DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.59.2019.178415

Міжнародна нормативно-правова регламентація припинення збройного конфлікту в Україні

Г. С. Боровська

Анотація


Розглянуто не вивчену проблему дії міжнародного права в частині порушення суверенітету та територіальної цілісності України, через воєнну агресію Російської Федерації. Доведено, що  такі протиправні дії необхідно розглядати в межах міжнародного воєнного (гуманітарного) права. Встановлено необхідність залучення міжнародних організацій для вирішення цього збройного конфлікту, за умови їх міжнародної правосуб’єктності. Визначено недосконалість правових механізмів, міжнародного впливу щодо покарання Російської Федерації  за порушення основоположних норм, принципів міжнародного права, встановленого міжнародного правопорядку.


Ключові слова


міжнародне право; Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН); Статут ООН; Міжнародний Суд ООН; порушення суверенітету; територіальна цілісність; військова агресія

Повний текст:

PDF

Посилання


Deklaratsiia pro pryntsypy mizhnarodnoho prava, shcho stosuiutsia druzhnikh vidnosyn ta spivrobitnytstva mizh derzhavamy vidpovidno do Statutu Orhanizatsii Obiednanykh Natsii. (1970). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569 [in Ukrainian].

Statut OON. URL : http://www.un.org.ua/images/UN_Charter_Ukrainian.pdf [in Ukrainian].

Vyznachennia ahresii. (1974). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-74 [in Ukrainian].

Zadorozhnyi, O. V. (2015). Porushennia ahresyvnoiu viinoiu Rosiiskoiu Federatsiieiu proty Ukrainy osnovnykh pryntsypiv mizhnarodnoho prava. Kyiv : K.I.S. 712 p. [in Ukrainian].

Dzerkalo tyzhnia, 2019, ¹ 3, 26 sichnia, p. 2 [in Ukrainian].

Ukraina v umovakh transformatsii mizhnarodnoi systemy bezpeky. (2018). Proceeding of the Conference Title. Lviv. pp. 15-18 [in Ukrainian].

Ibid. pp. 53-56.

Konstytutsiia RF. (2014) [in Ukrainian].

Memorandum pro harantii bezpeky u zviazku z pryiednanniam Ukrainy do Dohovoru pro nerozpovsiudzhennia yadernoi. (1994). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158 [in Ukrainian].

Statut OON.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Herdehen, M. (2011). Mizhnarodne pravo. Kyiv : K.I.S. 516 p. [in Ukrainian].

Ibid.

Ibid.

Konventsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii z morskoho prava vid (1982). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057 [in Ukrainian].

Dohovir mizh Ukrainoiu ta Rosiiskoiu Federatsiieiu pro spivrobitnytstvo u vykorystanni Azovskoho moria i Kerchenskoi protoky. (2004). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_205 [in Ukrainian].

Rossijskaja gazeta, 2014, 24 marta [in Russian].

Pro zvernennia Verkhovnoi Rady Ukrainy do derzhav-harantiv vidpovidno do Memorandumu pro harantii bezpeky u zviazku z pryiednanniam Ukrainy do Dohovoru pro nerozpovsiudzhennia yadernoi zbroi. ¹ 831-VII. (2014).

Universam, 2015, ¹ 9-10(263-264), pp. 10-16 [in Ukrainian].

Ibid.

Pro Zvernennia Verkhovnoi Rady Ukrainy do derzhav-harantiv bezpeky Ukrainy. ¹ 858-VII. (2014).

Rezoliutsiia Heneralnoi Asamblei OON. (2014). URL : https://tyzhden.ua/Politics/106073 [in Ukrainian].

Narodna Armiia, 2018, ¹ 448 (5580), 29 lystopada [in Ukrainian].

Vyznachennia ahresii...

Eskalatsiia napruzhenosti navkolo Azovskoho moria i Kerchenskoi protoky ta zahrozy Yevropeiskii bezpetsi. (2019). URL : https://www.radiosvoboda.org/a/29731039.html [in Ukrainian].

