DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.60.2019.186744

Теоретико-методологічні основи державної політики у сфері європейської інтеграції

С. В. Майстро, В. В. Рєзніков

Анотація


Охарактеризовано теоретичні питання, що стосуються основних понять державної політики у сфері європейської інтеграції. Висвітлено методологічні підходи щодо визначення сутності та змісту державної політики у сфері європейської інтеграції. Досліджено подальший розвиток визначення сутності та змісту державної політики у сфері європейської інтеграції.


Ключові слова


державна політика; європейська інтеграція; державна політика у сфері європейської інтеграції; принципи державної політики у сфері європейської інтеграції

Повний текст:

PDF

Посилання


Stratehiya staloho rozvytku “Ukrayina – 2020”. ¹ 5/2015. (2015) [in Ukrainian].

Kovbasyuk, Yu. V., Vashchenko, K. O., Surmin, Yu. P. [ta in.] (Eds.) (2014). Derzhavna polityka. Kyiv : NADU. 448 p. [in Ukrainian].

Yang, E., Kuinn, L. (2003). Yak napysaty diyevyy analitychnyy dokument u haluzi derzhavnoyi polityky. Praktychnyy posibnyk dlya radnykiv z derzhavnoyi polityky u Tsentral’niy i Skhidniy Yevropi. Kyiv : K. I. S. 120 p. [in Ukrainian].

Bytyak, Yu. P. (2005). Mistseve samovryaduvannya v umovakh demokratychnoyi derzhavy. Kharkiv: Pravo, 120 p. [in Ukrainian].

Bakumenko, V. D., Nadolishniy, P. I. (2003). Teoretychni ta orhanizatsiyni zasady derzhavnoho upravlinnya. Kyiv : Milenium. 256 p. [in Ukrainian].

Byel’s’ka, T. V. Spivvidnoshennya ponyat “derzhavna polityka” ta “derzhavne upravlinnya”. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/doc/1/03.pdf [in Ukrainian].

Pal, L. A. (1999). Analiz derzhavnoyi polityky. Kyiv: Osnovy. 422 p. [in Ukrainian].

Hohvud, B., Han, L. (2004). Analiz polityky dlya real’noho svitu. Kyiv : Osnovy. 396 p. [in Ukrainian].

Yang, E., Kuinn, L., Kiliyevych, O. (2003). Yak napysaty diyevyy analitychnyy dokument… 120 p. [in Ukrainian].

Art’omov, I. V., Viter, D. V., Zahaynova, L. I., Kazakevych, O. M., Rudenko, O. M. (2007). Instytuty YES i NATO. Hlosariy osnovnykh terminiv ta ponyat’. Uzhhorod : Lira, 220 p. [in Ukrainian].

Art’omova, I. V., Vashchuk, O. M., Rudenko, O. M. (Eds.). (2013). Modeli i mekhanizmy rehulyuvannya yevrorehional’noho spivrobitnytstva Ukrayiny. Uzhhorod: MPP “Hrazhda”. 612 p. [in Ukrainian].

Viter, D. V. (2009). Ponyattya intehratsiyi v konteksti innovatsiynykh transformatsiy suchasnoho suspil’stva. In Mekhanizmy rehulyuvannya intehratsiynykh protsesiv v Ukrayini. Uzhhorod: Lira. pp. 9-24 [in Ukrainian].

Ibid.

Ibid.

Yakymenko, Yu., Pashkov, M. Ukrayina na shlyakhu do YES: otsinky, dumky i spodivannya hromadyan. URL : http://razumkov.org.ua/statti/ukraina-na-shliakhu-do-yes-otsinky-dumky-i-spodivannia-hromadian [in Ukrainian].

Kryvonohova, A. V. Istoriya ukrayins’koyi yevrointehratsiyi: vidnosyny mizh Ukrayinoyu ta YES. URL : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11329/1/Krivonogova __% 20386-391.pdf [in Ukrainian].

Bondarenko, V. D. (2009). Osoblyvosti derzhavnoho upravlinnya protsesamy yevropeys’koyi ta yevroatlantychnoyi intehratsiyi Ukrayiny na suchasnomu etapi. In Mekhanizmy rehulyuvannya intehratsiynykh protsesiv v Ukrayini. Uzhhorod: Lira. pp. 68-81 [in Ukrainian].

