DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.63.2020.212651

Зміцнення кадрової безпеки в органах влади в Україні

З. М. Бурик

Анотація


Висвітлено основні підходи до сутності поняття “кадрова безпека”. Сформовано ознаки кадрової безпеки в органах влади. Визначено умови забезпечення кадрової безпеки в органах влади в Україні. Розроблено напрямки зміцнення кадрової безпеки в органах влади.


Ключові слова


держава; органи влади; кадрова політика; кадрова безпека; державна служба; інноваційні кадрові технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Krasnomovets, V. A. (2012). Metody zabezpechennia kadrovoi bezpeky pidpryiemstva. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, № 3 (59), pp. 138-143 [in Ukrainian].

Mihus, I. P. (2018). Stvorennia systemy upravlinnia kadrovoiu bezpekoiu na pidpryiemstvi. Vcheni zapysky universytetu “KROK”, Issue 4, pp. 213-221 [in Ukrainian].

Panchenko, V. A. (2018). Mistse kadrovoi bezpeky v systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, Issue 21 (2), pp. 53-60 [in Ukrainian].

Soroka, O. V. (2018). Zabezpechennia kadrovoi bezpeky yak funktsiia upravlinnia personalom. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 4, рр. 53-63 [in Ukrainian].

Iaremenko, O. F. (2016). Kadrova bezpeka pidpryiemstva: kontseptualni osnovy zabezpechennia. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, № 2(1), рр. 29-32 [in Ukrainian].

Hrechyshkyna, A. A. (2014). Sushchnost poniatyia “kadrovaia bezopasnost” prymenytelno k orhanam hosudarstvennoho upravlenyia. Nauchnui sbornyk SIuA, Issue 6 (2), pp. 144-146 [in Russian].

Dembitska, S. (2014). Kadrove zabezpechennia orhaniv derzhavnoi vlady v Ukraini. Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”, № 782, рр. 33-38 [in Ukrainian].

Karkovska, V. Ya. (2017). Sutnist skladovykh kadrovoi bezpeky derzhavnykh orhaniv i orhanizatsii. URL : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/46981/2/2017_Karkovska_V_Ia-Sutnist_skladovykh_204-205.pdf [in Ukrainian].

Korzh, T. P. (2014). Tekhnolohyy obespechenyia bezopasnosty formyrovanyia kadrovoho rezerva hosudarstvennoi y munytsypalnoi sluzhbu. Vestnyk VEHU, № 7, pp. 38-41 [in Russian].

Plakhotniuk, N. H. (2015). Protsedury zaluchennia molodi na derzhavnu sluzhbu: orhanizatsiino-pravovyi aspekt. Universytetski naukovi zapysky, № 1/2 (13/14), pp. 296-301 [in Ukrainian].

Pohodyna, Y. (2011). Obespechenye kadrovoi bezopasnosty v hosudarstvennukh orhanakh y orhanyzatsyiakh. Kadrovyk. Trudovoe pravo dlia kadrovyka, № 1, pp. 24-27 [in Russian].

Plakhotniuk, N. H. (2015). Protsedury zaluchennia molodi na derzhavnu sluzhbu… pp. 298.

Korzh, T. P. (2014). Tekhnolohyy obespechenyia bezopasnosty formyrovanyia kadrovoho rezerva… pp. 39.

Pohodyna, Y. (2011). Obespechenye kadrovoi bezopasnosty v hosudarstvennukh orhanakh… pp. 24.

Soroka, O. V. (2018). Zabezpechennia kadrovoi bezpeky… pp. 53-63.

Iaremenko, O. F. (2016). Kadrova bezpeka pidpryiemstva… pp. 29-32.

Krasnomovets, V. A. (2012). Metody zabezpechennia kadrovoi bezpeky pidpryiemstva… pp. 138-143.

Mihus, I. P. (2018). Stvorennia systemy upravlinnia kadrovoiu bezpekoiu… pp. 213-221.

Hrechyshkyna, A. A. (2014). Sushchnost poniatyia “kadrovaia bezopasnost”… pp. 144-146.

Panchenko, V. A. (2018). Mistse kadrovoi bezpeky v systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv… pp. 58.

Dembitska, S. (2014). Kadrove zabezpechennia orhaniv derzhavnoi vlady… pp. 33-38 [in Ukrainian].

Karkovska, V. Ya. (2017). Sutnist skladovykh kadrovoi bezpeky derzhavnykh orhaniv i orhanizatsii


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Красномовець В. А. Методи забезпечення кадрової безпеки підприємства // Вісник Національного університету водного  господарства та природокористування.  2012.  № 3 (59). С. 138—143.

2. Мігус І. П. Створення системи управління кадровою безпекою на підприємстві // Вчені записки університету “КРОК”. 2018. Вип. 4. С. 213—221.

3. Панченко В. А. Місце кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 21 (2). С. 53—60.

4. Сорока О. В. Забезпечення кадрової безпеки як функція управління персоналом // Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. № 4. С. 53—63.

5. Яременко О. Ф. Кадрова безпека підприємства: концептуальні основи забезпечення // Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 2(1). С. 29—32. (Серія “Економічні науки”).

6. Гречишкина А. А. Сущность понятия “кадровая безопасность” применительно к органам государственного управления // Научный сборник СЮА.  2014.  Вып. 6. Ч. 2. С. 144—146.

7. Дембіцька С. Кадрове забезпечення органів державної влади в Україні // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2014. № 782. С. 33—38.

8. Карковська В. Я. Сутність складових кадрової безпеки державних органів і організацій. URL : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/46981/2/2017_Karkovska_V_Ia-Sutnist_skladovykh_204-205.pdf (дата звернення: 22.05.2020).

9. Корж Т. П. Технологии обеспечения безопасности формирования кадрового резерва государственной и муниципальной службы // Вестник ВЭГУ. 2014. № 7. С. 38—41.

10. Плахотнюк Н. Г. Процедури залучення молоді на державну службу: організаційно-правовий аспект // Університетські наукові записки.  2015.  № 1/2 (13/14). С. 296—301.

11. Погодина И. Обеспечение кадровой безопасности в государственных органах и организациях // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2011. № 1. С. 24—27.

12. Плахотнюк Н. Г. Процедури залучення молоді на державну службу... С. 298.

13. Корж Т. П. Технологии обеспечения безопасности формирования кадрового резерва... С. 39.

14. Погодина И. Обеспечение кадровой безопасности в государственных органах... С. 24.

15. Сорока О. В. Забезпечення кадрової безпеки... С. 53—63.

16. Яременко О. Ф. Кадрова безпека підприємства... С. 29—32.

17. Красномовець В. А. Методи забезпечення кадрової безпеки підприємства... С. 138—143.

18. Мігус І. П. Створення системи управління кадровою безпекою... С. 213—221.

19. Гречишкина А. А. Сущность понятия “кадровая безопасность”… С. 144—146.

20. Панченко В. А. Місце кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств... С. 58.

21. Дембіцька С. Кадрове забезпечення органів державної влади... С. 35.

22. Карковська В. Я. Сутність складових кадрової безпеки державних органів і організацій...Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 З. М. Бурик