8. Правові проблеми створення та діяльності промисловофінансових груп в Україні [Текст] : монографія / за ред. М. К. Галянтича. — К. : НДІ приватного права і підприємництва, 2009. — С. 44—56.

9. Алексєєв І. В. Побудова оптимальної структури інвестицій учасників ФПГ… — 346 с.

10. Нетесаний Ю. В. Роль банку у складі фінансовопромислової групи… — С. 34—36.

11. Деринг Ханс Ульрих. Универсальный банк – банк будущего... — 384 с.

12. Дворецька О. Є. ФПГ: Менеджмент + фінанси… — С. 44—56.

13. Нетесаний Ю. В. Роль банку у складі фінансовопромислової групи… — С. 34—36.

14. Деринг Ханс Ульрих. Универсальный банк – банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века... — 384 с.

15. Акимова О. Е. Пути решения проблемы нехватки инвестиционных ресурсов с использованием потенциала финансовопромышленных групп... — С. 297—299.

16. Андрущенко І. В. Концентрація капіталу в економіці України: розвиток Фінансовопромислових груп… — С. 44—46.

17. Коцюба О. Фінансовопромислові групи. Уроки реальні і віртуальні… — C. 11— 18.

18. Акимова О. Е. Пути решения проблемы нехватки инвестиционных ресурсов с использованием потенциала финансовопромышленных групп… — С. 297—299.

19. Правові проблеми створення та діяльності промисловофінансових груп в Україні… — C. 44—56.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. О. Жихарцева