DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.64.2020.217589

Публічні послуги у сфері публічного управління: теоретичні аспекти

О. Є. Войтик, Г. О. Іщенко

Анотація


Розглянуто теоретичні підходи до здійснення публічних послуг у сфері публічного управління. Проаналізовано різні підходи до трактування сутності поняття “публічні послуги” і на основі цього представлено авторське розуміння згаданого поняття. Розглянуто класифікаційні підходи до розуміння публічних послуг. Представлено алгоритм надання публічних послуг у сфері публічного управління. Обґрунтовано процедуру здійснення публічних послуг, враховуючи надавачів та споживачів у сфері публічного управління. Аргументовано, що публічні послуги є ширшим поняттям, аніж державні послуги.

Ключові слова


публічні послуги; публічне управління; держава; органи влади; споживачі; населення

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro shvalennya Kontseptsiyi rozvytky systemy nadannya administratyvnyh poslug organamy vykonavchoyi vlady. № 90-р. (2006) [in Ukrainian].

Venediktova, І. V. (2009). Yurydychna pryroda publichnyh poslug. Visnyk Harkivskogo natsionalnogo universytetu, № 841, pp. 88-91 [in Ukrainian].

Pysarenko, G. М. (2005). Administratyvni poslygy v Ukraini. Aktualni problem derzavy i prava, № 26, pp. 160-165 [in Ukrainian].

Hrytsenko, E. V., Sheveleva, N. A. (Eds.). (2007). Publichnye uslugi: pravovoye regulirovaniye (rossiyskyy i zarybeznyy opyt). Moskva: Volters Klyver. 256 p. [in Russian].

Shabatina, І. (2006). Dosvid krain EU z nadannya publichnyh poslug naselennyu. Aktualni problem derzavnogo upravlinnya, Issue 2 (24), pp. 92-99 [in Ukrainian].

Shyndel, U. А. (2013). Zmist nadannya publichnyh poslug u skladi zlochuny, peredbachenomy st. 365-2 Kryminalnogo kodeksu Ukrainy. Visnyk Harkivskogo natsionalnogo universytetu, pp. 173-177 [in Ukrainian].

Chausovska, S. І. (2017). Ponyattya publichnyh poslug ta yih klasyfikatsiya. Derzava ta regiony, № 1(57), pp. 102-108 [in Ukrainian].

Sharov, U. P., Suhinin, D. V. (2008). Munitsypalni poslugy: shljah do vysokoyi yakosti. Melitopol: Vydavnychyi Budynok MMD. 136 p. [in Ukrainian].

Gorbatyuk, V. Ponjattja ta vydy publichnyh poslug u sferi upravlinnya derzavnymy finansamy. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. exe?C21COM=2&I21DBN= UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_ FILE_DOWNLOAD=1&Image _file_name=PDF/apdyo_2012_3_16.pdf [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 90-р від 15.02.2006 р. // Офіційний вісник України. 2006. № 7. С. 167.

2. Венедіктова І. В. Юридична природа публічних послуг // Вісник Харківського національного університетуту. 2009. № 841. С. 88—91. (Серія: Право).

3. Писаренко Г. М. Адміністративні послуги в Україні // Актуальні проблеми держави і права. 2005. № 26. С. 160—165.

4. Публичные услуги: правовое регулирование (российский и зарубежный опыт) : сборник / под общ. ред. Е. В. Гриценко, Н. А. Шевелевой. Москва : Волтерс Клувер,
2007. 256 с.

5. Шабатіна І. Досвід країн Європейського союзу з надання публічних послуг населенню // Актуальні проблеми державного управління:  зб. наук. пр. Вип. 2 (24). Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2006. С. 92—99.

6. Шиндель Ю. А. Зміст надання публічних послуг у складі злочину, передбаченому ст. 365-2 Кримінального кодексу України // Вісник Харківського національного університету. 2013. С. 173—177.

7. Чаусовська С. І. Поняття публічних послуг та їх класифікація // Держава та регіони. № 1 (57). 2017. С. 102—108.

8. Шаров Ю. П., Сухінін Д. В. Муніципальні послуги: шлях до високої якості : монографія. Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2008. 136 с.

9. Горбатюк В. Поняття та види публічних послуг у сфері управління державними фінансами. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM =2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_ file_name=PDF/apdyo_2012_3_16.pdf (дата звернення: 06.06.2020 р.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2021 О. Є. Войтик, Г. О. Іщенко