DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.60.2019.186770

Удосконалення механізму державного регулювання ринку надання послуг з інкасації коштів та перевезень валютних цінностей в Україні

А. В. Федець

Анотація


Обґрунтовано необхідність удосконалення механізму державного регулювання ринку надання послуг з інкасації коштів та перевезень валютних цінностей в Україні, зокрема підвищення вимог  до  умов видачі Національним банком України  юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації та посилення контролю за їх діяльністю. З метою невідкладного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці України, в умовах постійного зменшення кількості банківських установ в Україні, що мають власні підрозділи інкасації та перевезення цінностей, наявності ризиків зміни форми власності державних уповноважених банків, збереження державного впливу на ринок надання послуг з інкасації коштів і перевезень валютних цінностей в Україні та механізмів його  регулювання, запропоновано трансформувати систему грошового обігу Національного банку України в частині створення альтернативної схеми готівкового обігу Національного банку України та здійснення перевезень валютних цінностей в системі Національного банку України винятково силами підрозділів перевезення цінностей Національного банку України. Порушено питання щодо відновлення статусу державних службовців окремим категоріям працівників Національного банку України та створення єдиного сертифікованого центру професійної підготовки та підвищення кваліфікації інкасаторів та водіїв.


Ключові слова


делегована концепція грошового обігу; регуляторна функція; грошовий обіг; інкасація коштів; уповноважений банк; підрозділи інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; ліцензія СІТ-компанії (Сash-in-Tranzit)

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro banky i bankivsku diialnist. № 2121-III. (2000) [in Ukrainian].

Pro Natsionalnyi bank Ukrainy. № 679-XIV. (1999) [in Ukrainian].

Chernomor, V. P. (2015). Optymizatsiia bankomatnoi merezhi yak chynnyka pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti banku u sferi platizhnykh system. BIZNESINFORM, № 11, pp. 333-338 [in Ukrainian].

Melnyk, D. A., Klymov, V. V. ; Natsyonalnyi yssledovatelskyi yadernyi unyversytet “MYFY”. (2019). Razrabotka systemы prohnozyrovanyia ynkassatsyi y upravlenyia nalychnostiu. URL : http://mn.mephi.ru/2011/content/articles/5/05.12.2011_1332/dmitriy_melnik.docx [in Russian].

Polozhennia pro poriadok vydachi yurydychnym osobam litsenzii na nadannia bankam posluh z inkasatsii. № 926. (2015) [in Ukrainian].

Polozhennia pro peredachu zapasiv hotivky na zberezhennia do upovnovazhenykh bankiv. № 408. (2016) [in Ukrainian].

Polozhennia pro kryterii ta poriadok vidboru bankiv, yaki mozhut zaluchatysia do zberezhennia zapasiv hotivky Natsionalnoho banku Ukrainy. № 389. (2016) [in Ukrainian].

Instruktsiia z orhanizatsii perevezennia valiutnykh tsinnostei ta inkasatsii koshtiv u bankivskykh ustanovakh v Ukraini. № 29. (2017) [in Ukrainian].

Moroza, A. M. (Ed.). (1993). Bankivska etsyklopediia. Kyiv: Elton. pp. 264, 265 [in Ukrainian].

Polozhennia pro orhanizatsiiu hotivkovoho obihu i vedennia emisiino-kasovykh operatsii u bankivskii systemi v osoblyvyi period. № 51. (2018) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про банки і банківську діяльність : Закон України № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (дата звернення: 10.06.2019).

2. Про Національний банк України : Закон України № 679-XIV від 20.05.1999 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (дата звернення: 10.06.2019).

3. Черномор В. П. Оптимізація банкоматної мережі як чинника підвищення ефективності діяльності банку у сфері платіжних систем // БІЗНЕСІНФОРМ. 2015. №11. С. 333—338.

4. Мельник Д. А., Климов В. В. Разработка системы прогнозирования инкассаций и управления наличностью / Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”. URL : http://mn.mephi.ru/2011/content/articles/5/05.12.2011_1332/dmitriy_melnik.docx (дата звернення: 15.06.2019).

5. Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затверджене Постановою Правління Національного банку України № 926 від 24.12.2015 р. URL : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=25554842 (дата звернення: 15.06.2019).

6. Положення про передачу запасів готівки на збереження до уповноважених банків, затверджене Постановою Правління Національного банку України № 408 від 07.12.2016 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0408500-16 (дата звернення: 15.06.2019).

7. Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до збереження запасів готівки Національного банку України,   затверджене Постановою Правління Національного банку України № 389 від 28.09.2016 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0389500-16 (дата звернення: 20.06.2019).

8. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні, затверджена Постановою Правління Національного банку України № 29 від 31.03.2017 р. (зі змінами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0029500-17?lang=uk (дата звернення: 20.06.2019).

9. Банкiвська ециклопедiя / за ред. Мороза А. М. Київ : Ельтон, 1993. С. 264, 265.

10. Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, затверджене Постановою Правління Національного банку України № 51 від 05.05.2018 р., URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0051500-18#n7 (дата звернення: 25.06.2019).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 А. В. Федець