DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.61.2019.198513

Специфіка взаємодії еліт у публічному просторі постмодерної держави

В. В. Туча

Анотація


Здійснено аналіз специфіки взаємодії еліт у публічному просторі постмодерної держави. Ідентифіковано основні тенденції та фактори, які впливають на його деконструкцію, що стосується розширення можливостей доступу до кіл соціально-значимих осіб, посилення їх інституційного статусу та функціонального призначення щодо формування громадської думки та прийняття політичних рішень. Розкрито особливості співвідношення елітарних соціальних та політичних груп, наділених реальними повноваженнями управління суспільством. Описано ознаки формування органів державної влади в добу постмодерну й типи взаємовідносин державно-управлінської еліти та політичної еліти, що характеризується зростанням тенденцій обопільного контролю між ними, плюралізацією та монолітністю еліт, забезпеченням внутрішньоелітної єдності як єдиної умови досягнення функціонального консенсусу еліт, що з необхідністю позначається на технології прийняття політичних рішень.


Ключові слова


еліта; політична еліта; державно-управлінська еліта; політико-адміністративна еліта; правлячий клас; вибраність; демократизація; постмодерне суспільство; глобальна держава; постмодерна держава; публічне управління; політичне управління; публічний простір; структурна взаємодія еліт

Повний текст:

PDF

Посилання


Dye, T. (1995). Who Is Running America? The Clinton Era. (6th ed.). New-Jersey. pp. 22.

Ibid. pp. 22.

Prewitt, K., Stone, A. (2013). The Ruling Elites. New-Jersey. pp. 4.

Dogan,V. & Higley, J. (Ed.). (1998). Elites, Crises, and the Origins of Regimes. New-York ; Oxford. pp. 3-27.

Shvarcenberg, R.-Zh. (1992). Politicheskaja sociologija. Moskva. 180 p. [in Russian].

Domhoff, W. (2018). Who Rules America ? Power and Politics in the Year 2000. London. pp. 22.

Sikston, K. (2018). Teorija i istorija politicheskih institutov. Moskva: Politija. 417 p. [in Russian].

Ibid. 417 p.

Lane, D., Ross, C. (2019). The Transition from Communism to Capitalism. Ruling Elites from Gorbachev to Yeltsin. New-York. URL : https://www.amazon.com/Transition-Communism-Capitalism-Gorbachev-Yeltsin/dp/0312216122.

Democratic and Capitalist Transitions in Eastern Europe: Lessons for the Social Sciences. URL : https://www.springer.com/la/book/9780792363316.

Ibid.

Zeitlin, M. (Ed.). (2018). Political Power and Social Theory. Greenwich. URL : https://www.amazon.com/Political-Power-Social-Theory/dp/0892325232.

Jeldersfel’d, S. (1992). Politicheskme jelity v sovremennyh obshhestvah. Jempiricheskie issledovanija i demokratija. Moskva. 489 p. [in Russian].

Ibid. 489 p.

Pakulski, J. (2012). John Higley’s work an elite foundations of social theory and politics. Historical Social Research, № 37(1), рр. 9-20.

Ibid. рр. 9-20.

Aron, R. (1993). Demokratija i totalitarizm. URL : https://www.e-reading.club/book.php?book=89783 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Dye T. Who Is Running America // The Clinton Era. 5-th ed. New Jersey, 1995. Р. 22.

2. Ibid. Р. 22.

3. Prewitt K., Stone A. The Ruling Elites. New-York, 2013. P. 4.

4. Elites, Crises, and the Origins of Regimes / ed. by Dogan V. & Higley J. New-York ; Oxford, 1998, P. 3—27.

5. Шварценберг Р.-Ж. Политическая социология : в. 3 ч. / пер. с фр. Москва : [б. и.], 1992. 180 с.

6. Domhoff W. Who Rules America? Power and Politics in the Year 2000. London, 2018. P. 2.

7. Сикстон К. Теория и история политических институтов. Мocква : Полития, 2018. 417 с.

8. Там же. 417 с.

9. Lane D., Ross C. The Transition from Communism to Capitalism. Ruling Elites from Gorbachev to Yeltsin. New-York, 2019. URL : https://www.amazon.com/Transition-Communism-Capitalism-Gorbachev-Yeltsin/dp/0312216122 (date of using: 05.11.2019).

10. Democratic and Capitalist Transitions in Eastern Europe: Lessons for the Social Sciences. URL : https://www.springer.com/la/book/9780792363316 (date of using: 05.11.2019).

11. Ibid.

12. Political Power and Social Theory / ed. by M. Zeitlin. Greenwich, 2018. URL : https://www.amazon.com/Political-Power-Social-Theory/dp/0892325232 (date of using: 05.11.2019).

13. Элдерсфельд С. Политическме элиты в современных обществах. Эмпирические исследования и демократия. Москва, 1992. 489 с.

14. Там же. 489 с.

15. Pakulski, J. John Higley’s work an elite foundations of social theory and politics // Historical Social Research. 2012. № 37(1). Р. 9—20.

16. Ibid.  Р. 9—20.

17. Арон Р. Демократия и тоталитаризм / пер. с фр. Г. И. Семенова. URL : https://www.e-reading.club/book.php?book=89783 (дата обращения: 10.11.2019).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 В. В. Туча