DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.60.2019.186741

Чинники консолідації українського суспільства на сучасному етапі його розвитку: ціннісно-культурний, політичний та соціально-економічний виміри

О. Я. Красівський, О. Ю. Мороз

Анотація


Проаналізовано низку основних потенційних чинників консолідації українського суспільства, що повинні сприяти його згуртуванню задля відповіді на виклики, пов’язані із завданнями модернізації, євроінтеграції та протидії гібридній агресії Російської Федерації (далі – РФ). Показано, що зменшення деконсолідуючого впливу ціннісно-культурних відмінностей між регіонами України можливе через реалізацію культурної політики, орієнтованої на інтеграцію навколо українського ядра широкого спектру різних культурних елементів, на основі балансу потреб розвитку української культури й мови та забезпечення прав етнічних меншин. Доведено, що важливим чинником консолідації має бути зміцнення та вдосконалення демократичних засад політичної діяльності, а також реалізація інклюзивної соціально-економічної політики, спрямованої на формування єдиного для усіх громадян економічного інтересу, вирівнювання стартових можливостей та ефективну роботу “соціальних ліфтів”. Зазначено, що потенціал позитивного впливу на рівень консолідації українського суспільства має просування євроінтеграційних процесів, ефективна реалізація усередині країни необхідних для цього реформ, розвиток громадянського суспільства. Зауважено, що чинником консолідації є співпраця із міжнародними урядовими та неурядовими організаціями, конструктивне врегулювання проблемних питань взаємин із західними сусідами України.


Ключові слова


консолідація; консолідація суспільства; соціальна згуртованість; політична консолідація; культурна політика; соціально-економічна політика; громадянське суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Polishchuk, Yu. (2017). Poniattia “suspilna konsolidatsiia” u vitchyznianomu politolohichnomu dyskursi. Naukovi zapysky IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, Issue. 5-6 (91-92), pp. 158-171 [in Ukrainian].

Petukhova, O. (2015). Osnovni vydy protsesu konsolidatsii v derzhavi: sproba klasyfikatsii. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, Issue. 2, pp. 21-26 [in Ukrainian].

Stoetskyj, S. V. (2013). Etnokulturna konsolidatsia: sproby kontseptualizatsii v politologii. Derzava i pravo. Zbirnyk naukovych prats Kyivskogo instytutu derzavy I prava im. V. M. Koretskogo NANU, Issue 3 (61), pp. 473-480 [in Ukrainian].

Ukraina: shliah do konsolidatsii suspilstva: natsionalna dopovid (2017). Kyiv: NANU. 336 p. [in Ukrainian].

Kolodii, A. (2013). Sotsiietalna kultura yak chynnyk natsionalnoi konsolidatsii. URL: https:// political-studies.com/?p=941 [in Ukrainian].

Orzhel, O. (2012). Konsolidatsiia ukrainskoho suspilstva na osnovi natsionalnoi idei: perspektyvy i obmezhennia (z tochky zoru yevropeiskoho dosvidu). Visnyk NADU, № 2, pp. 28-38 [in Ukrainian].

Pidberezhnyk, N. P. (2017). Chynnyky natsionalnoi konsolidatsii v multykulturnomu suspilstvi v konteksti publichnoho upravlinnia. Publichne adminstruvannia: teoriia i praktyka, Issue. 1 (17), pp. 1-16 [in Ukrainian].

Kryvytska, O. (2017). Kryza intehratsii v konteksti perspektyvy konsolidatsii ukrainskoho suspilstva. Naukovi zapysky IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, Issue 5-6. (91-92), pp. 181-200 [in Ukrainian].

Lutsyshyn, H. I. (2012). Zovnishnopolitychni chynnyky u protsesi natsionalnoi konsolidatsii Ukrainy. Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku, Issue 24, pp. 132-137 [in Ukrainian].

Pavko, A. (2013). Dialektychnyi protses vzaiemozviazku natsionalnoi konsolidatsii ukraintsiv ta yikhnoho yevropeiskoho vyboru. Viche, № 24, pp. 12-14 [in Ukrainian].

