DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.60.2019.186763

Інноваційний розвиток національної економіки України: проблеми та перспективи

К. М. Бліщук, Г. С. Третяк

Анотація


Розглянуто основні засади інноваційного розвитку національної економіки України. Здійснено оцінку діяльності вітчизняних підприємств, які впроваджують інноваційні продукти у свою діяльність. Запропоновано шляхи покращення інноваційного розвитку національної економіки України, враховуючи причини незадовільної ситуації у сфері виробництва і реалізації інноваційної продукції.


Ключові слова


інноваційний розвиток; національна економіка; підприємства; інноваційна діяльність; інноваційні продукти; держава

Повний текст:

PDF

Посилання


Antoniuk, L., Poruchnyk, A., Savchuk, V. (2013). Innovatsii: teoriia, mekhanizm rozrobky ta komertsializatsii. Kyiv: KNEU. pp. 399 [in Ukrainian].

Bezchasnyy, L. K. (2019). Formuvannya innovatsiynoyi modeli ekonomichnogo zrostannya v Ukraini. URL : http://www.nam.kiev.ua/ ape/n_02_7/bezchasnyi.htm [in Ukrainian].

Puhalska, N. O., Honcharenko, Bogma, O. S., L. M., Boldueva, O. V. (2010). Rol innovatsiy u zabezpechenni konkurentospromoznosti natsionalnoyi ekonomiky. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, Issue 3(7), pp. 166-170 [in Ukrainian].

Kobushko, I. M., Huseinova, E. I. (2011). Shlyahy pokraschennya finansuvannya innovatsiynogo rozvytku v Ukraini z vykorystannyam miznarodnogo dosvidu. Marketyng i menegment innovatsiy, Issue 2, pp. 124-130 [in Ukrainian].

Fedulova, L. I. (2014). Kontseptualni zasady upravlinnya innovatsiynym rozvytkom pidpryyemstv. Marketyng i menegment innovatsiy, Issue 2, pp. 122-135 [in Ukrainian].

Hovrah, I. V. (2013). Finansuvannya innovatsiynogo rozvytku: realii ta perspektyvy. Marketyng i menegment innovatsiy, Issue 1, pp. 229-234 [in Ukrainian].

Pro innovatsiinu diialnist. № 5460-VI. (2002) [in Ukrainian].

Ibid.

Shumpeter, Y. (1982). Teoriya ekonomichnoho rozvytku. Moskva: Prohress, pp. 45-49 [in Ukrainian].

Pysarenko, T. V., Kvasha, T. K. et al. (2019). Stan innovatsiynoyi diyalnosti ta diyalnosti u sferi transferu tehnologiy v Ukraini. Kyiv: UkrINTEL. 80 p. [in Ukrainian].

Ibid. 80 p.

Puhalska, N. O., Honcharenko, L. M. (2018). Suchasnyy stan innovatsiynoyi dialnosti vitchyznyanyh promyslovyh pidpryemstv. Ekonomika ta upravlinnya pidpruyemstvamy, Issue 20, pp. 113-118 [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina dialnist v Ukraini u 2012 – 2017 rokakh. (2017). Kyiv: DP “Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrainy”. pp. 289 [in Ukrainian].

Puhalska, N. O., Honcharenko, L. M. (2018). Suchasnyy stan innovatsiynoyi dialnosti vitchyznyanyh promyslovyh pidpryemstv… pp. 113-118.

Ibid. pp. 113-118.

Ibid. pp. 113-118.

Naukova ta innovatsiina dialnist v Ukraini u 2012 – 2017 rokakh… pp. 289 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антонюк Л., Поручник А., Савчук В. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : монографія. Київ : КНЕУ, 2013. 399 с.

2. Безчасний Л. К. Формування інноваційної моделі економічного зростання в Україні. URL : http://www.nam.kiev.ua/ ape/n_02_7/bezchasnyi.htm (дата звернення: 17.09.2019).

3. Пухальська Н. О., Гончаренко Л. М., Богма О. С., Болдуєва О. В. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 3(7). – С. 166—170.

4. Кобушко І. М., Гусейнова Е. І. Шляхи покращення фінансування інноваційного розвитку в Україні з використанням міжнародного досвіду // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 2. С. 124—130.

5. Федулова Л. І. Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 2. С. 122—135.

6. Ховрак І. В. Фінансування інноваційного розвитку: реалії та перспективи // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 1. С. 229—234.

7. Про інноваційну діяльність : Закон України № 5460-VI від 16.10.2012 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 19.09.2019).

8. Там само.

9. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. Москва : Прогрес, 1982. С. 45—49.

10. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році : аналіт. довід. / Т. В. Писаренко, Т. К. Кваша [та ін.]. Київ: УкрІНТЕІ, 2019. 80 с.

11. Там само. 80 с.

12. Пухальська Н. О., Гончаренко Л. М. Сучасний стан інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств // Економіка та управління підприємствами. 2018. Вип. 20. С. 113—118.

13. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2012 – 2017 роках : стат. зб. Київ : ДП “Інформаційно-видавничий центр Державної служби статистики України”, 2017. 289 с.

14. Пухальська Н. О., Гончаренко Л. М. Сучасний стан інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств… С. 113—118.

15. Там само. С. 113—118.

16. Там само. С. 113—118.

17. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2012 – 2017 роках… 289 с.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 К. М. Бліщук, Г. С. Третяк