DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.60.2019.186761

Функціональне визначення громадської організації як соціального сервіс-провайдера

М. Ю. Токар

Анотація


Здійснено обґрунтування нового виду інституції громадянського суспільства – громадської організації як соціального сервіс-провайдера. Запропоновано характеристику функціональних особливостей та принципові властивості, що актуалізують суспільно-корисні та сервісно-орієнтовані можливості оновленої організації. Уперше введено до наукового обігу принципові переваги залучення до публічної політики громадської організації як соціального сервіс-провайдера. Закцентовано увагу на синергетичному залученні до співпраці всіх суб’єктів публічно-управлінських відносин із прицілом на задоволення найпріоритетніших соціально-сервісних інтересів представників територіальних громад за допомогою застосування модерних управлінських і технологічних інновацій.


Ключові слова


громадянське суспільство; громадська організація; публічно-управлінські відносини; сервіс-провайдер

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenko, А. (2018). Sutnist publichno-servisnoi derzhavy v mekhanizmi zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna. Natsionalnyj jurydychnyj zhurnal: teoriia і praktyka, № 2, pp. 9-12 [in Ukrainian].

Klimpush, P. S., Spasibov, D. V. (2017). Kontseptsia servisno orientovanoi derzhavy v konteksti modernizatsii publichnoho upravlinnia. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, Issue 2 (57). URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-2/doc/1/03.pdf [in Ukrainian].

Klimpush, P. S., Spasibov, D. V. (2016). Mekhanizmi elektronnoho uriaduvannia v systemi nadannia administratyvnykh posluh. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, Issue 1, pp. 50-55 [in Ukrainian].

Obolenski, О. Yu., Soroko, V. M. (2009). Мetodyka provedennia funktsionalnoho analizu diialnosti orhaniv derzhavnoi vlady z urakhuvanniam dotsilnosti nadannia nymy posluh. Kyiv: NAPA. 40 p. [in Ukrainian].

Yevsiukova, О. V. (2018). Zaprovadzhennia pryntsypiv realizatsii servisno-orientovanoi diialnosti orhaniv publichnoi vlady v Ukraini. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/44.pdf [in Ukrainian].

Kozak, V. І. (2017). Мodernizatsiia publichnoho upravlinnia v Ukraini na zasadakh servisnoi derzhavy. Publichne administruvannia: teoriia i praktyka. 2017, Issue 2 (18). URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2017_2_6 [in Ukrainian].

Misiura, V. Ya. (2015). Servisna sutnist derzhavnoji polityky jak osnova modernizatsii derzhavnoho upravlinnia. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, Issue 12. URL : http://www. dy.nayka.com.ua/?op=1&z=933 [in Ukrainian].

Popova, О. О. (2013). Shodo kryteriiv otsiniuvannia jakosti nadannia administratyvnykh posluh (na prykladi administratyvnykh posluh). Forum prava, Issue 3, pp. 490-495 [in Ukrainian].

Tytarenko, L. (2010). Stanovlennia, rozvytok ta perspektyvy sotsialno oriientovanoi derzhavy v Ukraini. Humanitarnyj visnyk ZDIA, Issue 41, pp. 132-140 [in Ukrainian].

Turkova, О. К. (2015). Servisna spriamovanist nadannia administratyvnykh posluh v Ukraini: protsedurni aspekty. Pravo і suspilstvo, Issue 5/2, P. 3, pp. 189-194 [in Ukrainian].

Klimpush, P. S., Spasibov, D. V. (2017). Kontseptsia servisno orientovanoi derzhavy v konteksti modernizatsii publichnoho upravlinnia...

Kozak, V. І. (2017). Мodernizatsiia publichnoho upravlinnia v Ukraini na zasadakh servisnoi derzhavy...

Ibid.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бондаренко А. Сутність публічно-сервісної держави в механізмі захисту прав і свобод людини й громадянина // Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2018. № 2. С. 9—12.

2. Клімушин П. С., Спасібов Д. В. Концепція сервісно орієнтованої держави в контексті модернізації публічного управління // Теорія та практика державного управління. 2017. № 2 (57). URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-2/doc/1/03.pdf (дата звернення: 08.09.2019).

3. Клімушин П. С., Спасібов Д. В. Механізми електронного урядування в системі надання адміністративних послуг // Теорія та практика державного управління. 2016. Вип. 1. С. 50—55.

4. Оболенський О. Ю., Сороко В. М. Методика проведення функціонального аналізу діяльності органів державної влади з урахуванням доцільності надання ними послуг : наук. розроб. Київ : НАДУ, 2009. 40 с.

5. Євсюкова О. В. Запровадження принципів реалізації сервісно-орієнтованої діяльності органів публічної влади в Україні. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/44.pdf (дата звернення: 10.09.2019).

6. Козак В. І. Модернізація публічного управління в Україні на засадах сервісної держави // Публічне адміністрування: теорія та практика. 2017. Вип. 2 (18). URL :  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2017_2_6 (дата звернення: 10.09.2019).

7. Місюра В. Я. Сервісна сутність державної політики як основа модернізації державного управління // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 12. URL : http://www. dy.nayka.com.ua/?op=1&z=933 (дата звернення: 15.09.2019).

8. Попова О. О. Щодо критеріїв оцінювання якості надання адміністративних послуг (на прикладі адміністративних послуг, що надаються органами внутрішніх справ у сфері обігу зброї) // Форум права. 2013. № 3. С. 490—495.

9. Титаренко Л. Становлення, розвиток та перспективи соціально орієнтованої держави в Україні // Гуманітарний вісник ЗДІА. 2010. Вип. 41. С. 132—140.

10. Туркова О. К. Сервісна спрямованість надання адміністративних послуг в Україні: процедурні аспекти // Право і суспільство. 2015. № 5/2. Ч. 3. С. 189—194.

11. Клімушин П. С., Спасібов Д. В. Концепція сервісно орієнтованої держави в контексті модернізації публічного управління…

12. Козак В. І. Модернізація публічного управління в Україні на засадах сервісної держави…

13. Там само.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. Ю. Токар