DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.61.2019.198495

Інституційне забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб

І. Є. Алімова

Анотація


Розглянуто теоретичні підходи до інституційного забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Розкрито напрями функціонування органів публічної влади в частині  врегулювання питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Проаналізовано проблематику внутрішньо переміщених осіб та необхідність спеціальних підходів до інституційного забезпечення соціального захисту цієї категорії громадян. Обґрунтовано основні напрями удосконалення інституційного забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Акцентовано увагу на важливості підвищення дієвості органів місцевого самоврядування в контексті оптимізації соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.


Ключові слова


соціальний захист; внутрішньо переміщені особи; інституційне забезпечення; окуповані території; органи публічної влади; державна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Vyroblennia polityky shchodo vnutrishno peremishchenykh osib v Ukraini. (2019). URL : https://www.irf.ua/content/files/dp-2015-7.pdf [in Ukrainian].

Pro status i sotsialnyi zakhyst hromadian, yaki postrazhdaly vnaslidok Chornobylskoi katastrofy. № 796-XII. (1991) [in Ukrainian].

Pro zabezpechennia prav i svobod vnutrishno peremishchenykh osib. № 1706-VII. (2014) [in Ukrainian].

Kliuchovi zasady derzhavnoi polityky u sferi zabezpechennia prav i svobod vnutrishno peremishchenykh osib. (2019). URL : http://old2.niss.gov.ua/articles/2375 [in Ukrainian].

Dani Ministerstva z pytan tymchasovo okupovanykh terytorii ta vnutrishno peremishchenykh osib. (2019). URL : https://mtot.gov.ua [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy. № 254k/96-VR. (1996) [in Ukrainian].

Ofitsiini dani Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy shchodo kilkosti vnutrishnio peremishchenykh osib. URL : http://www.mlsp.gov.ua/ labour/control/uk/publish/article?art_id=193423&cat_id=107177 [in Ukrainian].

Proekt Stratehii derzhavnoi mihratsiinoi polityky Ukrainy na period do 2025 roku. (2019). URL : https://dmsu.gov.ua/assets/files/project/Strategia.pdf [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вироблення політики щодо внутрішньо переміщених осіб в Україні. URL : https://www.irf.ua/content/files/dp-2015-7.pdf (дата звернення: 12.11.2019).

2. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон Верховної Ради УРСР України № 796-XII від 28.02.1991 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/796-12 (дата звернення: 12.11.2019).

3. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України № 1706-VII від 20.10.2014 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1706-18 (дата звернення: 11.11.2019).

4. Ключові засади державної політики у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : аналіт. зап. URL :  http://old2.niss.gov.ua/articles/2375 (дата звернення: 11.11.2019).

5. Дані Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. URL : https://mtot.gov.ua (дата звернення: 12.11.2019).

6. Конституція України. URL : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/254-вр (дата звернення: 11.11.2019).

7. Офіційні дані Міністерства соціальної політики України щодо кількості внутрішньо переміщених осіб. URL : http://www.mlsp.gov.ua/ labour/control/uk/publish/article?art_id=193423&cat_id=107177 (дата звернення: 12.11.2019).

8. Проект Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року. URL : https://dmsu.gov.ua/assets/files/project/Strategia.pdf (дата звернення: 11.11.2019).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 І. Є. Алімова