DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.63.2020.212679

Соціально-економічний вплив пандемії COVID-19 у контексті державної політики реалізації Глобальної цілі сталого розвитку № 5 “Гендерна рівність”

Т. А. Крушельницька, О. Ю. Матвеєва, В. М. Наумов

Анотація


Досліджено соціально-економічний вплив пандемії COVID-19 у контексті
державної політики щодо досягнення реалізації Глобальної цілі сталого розвитку № 5 “Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат” в Україні. Проведено опитування у Дніпропетровській області України, на яке виносились три блоки запитань: про потреби жінок; про вплив пандемії на їх економічний та соціальний добробут; про їх здатність впоратись із ситуацією та стати “агентами змін”. Узагальнено п’ять основних cоціально-економічних факторів впливу пандемії COVID-19 на громади й на громадян. Доведено, що під час пандемії COVID-19 жінки більше піддаються випадкам фізичного та економічного насильства. Виявлено, що для виходу з кризової ситуації респондентки готові знаходити рішення, базуючись на власних можливостях, вдаючись до самонавчання, оволодіння новими навиками, долучення до громадянської і політичної діяльності тощо.


Ключові слова


публічне управління; сталий розвиток; гендерна рівність; пандемія COVID-19; домашнє насильство; соціально-економічний вплив

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zapobighannja ta protydiju domashnjomu nasyljstvu. № 2229-VIII. (2017) [in Ukrainian].

Olson, D. R., Simonsen, L., Edelson, P. J., Morse, S. S. (2005). Epidemiological evidence of an early wave of the 1918 influenza pandemic in New York City. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., № 102(31). Aug 2.

Patterson, K. D., Pyle, G. F. (1991). The geography and mortality of the 1918 influenza pandemic. Bulletin of the History of Medicine, № 65(1). рp. 4.

Gatherer, D. (2009). The 2009 H1N1 influenza outbreak in its historical context. In J. Clin. Virol, № 45, 2009. pp. 174-178.

Michaelis, M., Doerr, H. W., Cinatl, J. (2009). Novel swine-origin influenza A virus in humans: another pandemic knocking at the door. Med Microbiol Immunol, № 198, pp. 175-183.

COVID-19 y myrovaja ekonomika. Spasty neljzja lykvydyrovatj? (2020). Kyiv: Kreston. 21 p. [in Russian].

Gholovakha, J. (2020). Pro socialjni naslidky pandemiji. KP v Ukraini, 24 kvit. [in Ukrainian].

Miroshnychenko, A. V. (2018). Nasyljstvo v simji. URL : http://pravovaosvita.ucoz.ua/publ/nasilstvo_v_sim_39_ji/1-1-0-13 [in Ukrainian].

Kasjjanenko, T. I., Shvachko, Zh. P. (2017). Nasyljstvu nemaje vypravdannja. Sumy: [s. n.]. 33 p. [in Ukrainian].

COVID-19: Stopping the rise in domestic violence during lockdown. (2020). URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stopping-the-rise-in-domestic-violence-during-lockdown.

Peretvorennja nashogho svitu: Porjadok dennyj u sferi stalogho rozvytku do 2030 roku. (2015). URL : http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html [in Ukrainian].

Pro Cili stalogho rozvytku Ukrajiny na period do 2030 roku. № 722/2019. (2019) [in Ukrainian].

Matvejeva, O. Ju. (2017). Imperatyvy stalogho rozvytku terytorialjnykh ghromad ta jogho zaghaljnoteoretychni zasady. Efektyvnistj derzhavnogho upravlinnja, № 1, pp. 224-232 [in Ukrainian].

Dobrobut i bezpeka zhinok: Ukrajina. (2019). Viden: Sekretariat OBSYe. 120 p. [in Ukrainian].

Global Gender Gap Report. (2020). URL : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf.

Zapobighannja ta protydija nasyljstvu. (2018). Kyiv: [s. n.]. 86 p.

Krasnova, O. V., Kalashnyk, O. A. (2016). Poperezhdennja domashnjogho nasyljstva. Kyiv: [s. n.]. 90 p. [in Ukrainian].

