Теоретико-методологічні основи державної політики у сфері європейської інтеграції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.60.2019.186744

Ключові слова:

державна політика, європейська інтеграція, державна політика у сфері європейської інтеграції, принципи державної політики у сфері європейської інтеграції

Анотація

Охарактеризовано теоретичні питання, що стосуються основних понять державної політики у сфері європейської інтеграції. Висвітлено методологічні підходи щодо визначення сутності та змісту державної політики у сфері європейської інтеграції. Досліджено подальший розвиток визначення сутності та змісту державної політики у сфері європейської інтеграції.

Посилання

Stratehiya staloho rozvytku “Ukrayina – 2020”. ¹ 5/2015. (2015) [in Ukrainian].

Kovbasyuk, Yu. V., Vashchenko, K. O., Surmin, Yu. P. [ta in.] (Eds.) (2014). Derzhavna polityka. Kyiv : NADU. 448 p. [in Ukrainian].

Yang, E., Kuinn, L. (2003). Yak napysaty diyevyy analitychnyy dokument u haluzi derzhavnoyi polityky. Praktychnyy posibnyk dlya radnykiv z derzhavnoyi polityky u Tsentral’niy i Skhidniy Yevropi. Kyiv : K. I. S. 120 p. [in Ukrainian].

Bytyak, Yu. P. (2005). Mistseve samovryaduvannya v umovakh demokratychnoyi derzhavy. Kharkiv: Pravo, 120 p. [in Ukrainian].

Bakumenko, V. D., Nadolishniy, P. I. (2003). Teoretychni ta orhanizatsiyni zasady derzhavnoho upravlinnya. Kyiv : Milenium. 256 p. [in Ukrainian].

Byel’s’ka, T. V. Spivvidnoshennya ponyat “derzhavna polityka” ta “derzhavne upravlinnya”. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/doc/1/03.pdf [in Ukrainian].

Pal, L. A. (1999). Analiz derzhavnoyi polityky. Kyiv: Osnovy. 422 p. [in Ukrainian].

Hohvud, B., Han, L. (2004). Analiz polityky dlya real’noho svitu. Kyiv : Osnovy. 396 p. [in Ukrainian].

Yang, E., Kuinn, L., Kiliyevych, O. (2003). Yak napysaty diyevyy analitychnyy dokument… 120 p. [in Ukrainian].

Art’omov, I. V., Viter, D. V., Zahaynova, L. I., Kazakevych, O. M., Rudenko, O. M. (2007). Instytuty YES i NATO. Hlosariy osnovnykh terminiv ta ponyat’. Uzhhorod : Lira, 220 p. [in Ukrainian].

Art’omova, I. V., Vashchuk, O. M., Rudenko, O. M. (Eds.). (2013). Modeli i mekhanizmy rehulyuvannya yevrorehional’noho spivrobitnytstva Ukrayiny. Uzhhorod: MPP “Hrazhda”. 612 p. [in Ukrainian].

Viter, D. V. (2009). Ponyattya intehratsiyi v konteksti innovatsiynykh transformatsiy suchasnoho suspil’stva. In Mekhanizmy rehulyuvannya intehratsiynykh protsesiv v Ukrayini. Uzhhorod: Lira. pp. 9-24 [in Ukrainian].

Ibid.

Ibid.

Yakymenko, Yu., Pashkov, M. Ukrayina na shlyakhu do YES: otsinky, dumky i spodivannya hromadyan. URL : http://razumkov.org.ua/statti/ukraina-na-shliakhu-do-yes-otsinky-dumky-i-spodivannia-hromadian [in Ukrainian].

Kryvonohova, A. V. Istoriya ukrayins’koyi yevrointehratsiyi: vidnosyny mizh Ukrayinoyu ta YES. URL : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11329/1/Krivonogova __% 20386-391.pdf [in Ukrainian].

Bondarenko, V. D. (2009). Osoblyvosti derzhavnoho upravlinnya protsesamy yevropeys’koyi ta yevroatlantychnoyi intehratsiyi Ukrayiny na suchasnomu etapi. In Mekhanizmy rehulyuvannya intehratsiynykh protsesiv v Ukrayini. Uzhhorod: Lira. pp. 68-81 [in Ukrainian].

Stratehiya komunikatsiyi u sferi yevropeys’koyi intehratsiyi na 2018-2021 roky. № 779-r. (2017). [in Ukrainian].

Bondarenko, V. D. (2009). Osoblyvosti derzhavnoho upravlinnya…

Uryadovyy ofis koordynatsiyi yevropeys’koyi ta yevroatlantychnoyi intehratsiyi. URL : https://eu-ua.org/ uryadovyy-ofis-koordynaciyi-yevropeyskoyi-ta-yevroatlantychnoyi-integraciyi [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-24

Номер

Розділ

Теорія та історія державного управління