Tyrkus, Yu. S. (2014). Vnutrishnopolitychna konsolidatsiia yak umova intehratsii do YeS. Hrani, № 8 (112), pp. 113-118 [in Ukrainian].

Zolkina, M. (2014). Evropejska integratsia jak potentsial dlia konsolidatsii ukrainskogo suspilstva, Hromadska dumka, Issue 2 (22) [in Ukrainian].

Hyzniak, L. (2007). Rol miznarodnych organizatsij u natsionalnij konsolidatsii Ukrainy. Naukovi pratsi, V. 69, Issue 56, pp. 71-74 [in Ukrainian].

Kolodii, A. (2013). Sotsiietalna kultura yak chynny…

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Kryvytska, O. (2017). Kryza intehratsii v konteksti… p. 198.

Pidberezhnyk, N. P. (2017). Chynnyky natsionalnoi konsolidatsii… P. 4.

Kryvytska, O. (2017). Kryza intehratsii v konteksti…p. 198.

Ibid.

Pidberezhnyk, N. P. (2017). Chynnyky natsionalnoi konsolidatsii… p. 10, 11.

Ibid. p. 10.

Ibid. p. 14.

Ibid.

Ibid.

Nazarenko, H. A. (2005). Etnichna socializatsia, vychovannia kultury mizetnichnyh vidnosyn jak priorytetni zavdannia narodnoj pedagogoky u suchasnych umovach. URL: http://studentam.net.ua/cjntent/view/7656/97 [in Ukrainian].

Kyryliuk, V. V. (2014). Osnovni chynnyky formuvannia sotsialnoi zghurtovanosti suspilstva. Visnyk ONU imeni I. I. Mechnikova, V. 19, Issue. 2/5, p. 55 [in Ukrainian].

Pirozkov, S. I. (2018). Pro Natsionalnu dopovid “Ukraina: shliach do konsolidatsii suspilstva”. Stanograma naukovoi dopovidi na zasidanni Presidii NAN Ukrainy 18 kvitnia 2018 r. Visnyk NAN Ukrainy, Issue 6, p. 52 [in Ukrainian].

Ukraina: shliach do konsolidatsii suspilstva… p. 134.

Ibid.

Ibid. p. 140.

Pirozkov, S. I. (2018). Pro Natsionalnu dopovid… p. 61.

Ukraina: shliach do konsolidatsii suspilstva… p. 141.

Ibid.

Ibid. p. 144.

Kyryliuk, V. V. (2014). Osnovni chynnyky formuvannia… p. 58.

Ibid. p. 56.

Pirozkov, S. I. (2018). Pro Natsionalnu dopovid… p. 53.

Tyrkus, Yu. S. (2014). Vnutrishnopolitychna konsolidatsiia yak umova… p. 117.

Zolkina, M. (2014). Evropejska integratsia jak potentsial… p. 12.

Petrushenko, Ju., Kostiuchenko, H., Danko, Ju. (2014). Kontseptualni osnovy finansuvannia mistsevogo rozvytku v proektach Programmy rozvytku OON v Ukraini. Aktualni probleny ekonomiky, Issue 9 (159), p. 260; Hyzniak, L. (2007). Rol miznarodnych organizatsij… p. 71 [in Ukrainian].

Lutsyshyn, H. I. (2012). Zovnishnopolitychni chynnyky u protsesi… p. 134.

Hyzniak, L. (2007). Rol miznarodnych organizatsij… p. 71.

Ukraina: shliach do konsolidatsii suspilstva… p. 324.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Поліщук Ю. Поняття “суспільна консолідація” у вітчизняному політологічному дискурсі // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2017. Вип. 5–6 (91–92). вересень – грудень. С. 158—171.

2. Петухова О. Основні види процесу консолідації в державі: спроба класифікації // Актуальні проблеми державного управління. 2015. Вип. 2. С. 21—26.

3. Стоєцький С. В. Етнокультурна консолідація: спроби концептуалізації в політології // Держава і право. 2013. № 3 (61). С. 473—480.

4. Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ : НАНУ, 2017. 336 с.

5. Колодій А. Соцієтальна культура як чинник національної консолідації. URL : https:// political-studies.com/?p=941(дата звернення: 29.08. 2019).

6. Оржель О.  Консолідація українського суспільства на основі національної ідеї: перспективи і обмеження (з точки зору європейського досвіду) // Вісник НАДУ. 2012. № 2. С. 28—38.

7. Підбережник Н. П. Чинники національної консолідації в мультикультурному суспільстві в контексті публічного управління // Публічне адмінстрування: теорія і практика. 2017. Вип. 1 (17). С. 1—16.

8. Кривицька О. Криза інтеграції в контексті перспективи консолідації українського суспільства // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2017. Вип. 5–6 (91–92). вересень – грудень. С. 181—200.

9. Луцишин Г. І. Зовнішньополітичні чинники у процесі національної консолідації України // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2012. Вип. 24. С. 132—137.

10. Павко А. Діалектичний процес взаємозв’язку національної консолідації українців та їхнього європейського вибору // Віче. 2013. № 24. С. 12—14.

11. Тиркус Ю. С. Внутрішньополітична консолідація як умова інтеграції до ЄС // Грані. 2014. № 8 (112). серпень. С. 113—118.

12. Золкіна М. Європейська інтеграція як потенціал для консолідації українського суспільства // Громадська думка. 2014. № 02 (22).

13. Хижняк Л. Роль міжнародних організацій у національній консолідації України // Наукові праці. 2007. Т. 69. Вип. 56. С. 71. (Серія “Політичні науки”).

14. Колодій А. Соцієтальна культура як чинник…

15. Там само.

16. Там само.

17. Там само.

18. Кривицька О. Криза інтеграції в контексті… С. 198.

19. Підбережник Н. П. Чинники національної консолідації… С. 4.

20. Кривицька О. Криза інтеграції в контексті… С. 198.

21. Там само.

22. Підбережник Н. П. Чинники національної консолідації… С. 10, 11.

23. Там само. С. 10.

24. Там само. С. 14.

25. Там само.

26. Там само.

27. Назаренко Г. А. Етнічна соціалізація, виховання культури міжетнічних відносин як пріоритетні завдання народної педагогіки у сучасних умовах. URL : http://studentam.net.ua/cjntent/view/7656/97 (дата звернення: 03.09. 2019).

28. Кирилюк В. В. Основні чинники формування соціальної згуртованості суспільства // Вісник ОНУ імені І. І. Мечнікова. 2014. Т. 19. Вип. 2/5. С. 55—58.

29. Пирожков С. І. Про Національну доповідь “Україна: шлях до консолідації суспільства”. Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 квітня 2018 р. // Вісник НАН України.  2018.  № 6.  С. 52.

30. Україна: шлях до консолідації суспільства…  С. 134.

31. Там само.

32. Там само. С. 140.

33. Пирожков С. І. Про Національну доповідь… С. 61.

34. Україна: шлях до консолідації суспільства… С. 141.

35. Там само.

36. Там само.  С. 144.

37. Кирилюк В. В. Основні чинники формування… С. 58. 

38. Там само.  С. 56.

39. Пирожков С. І. Про Національну доповідь… С. 53.

40. Тиркус Ю. С. Внутрішньополітична консолідація як умова інтеграції… С. 117.

41. Золкіна М. Європейська інтеграція як потенціал… С. 12.

42. Петрушенко Ю., Костюченко Н., Данько Ю. Концептуальні основи фінансування місцевого розвитку в проектах Програми розвитку ООН в Україні // Актуальні проблеми економіки. 2014.  № 9 (159). С. 260; Хижняк Л. Роль міжнародних організацій...  С. 71.

43. Луцишин Г. І. Зовнішньополітичні чинники… С. 134.

44. Хижняк Л. Роль міжнародних організацій… С. 71.

45. Україна: шлях до консолідації суспільства… С. 324.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. Я. Красівський, О. Ю. Мороз