Stratehiya komunikatsiyi u sferi yevropeys’koyi intehratsiyi na 2018-2021 roky. № 779-r. (2017). [in Ukrainian].

Bondarenko, V. D. (2009). Osoblyvosti derzhavnoho upravlinnya…

Uryadovyy ofis koordynatsiyi yevropeys’koyi ta yevroatlantychnoyi intehratsiyi. URL : https://eu-ua.org/ uryadovyy-ofis-koordynaciyi-yevropeyskoyi-ta-yevroatlantychnoyi-integraciyi [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” : затверджена Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 28.07.2019).

2. Державна політика / ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін [та ін.]. Київ : НАДУ, 2014. 448 с.

3. Янґ Е., Куінн Л. Як написати дієвий аналітичний документ у галузі державної політики : практ. посіб. для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі / пер. з англ. С. Соколик ; наук. ред. пер. О. Кілієвич. Київ : К. І. С., 2003. 120 с.

4. Місцеве самоврядування в умовах демократичної держави : зб. наук. доп. / ред. : Ю. П. Битяк ; Ін-т держ. буд-ва та місц. самоврядування АПН України. Харків : Право, 2005. 120 с.

5. Бакуменко В. Д., Надолішній П. І. Теоретичні та організаційні засади державного управління : навч. посіб. Київ : Міленіум, 2003. 256 с.

6. Бєльська Т. В. Співвідношення понять “державна політика” та “державне управління”. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/doc/1/03.pdf (дата звернення: 25.07.2019).

7. Пал Л. А. Аналіз державної політики / пер. з англ. І. Дзюби. Київ : Основи, 1999. 422 с.

8. Гогвуд Б., Ган Л. Аналіз політики для реального світу / пер. А. Олійник. Київ : Основи, 2004. 396 с.

9. Янґ Е., Куінн Л. Як написати дієвий аналітичний документ... 120 с.

10. Інститути ЄС і НАТО. Глосарій основних термінів та понять : навч. посіб. / уклад. : І. В. Артьомов, Д. В. Вітер, Л. І. Загайнова, О. М. Казакевич, О. М. Руденко. Ужгород : Ліра, 2007. 220 с. (Серія “Євроінтеграція: український вимір”. Вип. 4).

11. Моделі і механізми регулювання єврорегіонального співробітництва України : монографія / за заг. ред. І. В. Артьомова, О. М. Ващук, О. М. Руденко. Ужгород : МПП “Гражда”, 2013. (Серія “Євроінтеграція: український вимір”. Вип. 21).

12. Вітер Д. В. Поняття інтеграції в контексті інноваційних трансформацій сучасного суспільства // Механізми регулювання інтеграційних процесів в Україні : навч. посіб. / [І. В. Артьомов, В. Д. Бакуменко, В. Д. Бондаренко та ін.]. Ужгород : Ліра, 2009. С. 9—24.

13. Там само.

14. Там само.

15. Якименко Ю., Пашков М. Україна на шляху до ЄС: оцінки, думки і сподівання громадян. URL : http://razumkov.org.ua/statti/ukraina-na-shliakhu-do-yes-otsinky-dumky-i-spodivannia-hromadian (дата звернення: 25.07.2019).

16. Кривоногова А. В. Історія української євроінтеграції: відносини між Україною та ЄС. URL : http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11329/1/Krivonogova __% 20386-391.pdf (дата звернення: 15.08.2019).

17. Бондаренко В. Д. Особливості державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України на сучасному етапі // Механізми регулювання інтеграційних процесів в Україні : навч. посіб. / [І. В. Артьомов, В. Д. Бакуменко, В. Д. Бондаренко та ін.]. Ужгород : Ліра, 2009. С. 68—81.

18. Стратегія комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 – 2021 роки : схваленa Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 779-р від 25.10.2017 р. URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250383204 (дата звернення: 15.07.2019).

19. Бондаренко В. Д. Особливості державного управління… С. 68—81.

20. Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції. URL : https://eu-ua.org/ uryadovyy-ofis-koordynaciyi-yevropeyskoyi-ta-yevroatlantychnoyi-integraciyi (дата звернення: 18.06.2019).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 С. В. Майстро, В. В. Рєзніков