DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.62.2020.205824

Принципи формування балансу інтересів: виклики та можливості для об’єднання територіальних громад

Н. С. Калашник

Анотація


Актуалізовано необхідність досягнення балансу інтересів між зацікавленими суб’єктами під час формування та подальшого функціонування об’єднаних територіальних громад. Запропоновано принципи, які мають застосовувати всі учасники суспільних відносин для дотримання балансу інтересів із метою спроможності територіальної громади. Обґрунтовано можливість застосування балансу інтересів як механізму врегулювання соціальних протиріч в об’єднаних територіальних громадах та забезпечення розвитку територій.


Ключові слова


об’єднані територіальні громади; баланс інтересів; місцеве самоврядування; механізми публічного адміністрування; суспільство; подолання суспільних протиріч; права людини

Повний текст:

PDF

Посилання


Nikishyna, O. V. (2010). Balans interesiv: kryterii ratsionalnosti ekonomichnykh vidnosyn (na prykladi derzhavnoho rynku zerna). Ekonomika kharchovoi promyslovosti, № 4, pp. 42-48 [in Ukrainian].

Borysova, E. A. (2011). Balans interesov subiektov, zhelaiushchikh poluchit sudebnuiu zashchytu, y subiektov, ieio predostavliaiushchikh, poka ne dostihnut. Zakon, № 4, pp. 162-171 [in Russian].

Pimenova, O. V. (2012). Formuvannia instytutsiinoho seredovyshcha rozvytku nekomertsiinykh vyrobnychykh obiednan na zasadakh sotsialnoho partnerstva. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, Issue 27, pp. 270-276 [in Ukrainian].

Baluta, T. P. (2009). Assotsyativnyie hruppy interesov v Ukraine kak subiekty polityky (lyderstvo). Suchasna ukrainska polityka. Polityky i politolohy pro nei, Issue 15, pp. 212-221 [in Ukrainian].

Iakovlev, D. V. (2019). Pidkhid ratsionalnoho vyboru v doslidzhenni mizhnarodnykh vidnosyn. Naukovi pratsi. Politolohiia. URL : file:///C:/Users/Home/Downloads/Npchdupol_2014_228_216_16.pdf [in Ukrainian].

Baluta, T. P. (2009). Assotsyatyvnyie hruppy interesov v Ukraine… pp. 53.

Iakovlev, D. V. (2019). Pidkhid ratsionalnoho vyboru v doslidzhenni…

Borysova, E. A. (2011). Balans interesov subiektov… pp.162-171.

Pimenova, O. V. (2012). Formuvannia instytutsiinoho seredovyshcha… pp. 273.

Konstytutsiia Ukrainy. № 254k-96/VR. (1996). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/card2#Card [in Ukrainian].

Nikishyna, O. V. (2010). Balans interesiv… pp. 42-48.

Iakovlev, D. V. (2019). Pidkhid ratsionalnoho vyboru v doslidzhenni…

Nikishyna, O. V. (2010). Balans interesiv… pp. 42-48.

Ibid. pp. 42-48.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Нікішина О. В. Баланс інтересів: критерій раціональності економічних відносин (на прикладі державного ринку зерна) // Економіка харчової промисловості. 2010. № 4. С. 42—48.

2. Борисова Е. А. Баланс интересов субъектов, желающих получить судебную защиту, и субъектов, ее предоставляющих, пока не достигнут // Закон. 2011. № 4. С. 162—171.

3. Піменова О. В. Формування інституційного середовища розвитку некомерційних виробничих об’єднань на засадах соціального партнерства // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. 2012. Вип. 27. С. 270—276.

4. Балута Т. П. Ассоциативные группы интересов в Украине как субъекты политики (лидерство) // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. 2009. Вип. 15. С. 212—221.

5. Яковлев Д. В. Підхід раціонального вибору в дослідженні міжнародних відносин // Наукові праці. Політологія. URL : file:///C:/Users/Home/Downloads/Npchdupol_ 2014_228_216_16.pdf  (дата звернення: 02.09.2019).

6. Балута Т. П. Ассоциативные группы интересов в Украине… С. 53.

7. Яковлев Д. В. Підхід раціонального вибору в дослідженні…

8. Борисова Е. А. Баланс интересов субъектов… С. 162—171.

9. Піменова О. В. Формування інституційного середовища… С. 273.

10. Конституція України, затверджена Законом України № 254к-96/ВР від 28.06.1996 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1 %80/card2#Card (дата звернення: 02.09.2019 р.).

11. Нікішина О. В. Баланс інтересів… С. 42—48.

12. Яковлев Д. В. Підхід раціонального вибору в дослідженні…

13. Нікішина О. В. Баланс інтересів… С. 42—48.

14. Там само. С. 42—48.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. С. Калашник