Огляд актуальних тенденцій розвитку туристичної галузі в Дніпропетровській області: державно-управлінський аспект

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.60.2019.186757

Ключові слова:

туристична галузь, публічне управління, розвиток туризму, Дніпропетровський регіон, територіальні громади, Стратегія розвитку Дніпропетровської області до 2027 р.

Анотація

Подано огляд актуальних тенденцій розвитку туристичної галузі в Дніпропетровській області у контексті аналітичного супроводу Стратегії розвитку Дніпропетровської області до 2027 р. Наведено проблеми та перспективи модернізації зазначеної галузі з позиції  державного управління. Сформовано та розвинуто пропозиції щодо вдосконалення управління галуззю туризму на наступні 5 років.

Посилання

Gerasimenko, V. G., Bedrarina, G. K., Halasiuk, S. S. (Eds.). (2016). Ocinka turystuchno-rekreatsiynogo potencialu regionu (2016). Odessa: ONEU. 262 p. [in Ukrainian].

Bil, M. M. (2011). Mekhanizm derzhavnoho upravlinnia turystychnoiu haluzziu na rehional’nomu rivni: teoretyko-prykladnyj aspekt. L’viv: LRIDU NADU. 228 р. [in Ukrainian].

Dubyns’kyj, S. V. (2017). Vyznachennia faktoriv, iaki zabezpechuiut’ rozvytok medychnoho ta likuval’no-ozdorovchoho turyzmu v Ukraini. Akademichnyj ohliad, № 2(47)12, рр. 12-20 [in Ukrainian].

Shykina, O. V. (2017). Indeks turystychnoi konkurentospromozhnosti iak pokaznyk turystychnoho potentsialu Ukrainy. Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu, № 2, рp. 275-279 [in Ukrainian].

Dnipropetrovshchyna turystychna. Infohrafika Dnipropetrovskoi ODA. (2019). 1 p. [in Ukrainian].

Turystychna diialnist u Dnipropetrovskii oblasti u 2017 r. (2018). Ekspres-vypusk Holovnoho upravlinnia statystyky u Dnipropetrovskii oblasti, № 85, 1 p. [in Ukrainian].

Turystychna diialnist u Dnipropetrovskii oblasti u 2017 r. (2018). Pres-vypusk Holovnoho upravlinnia statystyky u Dnipropetrovskii oblasti, № 12-13/1301, 1 p. [in Ukrainian].

Ibid. p. 1.

Turystychna diialnist u Dnipropetrovskii oblasti u 2018 r. (2019). Pres-vypusk Holovnoho upravlinnia statystyky u Dnipropetrovskii oblasti, № 12-13/1717-19, 1 p. [in Ukrainian].

Infrmatsiya shchodo finansovo-economichnyh pokaznykiv sfery turyzmu ta kurortiv u 2016 – 2018. (2019). URL : http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=be44a1a7-69b3-4a77-a86a-447499abcdd6&tag=Analitika [in Ukrainian].

Turystychni potoky. (2018). URL : http://dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/tur/include/tur1.pdf [in Ukrainian].

Turystychna diialnist u Dnipropetrovskii oblasti u 2018 r. (2019)...

Turystychna diialnist u Dnipropetrovskii oblasti u 2017 r. (2018)...

Turystychna diialnist u Dnipropetrovskii oblasti u 2018 r. (2019)...

Ibid. p. 1.

Kolektyvni zasoby rozmishchuvannia. (2018). URL : http://dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/tur/include/tur5.pdf [in Ukrainian].

Sanatorno-kurortni ta ozdorovchi zaklady. (2018). URL : www.dneprstat.gov.ua/%202015/tur/include/tur2.pdf [in Ukrainian].

Dytiachi zaklady ozdorovlennia ta vidpochynku, yaki pratsiuvaly vlitku. (2018). URL : http://dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/tur/tur4.pdf [in Ukrainian].

Turystychnyi zbir. (2019). 2 p. [in Ukrainian].

Prohrama rozvytku turyzmu u Dnipropetrovskii oblasti na 2014 – 2022 roky. (2014). URL : http://www.oblrada.dp.ua/official-records/decisions/42/1078 [in Ukrainian].

Informatsiia shchodo realizatsii Prohramy rozvytku turyzmu u Dnipropetrovskii oblasti na 2014 – 2022 roky. (2019). 2 p. [in Ukrainian].

Zvit pro khid vykonannia Prohramy rozvytku turyzmu u Dnipropetrovskii oblasti na 2014 – 2022 roky. (2019). 2 p. [in Ukrainian].

Ibid. p. 1, 2.

Strategiya rozvytku Dnipropetrovskoi oblasti do 2027 r. (2019). 200 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-24

Номер

Розділ

Механізми державного управління