DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.59.2019.178436

Інноваційні інструменти місцевого економічного розвитку

К. М. Бліщук

Анотація


Розглянуто основні інноваційні інструменти місцевого економічного розвитку. Здійснено аналіз цих інструментів та обґрунтовано необхідність їх застосування в Україні на сучасному етапі. Виокремлено завдання, які необхідно виконати для підвищення ефективності та результативності використання інноваційних інструментів місцевого економічного розвитку.


Ключові слова


інноваційні інструменти; місцевий економічний розвиток; регіони; території; економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Bila, S. O., Zhalilo, Y. A., Shevchenko, O. V., Zhuk, V. I. (2011). Innovatsiyni pidhody do regionalnogo rozvytku v Ukraini. Kyiv : NISD. 80 p. [in Ukrainian].

Bruver, A., Rudenko, N., Gryschenko, S. (2006). Strategichne planuvannya mistsevogo rozvytku: rozrobka ta vprovadzennya proektiv. Kyiv : Yevrop. komisiia. 168p. [in Ukrainian].

Solovyov, V. P., Korenyako, G. I., Golovatyuk, V. M. (2008). Innovatsiynyy rozvytok regioniv: pytannya teorii ta praktyky. Kyiv : Feniks. 224 p. [in Ukrainian].

Bruver, A., Rudenko, N., Gryschenko, S. (2006). Strategichne planuvannya mistsevogo rozvytku : rozrobka ta vprovadzennya proektiv... 168 p.

Degtyarova, I. O. (2019). Instrumenty innovatsiynogo rozvytku region: zarubiznyy ta vitchuznyanyy dosvid zastosuvannya. URL : http://academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10diovdz.pdf [in Ukrainian].

Zhalilo, Y. A., Shevchenko, O. V., Zhuk, V. I. & Bila, S. O. (Ed.). (2011). Innovatsiyni pidhody do regionalnogo rozvytku v Ukraini… [in Ukrainian].

Ibid. 80 p.

Solovyov, V. P., Korenyako, G. I., Golovatyuk, V. M. (2008). Innovatsiynyy rozvytok regioniv: pytannya teorii ta praktyky… 224 p.

Bruver, A., Rudenko, N., Gryschenko, S. (2006). Strategichne planuvannya mistsevogo rozvytku: rozrobka ta vprovadzennya proektiv... 168 p.

Solovyov, V. P., Korenyako, G. I., Golovatyuk, V. M. (2008). Innovatsiynyy rozvytok regioniv : pytannya teorii ta praktyky... 224 p.

Zhalilo, Y. A., Shevchenko, O. V., Zhuk, V. I. & Bila, S. O. (Ed.). (2011). Innovatsiyni pidhody do regionalnogo rozvytku v Ukraini…80 p.

Instrumenty ekonomichnogo rozvytku terytoriy. URL : http://www.ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Local_Economic_Development_Toolkit_UA.pdf [in Ukrainian].

Porter, M. (2005). Konkurentsiya. Moskva : Izdatelskii dom “Viliams”. 608 p. [in Russia].

Serdyukova, O. (2012). Derzavno-pryvatne partnerstvo yak instrument innovatsiynogo rozvytku terytorianuh gromad. Efektyvnist derzavnogo upravlinnya, Issue 32, pp. 323-329. [in Ukrainian].

Pro derzavno-pryvatne partnerstvo. № 2404-VI. (2010) [in Ukrainian].

Neykova, I. (2010). Derzavno-pryvatne partnerstvo yak skladova investytsiynogo mehanizmu innovatsiynogo rozvytku. Naukovyy visnyk Natsionalnogo universytetu DPS Ukrainy, № 1(48), рр. 152-160 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні : аналіт. доп. / С. О. Біла, Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. І. Жук [та ін.] ; за ред. С. О. Білої. Київ : НІСД, 2011. 80 с.

2. Брувер А., Руденко Н., Грищенко С. Стратегічне планування місцевого розвитку: розробка та впровадження проектів : навч. посіб. Київ : Європ. комісія, 2006. 168 с.

3. Соловйов В. П., Кореняко Г. І., Головатюк В. М. Інноваційний розвиток регіонів : питання теорії та практики : монографія. Київ : Фенікс, 2008. 224 с.

4. Брувер А., Руденко Н., Грищенко С. Стратегічне планування місцевого розвитку: розробка та впровадження проектів… 168 с.

5. Дегтярьова І. О. Інструменти інноваційного розвитку регіону: зарубіжний та вітчизняний досвід застосування. URL : http://academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10diovdz.pdf (дата звернення: 20.05.2019).

6. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні... 80 с.

7. Там само. 80 с.

8. Соловйов В. П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики… 224 с.

9. Брувер А., Руденко Н., Грищенко С. Стратегічне планування місцевого розвитку: розробка та впровадження проектів... 168 с.

10. Соловйов В. П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики... – 224 с.

11. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні... 80 с.

12. Інструменти економічного розвитку територій. URL : http://www.ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Local_Economic_Development_Toolkit_UA.pdf (дата звернення: 18.05.2019).

13. Портер М. Конкуренция / [пер. с англ.]. Москва : Издательский дом “Вильямс”, 2005. С. 127.

14. Сердюкова О. Державно-приватне партнерство як інструмент інноваційного розвитку територіальних громад // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 32 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. С. 323—329.

15. Про державно-приватне партнерство : Закон України № 2404-VI від 01.07.2010 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (дата звернення: 19.05.2019).

16. Нейкова І. Державно-приватне партнерство як складова інвестиційного механізму інноваційного розвитку // Науковий вісник Національного університету ДПС України. 2010. № 1(48). С. 152—160. (Серія: економіка, право).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 К. М. Бліщук