DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.61.2019.198498

Корпоративна культура, соціальна відповідальність та лідерські вміння керівника як фактори результативності трансформації компетенцій органу публічного управління

М. М. Андріїв

Анотація


Обґрунтовано практичну та теоретичну актуальність дослідження і використання впливу корпоративної культури, соціальної відповідальності та лідерських вмінь керівників на забезпечення результативності трансформації компетенцій органів публічного управління. Проаналізовано у площині публічного управління взаємозв’язок процесів розвитку корпоративної культури, соціальної відповідальності, лідерства та визначено їх вплив на забезпечення результативності реалізації органами публічного управління своїх компетенцій. Проаналізовано стилі лідерства та обґрунтовано доцільність ширшого застосування трансформаційного лідерства як найбільш спроможного забезпечити розвиток корпоративної культури та практики соціальної відповідальності органів публічного управління для ефективної реалізації їх компетенцій.


Ключові слова


державне управління; децентралізація; компетентність керівника; корпоративна культура; лідерство; місцеве самоврядування; публічне управління; соціальна відповідальність; трансакційне лідерство; трансформаційне лідерство; трансформація компетенцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Stratehiia staloho rozvytku “Ukraina – 2020”. (2015). URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].

Balabanova, L. V., Sardak, O. V. (2011). Upravlinnia personalom. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. 468 р. [in Ukrainian].

Zahorskyi, V., Fursa, M. (2013). Rozvytok korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti yak sposib uspishnoho reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini. Mistseve samovriaduvannia ta rehionalnyi rozvytok v Ukraini, № 3, рр. 44, 45 [in Ukrainian].

ISO 26000:2010. URL : www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42546 [in Ukrainian].

ISO 26000. URL : http://znaimo.com.ua/ISO_26000#link8 [in Ukrainian].

Zahorskyi, V., Fursa, M. (2013). Rozvytok korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti... рр. 47.

Fursa, M. V. (2017). Vzaiemovplyvy korporatyvnoi kultury ta korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti. In Problemy rozvytku publichnoho upravlinnia v Ukraini. Lviv: LRIDU NADU. pp. 240-242 [in Ukrainian].

Lipentsev, A. V., Fursa, M. V. (2016). Orhanizatsiina kultura ta etyket v upravlinni orhanamy publichnoi vlady. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Issue 2, pp. 79, 80 [in Ukrainian].

Boichenko, I., Khamitov, N. (2002). Kultura. In Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv: Abrys, 2002. pp. 313 [in Ukrainian].

Bouckaert, G., Schedler, K., Proeller, I. (Eds.). (2007). Cultural Characteristics From Public Management reform Worldwide. In Public Policy Analisis and Management. Cultural Aspect of Public Management reform. New-York; Oxford : ELSEVIER-JAI. pp. 22.

Handy, Ch. (1999). Understending Organizations. London: Penguin Books. 445 p.

Hofstede, G. (1991). Cultures and Organizations. London: Harper Collins Business. pp. 3-5.

Liderstvo. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0% B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE [in Ukrainian].

Transformational leadership. URL : http://www.businessdictionary.com/definition/transformational-leadership.html.

Ibid.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” : схвалена Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 10.10.2019).

2. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 468 с.

3. Загорський В., Фурса М. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності як спосіб успішного реформування місцевого самоврядування в Україні // Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні. 2013. № 3. С. 44, 45.

4. ISO 26000:2010. URL : www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42546 (дата звернення: 10.10.2019).

5. ISO 26000. URL : http://znaimo.com.ua/ISO_26000#link8 (дата звернення: 10.10.2019).

6. Загорський В., Фурса М. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності… С. 47.

7. Фурса М. В. Взаємовпливи корпоративної культури та корпоративної соціальної відповідальності // Проблеми розвитку публічного управління в Україні. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2017. C. 242.

8. Ліпенцев А. В., Фурса М. В. Організаційна культура та етикет в управлінні органами публічної влади // Збірник наукових праць Національної  академії  державного управління при Президентові України. Вип. 2. Київ : НАДУ, 2016. С. 79, 80.

9. Бойченко І., Хамітов Н. Культура // Філософський енциклопедичний словник / Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ. Київ : Абрис, 2002. С. 313.

10. Bouckaert G. Cultural Characteristics From Public Management reform Worldwide // Resech In Public Policy Analisis and Management. Cultural Aspect of Public Management reform / еd. by K. Schedler, I. Proeller. New-York ; Oxford : ELSEVIER-JAI, 2007. Vol. 16. P. 22.

11. Handy Ch. Understending Organizations. London : Penguin Books, 1999. 445 p.

12. Hofstede G. Cultures and Organizations. London : Harper Collins Business, 1991. P. 3—5.

13. Лідерство. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96% D0%B4%D0% B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE (дата звернення: 10.10.2019).

14. Transformational leadership. URL : http://www.businessdictionary.com/definition/transformational-leadership.html (date of using: 10.10.2019).

15. Ibid.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 М. М. Андріїв