DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.60.2019.186752

Механізми здійснення публічної політики регіонального розвитку

І. І. Колосовська

Анотація


Розглянуто сутність та принципи регіональної політики як ключової складової політики держави. Проаналізовано особливості реалізації політики регіонального розвитку на сучасному етапі. Акцентовано увагу на важливості стратегічного планування як дієвого інструменту розвитку регіону. Обґрунтовано ключові напрями оптимізації механізмів здійснення публічної політики регіонального розвитку.


Ключові слова


публічна політика; регіональний розвиток; механізми публічної політики регіонального розвитку; стратегічне планування

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky. № 156-19. (2015) [in Ukrainian].

Balabaieva, Z. V. (2015). Rehionalna polityka ta stalyi rozvytok, Rehionalne upravlinnia ta realizatsiia derzhavnoi polityky staloho rozvytku, Proceedings of the Scientific and Practical Seminar. Odesa: Druk. dim. pp. 76 [in Ukrainian].

Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina. Natsionalna dopovid. (2017). URL : http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReport UA_Web_1.pdf [in Ukrainian].

Pro Stratehiiu staloho rozvytku “Ukraina-2020”. № 5/2015. (2015).

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku. № 385. (2014) [in Ukrainian].

Maiev, A. (2015). Derzhavna rehionalna polityka v Ukraini: peredumovy, tsili, zakonodavche zabezpechennia. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, № 2 (25), pp. 172 [in Ukrainian].

Pashkevych, M. S. (2010). Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok rehioniv Ukrainy: osoblyvosti ta priorytety. Efektyvna ekonomika, № 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1238 [in Ukrainian].

Krolenko, D. Yu. (2017). Prohramy sotsialno-ekonomichnoho ta kulturnoho rozvytku rehionu yak instrument realizatsii derzhavnoi rehionalnoi polityky. Administratyvne pravo, № 1. URL : http://sd-vp.info/2016/soderzhanie-zhurnala-1-2017 [in Ukrainian].

Nekhaichuk, D. V. (2014). Vzaiemodiia mekhanizmiv finansovoho zabezpechennia derzhavy ta rehioniv. Simferopol: DIAIPI, pp. 136 [in Ukrainian].

Bila, S. A. (Eds.). (2011). Rehiony Ukrainy u pisliakryzovyi period: ryzyky ta perspektyvy rozvytku. Kyiv: NISD. pp. 27, 28 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про засади державної регіональної політики : Закон України № 156-19 від 05.02.2015 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19 (дата звернення: 04.08.2019).

2. Балабаєва З. В. Регіональна політика та сталий розвиток // Регіональне управління та реалізація державної політики сталого розвитку : матер. наук.-практ. семінару (3 грудня 2015 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. Одеса : Друк. дім, 2015. С. 76.

3. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь (2017). URL : http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReport UA_Web_1.pdf (дата звернення: 04.08.2019).

4. Про Стратегію сталого розвитку “Україна-2020” : Указ Президента України
№ 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 04.08.2019).

5. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України № 385 від 06.08.2014 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п (дата звернення: 04.08.2019).

6. Маєв А. Державна регіональна політика в Україні: передумови, цілі, законодавче забезпечення // Державне управління та місцеве самоврядування. 2015.  № 2 (25). С. 172.

7. Пашкевич М. С. Соціально-економічний розвиток регіонів України: особливості та пріоритети // Ефективна економіка. 2010. № 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1238 (дата звернення: 04.08.2019).

8. Кроленко Д. Ю. Програми соціально-економічного та культурного розвитку регіону як інструмент реалізації державної регіональної політики // Адміністративне право. 2017. № 1. URL : http://sd-vp.info/2016/soderzhanie-zhurnala-1-2017 (дата звернення: 04.08.2019).

9. Нехайчук Д. В. Взаємодія механізмів фінансового забезпечення держави та регіонів : монографія. Сімферополь : ДІАЙПІ, 2014. С.136.

10. Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку: аналіт. доп. / за ред. С. О. Білої. Київ : НІСД, 2011. С. 27, 28.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 І. І. Колосовська