Kurier Galicyjski, 2019, ¹ 1 (317). URL : https://www.kuriergalicyjski.com/images/archiwum/kg/pdf/kg_2019_1_317.pdf

Herdehen, M. (2011). Mizhnarodne pravo...

Konventsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii z morskoho prava…

Dzerkalo tyzhnia...

UN Security Council Rezolution. ¹ 2202. (2015).

Eskalatsiia napruzhenosti navkolo Azovskoho moria i Kerchenskoi protoky tazahrozy Yevropeiskii bezpetsi… p. 2.

Konventsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii z morskoho prava…

Dzerkalo tyzhnia... pp. 2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами, відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй : Резолюція  2625 (ХХV) Генеральної Асамблеї ООН від 24.10.1970 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_569 (дата звернення: 03.03.2019).

2. Статут ООН. URL : http://www.un.org.ua/images/UN_Charter_Ukrainian.pdf (дата звернення: 04.03.2019).

3. Визначення агресії : Резолюція 3314 (ХХIХ) Генеральної Асамблеї від 14.12.1974 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-74 (дата звернення: 05.03.2019).

4. Задорожний О. В. Порушення агресивною війною Російською Федерацією проти України основних принципів міжнародного права : монографія. Київ : К.І.С., 2015. 712 с.

5. Дзеркало тижня. 2019. № 3. 26 січня. С. 2.

6. Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (15 – 16 травня 2018 р., м. Львів) / упоряд. : Мальський М. З., Кучик О. С., Вовк Р. В.  Львів, 2018. С. 15—18.

7. Там само. С. 53—56.

8. Конституція РФ. Москва : ННФРА – А, 2014.

9.  Меморандум  про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України  до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158 (дата звернення: 05.03.2019).

10. Статут ООН...

11. Там само.

12. Там само.

13. Там само.

14. Там само.

15. Там само.

16. Там само.

17. Там само.

18. Гердеген М. Міжнародне право / пер. з нім. Київ : К.І.С, 2011. 516 с.

19. Там само.

20. Там само.

21. Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права від 10.12.1982 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057 (дата звернення: 05.03.2019).

22. Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки : ратифікований Законом № 1682-IV (1682-15) від 20.04.2004 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_205 (дата звернення: 05.03.2019).

23. Российская газета. 2014. 24 марта.

24. Про звернення Верховної Ради України до держав-гарантів відповідно до Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї : Постанова Верховної Ради № 831-VІІ від 28.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. 2014. № 12.

25. Універсам. 2015. № 9/10(263-264). С. 10—16.

26. Там само.

27. Про Звернення Верховної Ради України до держав-гарантів безпеки України : Постанова Верховної Ради України № 858-VІІ від 11.03.2014 р. // Відомості Верховної Ради України. 2014. № 12.

28. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27.03.2014 р. URL : https://tyzhden.ua/Politics/106073 (дата звернення: 03.03.2019).

29. Народна Армія. 2018. №448 (5580). 29 листопада.

30. Визначення агресії…

31. Ескалація напруженості навколо Азовського моря і Керченської протоки та загрози Європейській безпеці : Резолюція 2259 від 24.01.2019 р. URL : https://www.radiosvoboda.org/a/29731039.html (дата звернення: 05.03.2019).

32. Kurier Galicyjski. 2019. № 1 (317). URL : https://www.kuriergalicyjski.com/images/archiwum/kg/pdf/kg_2019_1_317.pdf (date of using: 05.03.2019).

33. Гердеген М. Міжнародне право... 516 с.

34. Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права…

35. Дзеркало тижня... С. 2.

36. UN Security Council Rezolution 2202(2015) // Gabinet of ministers of Ukraine. Press-release. 2015. P. 2.

37. Ескалація напруженості навколо Азовського моря і Керченської протоки та загрози Європейській безпеці…

38. Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права…

39. Дзеркало тижня... С. 2.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Г. С. Боровська