Сучасні тенденції розвитку державно-управлінської еліти в епоху постмодерну

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.59.2019.178417

Ключові слова:

еліта, антиеліта, елітистські концепції, політична еліта, державно-управлінська, політико-адміністративна еліта, правлячий клас, вибраність, демократизація, постмодерне суспільство, глобальна держава, публічне управління, політичне управління, стратегічний розвиток держави

Анотація

Здійснено аналіз сутності та тенденцій розвитку державно-управлінської еліти в добу постмодерну, конкретизовано її зміст як сукупності осіб, наділених відповідними функціональними обов’язками щодо забезпечення життєдіяльності суспільства. Розкрито форми взаємодії з політичною елітою в контексті реалізації відповідних інституційних проектів, враховуючи специфіку різних національних традицій публічного управління, виявлено інституційно-функціональну й технологічну відмінність та тотожність між політичною та адміністративною елітою. Доведено, що в добу постмодерну простежується тенденція зростання ролі середньої ланки державно-управлінської еліти у формуванні та реалізації державної політики. Ідентифіковано певні закономірності функціонування державно-управлінської еліти в добу постмодерну.

Посилання

Mann, J. (2004). Rise of the Vulcans: The History of Bush’s War Cabinet. URL : http://www.revistascisan.unam.mx/Voices/pdfs/6828.pdf.

Renzo De Felice. (1977). Interpretations of Fascism. [S. p.] : Harvard University Press. 248 ð.

Ibid. ð. 248.

Kertzer D. I. The Popes Against the Jews: The Vatican’s Role in the Rise of Modern Anti-Semitism. URL : http://www.jcrelations.net/Kertzer__David_I___The_Popes_Against _the_Jews__The_Vatican__39_s_Role_in_the_Ris.2550.0.html?page=7.

Dwaine, Marvick. Elite Politics: Values and Institutions. URL : https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000276427702100106.

Uebster S. Predely biurokratycheskogo rosta. URL : https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000276427702100106 [in Russian].

Field G. (2016). Lowell and John Higley. After the Halcyon Years: Elites and Mass Publics at the Level of Full Development. Jornal of Political & Military Sociology. ¹ 5-27.

Meisel, J. H. (2015). Introduction: Pareto and Mosca. NJ: Prentice-Hall. ðð. 1-44.

Linz, J., Alfred, S. (2018). The Breakdown of Democratic Regimes: Europe. Baltimore : Johns Hopkins Press.

Meisel, J. H. (2015). Introduction...

Gudnau, F. Politika i gosudarstvennoe upravlenie. URL : https://elibrary.ru/item.asp?id=32650479 [in Russian].

Higley, J. (2016). The Bush Elite: Aberration or Harbinger? London : Routledge, ðð. 63.

Timasheff, N. S. (2015). The Social System, Structure and Dynamics. [S. p.] : Prentice-Hall. pp. 67.

Ibid. p. 68.

Veber, M. Politika kak prizvanie i professija. URL : http://www.kant.narod.ru/weber.htm [in Russian].

Kristol, W., Kagan, R. (2000). Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces, and Resources for a New Century. Washington : D.C. Project for the New American Century.

Keller, S. (2018). Beyond the Ruling Class. Strategic Elites in Modern Society. New Brunswick, p. 25.

Cotta, M. (2012). Elite Unification and Democratic Consolidation in Italy: An Historical Overview. [S. p.] : Cambridge Univ. ð. 107.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Теорія та історія державного управління