DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.61.2019.198504

Тенденції змін антикорупційної політики в Україні

Н. С. Калашник

Анотація


Проаналізовано стратегічні напрями запобігання корупції в Україні. Визначено причини їх зміни та суспільний запит на такі дії керівництва держави. Охарактеризовано базові нормативно-правові документи, які регламентують діяльність держави у напрямі запобігання корупції. Базуючись на аналізі останніх змін, визначено тенденції розвитку процесів запобігання корупції, властиві розвитку нашого суспільства на сучасному етапі.


Ключові слова


державна політика; антикорупційні заходи; стратегія; боротьба з корупцією; органи державної влади; суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Koruptsiia v Ukraini: rozuminnia, spryiniattia, poshyrenist. Zvit za rezultatamy opytuvannia pidpryiemtsiv, ekspertiv ta naselennia v tsilomu. (2018). Kyiv: Vaite. 42 р. [in Ukrainian].

Revak, I. O. (Eds.). (2011). Koruptsiia: teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennia. Lviv: LvDUVS. 220 p. [in Ukrainian].

Vasylevych, V. V., Vasylevska, T. E., Nesterovych, V. F., et al., Kovbasiuka, Iu. V. (Eds.). (2016). Derzhavna antykoruptsiina polityka i zapobihannia ta protydiia koruptsii na publichnii sluzhbi v orhanakh derzhavnoi vlady ta orhanakh mistsevoho samovriaduvannia. Kyiv: Lira-K; NAPA. 524 p. [in Ukrainian].

Revak, I. O. (2011). Koruptsiia… 220 p.

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro zapobihannia koruptsii” shchodo vykryvachiv koruptsii. № 1010. (2019) [in Ukrainian].

Pro zapobihannia koruptsii. № 1700-VII. (2014) [in Ukrainian].

Pro zasady derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky v Ukraini (Antykoruptsiina stratehiia) na 2014 – 2017 roky. № 1699-VII. (2014) [in Ukrainian].

Pro Antykoruptsiinu stratehiiu na 2018 – 2020 roky. № 8324. (2018) [in Ukrainian].

Revak, I. O. (2011). Koruptsiia… 220 p.

Borotba z koruptsiieiu. URL : https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/verhovenstvo-prava-ta-borotba-z-korupciyeyu/borotba-z-korupciyeyu [in Ukrainian].

Pro zapobihannia koruptsii…

Pro zasady derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky…

Pro Antykoruptsiinu stratehiiu…

Pro zasady derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky…

Pro zapobihannia koruptsii…

Pro zasady derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky…

Pro Antykoruptsiinu stratehiiu…

Borotba z koruptsiieiu…

Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro zapobihannia koruptsii”…


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Корупція в Україні: розуміння, сприйняття, поширеність. Звіт за результатами опитування підприємців, експертів та населення в цілому / кол. авт. Київ : Ваіте, 2018. 42 с.

2. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження / кер. авт. кол. доц. І. О. Ревак. Львів : ЛьвДУВС, 2011. 220 с.

3. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади та органах місцевого самоврядування : монографія / авт. кол. : В. В. Василевич, Т. Е. Василевська, В. Ф. Нестерович [та ін.] ; за ред. проф. Ю. В. Ковбасюка. Київ : Ліра-К; НАДУ, 2016. 524 с.

4. Корупція… 220 с.

5. Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо викривачів корупції : Закон України № 1010 від 29.08.2019 р. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00013I.html (дата звернення: 02.09.2019).

6. Про запобігання корупції : Закон України № 1700-VII від 14.10.2014 р. (зі змінами станом на 21.11.2019 р.). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1700-18 (дата звернення: 02.09.2019).

7. Про засади державної антикорупційної політики в Україні  (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки : Закон України № 1699-VII від 14.10.2014 р. URL : https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1699-18 (дата звернення: 02.09.2019).

8. Про Антикорупційну стратегію на 2018 – 2020 роки : проект закону № 8324 від 26.04.2018 р. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63942 (дата звернення: 02.09.2019).

9. Корупція в Україні… 42 с.

10. Боротьба з корупцією. URL : https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/verhovenstvo-prava-ta-borotba-z-korupciyeyu/borotba-z-korupciyeyu (дата звернення: 02.09.2019).

11. Про запобігання корупції…

12. Про засади державної антикорупційної політики…

13. Про Антикорупційну стратегію…

14. Про засади державної антикорупційної політики…

15. Про Антикорупційну стратегію…

16. Боротьба з корупцією…

17. Про Антикорупційну стратегію…

18. Боротьба з корупцією…

19. Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції”…Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. С. Калашник