DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.63.2020.212670

Стратегічні напрями вдосконалення стимулюючого механізму публічного управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами

О. С. Зюзь

Анотація


Актуалізовано питання вдосконалення стимулюючого механізму публічного управління в сфері поводження з твердими побутовими відходами (далі – ТПВ). Обґрунтовано неефективність існуючих механізмів і запропоновано мобілізаційні заходи щодо покращення публічного управління в цьому напрямку. Встановлено, що функціональна спрямованість стимулюючого механізму полягає у досягненні мети публічного управління в сфері поводження із ТПВ, вихованні культури поводження з відходами та консолідації діяльності суб’єктів у напрямку охорони навколишнього природного середовища.


Ключові слова


стратегічні напрямки; розвиток; тверді побутові відходи; сфера поводження з ТПВ; публічне управління; стимулюючий механізм; введення в обіг відходів; розширена відповідальність виробника

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro vidhody ta skasuvannja dejakyh Dyrektyv. № 2008/98/JeS. (2008) [in Ukrainian].

Pro shvalennja Nacionalnoi strategii upravlinnja vidhodamy v Ukraini do 2030 roku. № 820-r. (2017) [in Ukrainian].

Pro vidhody. № 2207-2. (2019) [in Ukrainian].

Pro upravlinnja vidhodamy. № 2207-1. (2019) [in Ukrainian].

Pro upravlinnja pobutovymy ta inshymy vidhodamy. № 2207. (2019) [in Ukrainian].

Pro shvalennja Koncepcii Zagalnoderzhavnoi programy povodzhennja z vidhodamy na 2013 – 2020 roky. № 22-r. (2013) [in Ukrainian].

Zjuz, O. S. (2019). Teoretychni aspekty vyznachennja zmistu ponjattja “mehanizmy publichnogo upravlinnja u sferi povodzhennja z tverdymy pobutovymy vidhodamy”. Zbirnyk naukovyh prac NADU, Issue 1, pp. 82-89. (DOI: 10.36.030/2664-3618-2019-1-82-89) [in Ukrainian].

Goroh, N. P. (2010). Tehnologicheskie osnovy metodov podgotovki i pererabotki v sisteme upravlenija municipalnymi othodami. Puti povyshenija jeffektivnosti ispolzovanija vtorichnyh resursov v tehnologijah othodov megapolisa. Kharkov : [s. n.]. рр. 93-112 [in Russian].

Pro vidhody. № 187/98-VR. (1998) [in Ukrainian].

Romanchuk, S. V. (2014). Vdoskonalennja dijuchogo zakonodavstva pererobky vidhodiv u konteksti rozvytku alternatyvnoi energetyky Ukrainy. Ekonomika ta derzhava, № 11, pp. 121-125 [in Ukrainian].

Pro vidhody. № 2207-2...

Pro upravlinnja vidhodamy…

Pro upravlinnja pobutovymy ta inshymy vidhodamy...

Pro vidhody. № 2207-2…

Kozmenko, S. M., Volkovec, T. V. (2012). Osoblyvosti ekologichnogo opodatkuvannja v zarubizhnyh krainah. Visnyk SumDU, № 1, pp. 11-18 [in Ukrainian].

Pererobni pidpryjemstva vymusheni importuvaty vidhody, jaki v Ukraini vyvozjat na smittjezvalyshha. (2020). URL : https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/168674_pererobn-pdprimstva-vimushen-mportuvati-vdkhodi-yak-v-ukran-vivozyat [in Ukrainian].

Bilopilska, O. O. (2014). Ekologo-ekonomichni osnovy upravlinnja systemoju povodzhennja z tverdymy pobutovymy vidhodamy. (Candidate’s thesis). Sumy. [in Ukrainian].

Gelbmann, U., Klampfl, H., Schmidt, G. (2006). The development of waste management as a phase model. [S. p. : s. n.]. pp. 93-100.

Berdanova, O. V., Vakulenko, V. M., Valentjuk, I. V. (2017). Strategichne planuvannja rozvytku objednanoi terytorialnoi gromady. Kyiv: [s. n.]. 121 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про відходи та скасування деяких Директив : Директива Європейського Парламенту та Ради № 2008/98/ЄС від 19.11.2008 р. URL : https://menr.gov.ua/news/31288.html (дата звернення: 02.04.2020).

2. Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 820-р від 08.11.2017 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#n8 (дата звернення: 02.04.2020).

3. Про відходи : проект закону № 2207-2 від 17.10.2019 р. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67116 (дата звернення: 02.04.2020).

4. Про управління відходами : проект закону № 2207-1 від 16.10.2019 р. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67094 (дата звернення: 02.04.2020).

5. Про управління побутовими та іншими відходами : проект закону від № 2207 від 03.10.2019 р. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66998 (дата звернення: 02.04.2020).

6. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013 – 2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 22-р від 03.01.2013 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22-2013-%D1%80 (дата звернення: 02.04.2020).

7. Зюзь О. С. Теоретичні аспекти визначення змісту поняття “механізми публічного управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами” // Збірник наукових праць НАДУ. 2019. Вип. 1. С. 82—89 (DOI: 10.36.030/2664-3618-2019-1-82-89).

8. Горох Н. П. Технологические основы методов подготовки и переработки в системе управления муниципальными отходами. Пути повышения эффективности использования вторичных ресурсов в технологиях отходов мегаполиса. Харьков : [б. и.], 2010. С. 93—112.

9. Про відходи : Закон України № 187/98-ВР від 05.03.1998 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 05.04.2020).

10. Романчук С. В. Вдосконалення діючого законодавства переробки відходів у контексті розвитку альтернативної енергетики України // Економіка та держава. 2014. № 11. С. 121—125.

11. Про відходи : проект закону…

12. Про управління відходами...

13. Про управління побутовими та іншими відходами…

14. Про відходи : проект закону…

15. Козьменко С. М., Волковець Т. В. Особливості екологічного оподаткування в зарубіжних країнах // Вісник СумДУ. 2012. № 1. С. 11—18. (Серія “Економіка”).

16. Переробні підприємства вимушені імпортувати відходи, які в Україні вивозять на сміттєзвалища. URL : https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/168674_pererobn-pdprimstva-vimushen-mportuvati-vdkhodi-yak-v-ukran-vivozyat (дата звернення: 05.04.2020).

17. Білопільська О. О. Еколого-економічні основи управління системою поводження з твердими побутовими відходами : дис. ... к. екон. н. : спец. 08.00.06. Суми : [б. в.], 2014. 246 с.

18. Gelbmann U., Klampfl H., Schmidt G. Die Entwicklung der Abfallwirtschaft als Phasenmodell. DepoTech. [S. p. : s. n.], 2006. P. 93—100.

19. Берданова О. В., Вакуленко В. М., Валентюк І. В. Стратегічне планування розвитку об’єднаної територіальної громади. Київ : [б. в.], 2017. 121 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. С. Зюзь