DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.62.2020.205773

Основні пріоритети вітчизняної системи державного управління в галузі транспорту

Г. П. Фердман

Анотація


Розглянуто основні пріоритети та роль вітчизняної системи державного управління в галузі транспорту загалом і за основними видами транспорту зокрема. Доведено провідну роль державного управління в галузі транспорту. Визначено пріоритети державного управління в галузі транспорту, його основні функції та напрями.


Ключові слова


пріоритет; державне управління; транспорт; органи державної влади; виконавча влада; державне регулювання; централізоване управління; компетенції

Повний текст:

PDF

Посилання


Natsionalna transportna stratehiia Ukrainy na period do 2030 roku. (2018). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1% [in Ukrainian].

Pro transport. (2020). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Pidvyshchennia efektyvnosti derzhavnoho upravlinnia. URL : https://infopedia.su/17x1a62.html [in Ukrainian].

Shulzhenko, F. P., Haidulin, O. O., Kundryk, R. S. (2005). Transportne pravo. Kyiv: KNEU. 244 p. [in Ukrainian].

Ibid. 244 p.

Ibid. 244 p.

Pidvyshchennia efektyvnosti derzhavnoho upravlinnia…

Shulzhenko, F. P., Haidulin, O. O., Kundryk, R. S. (2005). Transportne pravo

Pro transport…

Pro zatverdzhennia Polozhennia Pro derzhavnu administratsiiu zaliznychnoho transportu Ukrainy. № 262. (1996) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnyi departament aviatsiinoho transportu. № 708. (2006) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu administratsiiu morskoho i richkovoho transportu. № 227. (2009). [in Ukrainian].

Pro avtomobilnyi transport. (2020) [in Ukrainian].

Pro truboprovidnyi transport. (2020) (iz zminamy) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року : схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 430-р від 30.05.2018 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80 (дата звернення: 29.03.2020).

2. Про транспорт : Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 29.03.2020).

3. Підвищення ефективності державного управління. URL : https://infopedia.su/17x1a62.html (дата звернення: 14.04.2020).

4. Шульженко Ф. П.,  Гайдулін О. О., Кундрик Р. С. Транспортне право : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2005. 244 с.

5. Там само. 244 с.

6. Там само. 244 с.

7. Підвищення ефективності державного управління…

8. Шульженко Ф. П.,  Гайдулін О. О., Кундрик Р. С. Транспортне право… 244 с.

9. Про транспорт…

10. Про затвердження Положення про державну адміністрацію залізничного транспорту України : Постанова Кабінету Міністрів України № 262 від 29.02.1996 р. (із змінами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/262-96-%D0%BF (дата звернення: 29.03.2020).

11. Про затвердження Положення про Державний департамент авіаційного транспорту : Постанова Кабінету Міністрів України № 708 від 23.05.2006 р. URL : https://www.kmu.gov.ua/npas/37731628 (дата звернення: 29.03.2020).

12. Про затвердження Положення про Державну адміністрацію морського і річкового транспорту : Постанова  Кабінету Міністрів  України № 227 від 05.03.2009 р. URL : https://www.kmu.gov.ua/npas/201735936 (дата звернення: 29.03.2020).

13. Про автомобільний транспорт : Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14 (дата звернення: 29.03.2020).

14. Про трубопровідний транспорт : Закон України (із змінами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 29.03.2020).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Г. П. Фердман