Navumau, V. (2019). Social Media as a Source of Counter-Hegemonic Discourses: Micro-Level Analysis of the Belarusian” Silent Actions” Protest Movement. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, № 27 (3),

pp. 287-317.

Krusheljnycjka, T. A. (2017). Evoljucija formuvannja ghromadjansjkogho suspiljstva: ljudsjki potreby ta jikh rozvytok. In Bobrovsjka, O. Ju., Krusheljnycjka, T. A., Latynin, M. A. et al. & Bobrovsjkoji O. Ju. (Ed.). Potencial rozvytku terytorij: metodologhichni zasady formuvannja i naroshhennja. Dnipro: DRIPA NAPA. 362 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України № 2229-VIII від 07.12.2017 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 (дата звернення: 08.05.2020).

2. Olson D. R., Simonsen L., Edelson P. J., Morse S. S. Epidemiological evidence of an early wave of the 1918 influenza pandemic in New York City // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2005. № 102(31). Aug 2.

3. Patterson K. D., Pyle, G. F. The geography and mortality of the 1918 influenza pandemic // Bulletin of the History of Medicine. 1991. № 65(1). P. 4—21.

4. Gatherer D. The 2009 H1N1 influenza outbreak in its historical context // J. Clin. Virol. 2009. № 45. P. 174—178.

5. Michaelis M., Doerr H. W., Cinatl J. Novel swine-origin influenza A virus in humans: another pandemic knocking at the door // Med Microbiol Immunol. 2009. № 198. P. 175—183.

6. COVID-19 и мировая экономика. Спасти нельзя ликвидировать? : информ. обоз. Киев : KRESTON, 2020. 21 с.

7. Головаха Є. Про соціальні наслідки пандемії // КП в Україні.  2020. 24 квіт.

8. Мірошниченко А. В. Насильство в сім’ї. URL : http://pravovaosvita.ucoz.ua/publ/nasilstvo_v_sim_39_ji/1-1-0-13 (дата звернення: 11.05.2020).

9. Насильству  немає  виправдання: добірка  матеріалів  на  допомогу протидії насиллю / уклад. Т. І. Касьяненко, Ж. П. Швачко ; Сумська обл. універс. наук. б-ка. Суми : [б. в.], 2017. 33 с.

10. COVID-19: Stopping the rise in domestic violence during lockdown : European Parlament. 04. 2020. URL : https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stopping-the-rise-in-domestic-violence-during-lockdown (date of using: 16.05.2020).

11. Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року : Резолюція Генеральної Асамблеї від 25.09.2015 р. URL : http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html (дата звернення: 16.05.2020).

12. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України №722/2019 від 30.09.2019 р. URL : https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (дата звернення: 16.05.2020).

13. Матвеєва О. Ю. Імперативи сталого розвитку територіальних громад та його загальнотеоретичні засади // Ефективність державного управління.  2017.  № 1.  С. 224—232 (дата звернення: 04.05.2020).

14. Добробут і безпека жінок: Українa: доп. про результ. дослідж. Відень : Секретарiaт ОБСЕ, 2019. 120 с.

15. Global Gender Gap Report 2020 / World Economic Forum. URL : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf (date of using: 16.05.2020).

16. Запобігання та протидія насильству : метод. реком. МОН України. Київ : [б. в.], 2018. 86 с.

17. Попереждення домашнього насильства : навч. посіб. для консультантів “Гарячих ліній” / упоряд. : Краснова О. В., Калашник О. А. Київ : [б. в.], 2016. 90 с.

18. Navumau V. Social Media as a Source of Counter-Hegemonic Discourses: Micro-Level Analysis of the Belarusian “Silent Actions” Protest Movement // Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization. 2019.  № 27 (3).  Р. 287—317.

19. Крушельницька Т. А. Еволюція формування громадянського суспільства: людські потреби та їх розвиток // Потенціал розвитку  територій: методологічні  засади  формування  і  нарощення : монографія / О. Бобровська, Т.  Крушельницька,  М.  Латинін  [та ін.] ;  за заг. ред. д. держ. упр., проф. О. Ю. Бобровської. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 362 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Т. А. Крушельницька, О. Ю. Матвеєва, В. М. Наумов