DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.59.2019.178424

Застосування в Україні успішого досвіду країн Європейського Союзу в реформуванні адміністративно-територіального устрою та кар’єрної служби

О. Д. Василюк

Анотація


Проаналізовано шляхи проведення реформ адміністративно-територіального устрою в країнах ЄС (Німеччині, Румунії, Данії, Австрії, Естонії, Грузії, Латвії) у площині застосування в Україні успішного досвіду. Досліджено аспекти співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги і міжнародними організаціями. Проаналізовано кар’єрну службу в органах місцевого самоврядування у ФРН.


Ключові слова


адміністративно-територіальна реформа; об’єднана територіальна громада (далі – OТГ); адміністративно-територіальний устрій; місцеве самоврядування; міжнародні організації; національна рамка кваліфікацій (далі – НРК); кар’єрна служба

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini. ¹ 333. (2014) [in Ukrainian].

Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad. ¹ 1508-VII. (2014) [in Ukrainian].

Pro dobrovilne ob’iednannia terytorialnykh hromad. ¹ 157-VIII. (2019) [in Ukrainian].

Reforma detsentralizatsii. URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-decentralizaciyi [in Ukrainian].

Zvit shchodo munitsypalnoho ob’iednannia ta yoho mozhlyvoho vplyvu na vyshchi rivni vriaduvannia. (2017). URL : www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/CELGR_2017_4.pdf [in Ukrainian].

Sydorenko S. Dosvid reformy dlia Ukrainy. (2018). URL : http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/23/7073972/) [in Ukrainian].

Kühnlein, G. (1997). Verwaltungspersonal in den neuen Ländern: Fortbildung und Personalpolitik in ostdeutschen Kommunen. Berlin : Ed. Sigma. pp. 45.

Rehionalnyi rozvytok v Ukraini. (2018). URL : http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/157/Regional_development_of_Ukraine_Analytical_report_01-09.2017__1_.pdf [in Ukrainian].

Styslyi zvit pro dosiahnennia U-LEAD (2016 – 2018). URL : https://donors.decentralization.gov.ua/project/u-lead/ [in Ukrainian].

Schilf, Ch. (2018). Lektsiia po pidvyshchenniu kvalifikatsii v FRN. URL : academy.gov.ua/NMKD/library.../445e5564-a528-4491-94c9-db32ede303dc.pdf.

IHK zu Rostock: Startseite. URL : https://www.rostock.ihk24.de [in Americàn].

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Osvita. Natsionalna ramka kvalifikatsii. Rivni Natsionalnoi ramky kvalifikatsii. (2019). URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij [in Ukrainian].

Pro osvitu. ¹ 2145-VIII. (2017) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ramky kvalifikatsii. ¹ 1341. (2011). [in Ukrainian].

DIN EN ISO 9001: 2015. Industrie- und Handelskammer zu Rostock. INK zu Rostok. (2015). URL : https://www.rostock.ihk24.de.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 333 від 01.04.2014 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (дата звернення: 23.11.2018).

2. Про співробітництво територіальних громад : Закон України № 1508-VII від 17.06.2014 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 (дата звернення: 02.02.2019).

3. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України № 157-VIII від 01.01.2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення: 13.03.2019).

4. Реформа децентралізації. URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-decentralizaciyi (дата звернення: 02.02.2019).

5. Звіт щодо муніципального об’єднання та його можливого впливу на вищі рівні врядування / Центр експертизи реформ місцевого самоврядування. (14.11.2017 р. м. Страсбург). URL : www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/CELGR_2017 _4.pdf (дата звернення: 13.03.2019).

6. Сидоренко С. Досвід реформи для України. URL : http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/11/23/7073972 (дата звернення: 18.11.2018).

7. Gertrüd Kühnlein. Verwaltungspersonal in den neuen Ländern: Fortbildung und Personalpolitik in ostdeutschen Kommunen. Berlin : Ed. Sigma, 1997. S. 45.

8. Регіональний розвиток в Україні : аналіт. звіт. URL : http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/157/Regional_development_of_Ukraine_Analytical_report_01-09.2017__1_.pdf (дата звернення: 18.11.2018).

9. Стислий звіт про досягнення U-LEAD у 2016 – 2018 роках. URL : https://donors.decentralization.gov.ua/project/u-lead/ (дата звернення 7.05.2019).

10. Schilf Ch. Fortbildungsprogramm Schwerpunkt Personalentwicklung. URL : academy.gov.ua/NMKD/library.../445e5564-a528-4491-94c9-db32ede303dc.pdf (дата звернення 03.07.2019).

11. Торгово-промислова палата. м. Росток, земля Меклембург-Передня Помераня. URL : https://www.rostock.ihk24.de (дата звернення 07.05.2019).

12. Міністерство освіти і науки України. Освіта. Національна рамка кваліфікацій //Рівні Національної рамки кваліфікацій. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij (дата звернення 07.05.2019).

13. Про освіту : Закон України №2145-VIII від 05.09.2017 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 07.05.2019).

14. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Кабінету Міністрів України № 1341 від 23.11.2011 р. URL : https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12 (дата звернення: 26.04.2019).

15. DIN EN ISO 9001: 2015. Industrie- und Handelskammer zu Rostock. INK zu Rostok. URL : https://www.rostock.ihk24.de (date of using: 26.04.2019).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. Д. Василюк