DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.64.2020.217601

Люмпенізована демократія та її вплив на сучасне публічне управління

І. Б. Кіянка, Н. О. Левицька

Анотація


Розглянуто особливості популізму, що є своєрідним позитивним повідомленням для формування демократичних цінностей у публічному управлінні. Звернено увагу на спеціальну місію популізму як необхідність влади народу та управління народом, що є досить часто наслідком усунення від влади актуальних у конкретний момент людей, груп, політичних сил і передачі влади “дійсним” представникам народу. Проведено аналіз, згідно з яким популізм прагне коригувати, вносити  зміни в прийняті правила гри, враховуючи лише інтерес власної політичної сили, і не враховуючи інтересів інших політичних акторів, і часто переростає у люмпенізовану демократію, яка може згодом мати негативні наслідки для публічного управління.

Ключові слова


публічне управління; демократія; популізм; громадянські цінності; сучасне суспільство; громадянин

Повний текст:

PDF

Посилання


Buchyn, M. (2016). Politolohichnyi analiz osnovnykh metodyk vymiriuvannia rivnia demokratii u sviti. Humanitarian vision, Vol. 2, № 1, рр. 9-13 [in Ukrainian].

Yzenzee, Y, Kyrkhkhof, P. (1994). Hosudarstvennoe pravo Hermanyy. (Vol. 1, pp. 48). Moskva: Instytut hosudarstva i prava RAN. 314 p. [in Russian].

Zahalna deklaratsiia prav liudyny. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015 [in Ukrainian].

Kostenko, O. (2015). Yaka Konstytutsiia nam potribna, abo Svoboda liudyny proty pravovoi svavoli. Viche, № 13, pp. 28, 29 [in Ukrainian].

Kuian, I. (2015). Zabezpechennia verkhovenstva derzhavnoi vlady yak neobkhidna peredumova efektyvnosti upravlinnia suspilstvom. Pravo Ukrainy, № 5, pp. 39-46 [in Ukrainian].

Matsiuk, A. R. (2015). Narodovladdia yak osnova vdoskonalennia konstytutsiinykh zasad zhyttiediialnosti suspilstva. Publichne pravo, №4 (10), pp. 76-83 [in Ukrainian].

Matsiuk, A. A. (2015). Stanovlennia hromadianskoho suspilstva yak sotsialnoi osnovy narodovladdia. Publichne pravo, № 3 (19), pp. 113-120 [in Ukrainian].

Pobochyi, I. A. (2008). Politychnyi populizm i yoho mistse v suchasnomu protystoianni politychnykh syl v Ukraini. Multyversum. Filosofskyi almanakh, Issue 70, pp. 42-52 [in Ukrainian].

Karabin, T. O., Lazur, Ya. V., Mendzhul, M. V. et al & Savchyn, M. V. (Ed.). (2015). Publichne uriaduvannia, prava liudyny i demokratiia: rehionalnyi zriz yevrointehratsii. Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU “Hoverla”. 320 p. [in Ukrainian].

Yablonskyi, V. M., Balakirieva, O. M., Bielska, T. V. et al & Korniievskoho, O. A. (Ed.). (2016). Rozvytok hromadianskoho suspilstva Ukrainy v umovakh vnutrishnikh i zovnishnikh vyklykiv. Kyiv: NISD. 72 p. [in Ukrainian].

Stotskyi, V. V. (2015). Kontseptualni osnovy doslidzhennia politychnoi stabilnosti yak stanu demokratychnoi politychnoi systemy. Aktualni problemy polityky, № 56, pp. 98-106 [in Ukrainian].

Talanchuk, P. M. (2015). Derzhavotvorchyi potentsial ukrainskoi natsii. Kyiv: Universytet “Ukraina”. 355 p. [in Ukrainian].

Bianchi, A. (2016). International Law Theories: An Inquiry into Different Ways of Thinking. Oxford: Oxford University Press. 336 p.

Laclau, E. & Mouffe, C. (1985). Hegemony and Socialist Strategy. London : Verso. pp. 22.

Laclau, E. (2005). On Populist Reason. London: [b. v.]. pp. 22.

Robinson, J. A., Acemoglu, D. (2006). Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 22.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бучин М. Політологічний аналіз основних методик вимірювання рівня демократії у світі // Humanitarian vision. 2016. Vol. 2. № 1. Р. 9—13.

2. Изензее Й., Кирххоф П. Государственное право Германии. Сокращенный пер. с нем. : в 7 т. Т. 1. Москва : Институт государства и права РАН, 1994. С. 48.

3. Загальна декларація прав людини. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 01.07.2020).

4. Костенко О. Яка Конституція нам потрібна, або Свобода людини проти правової сваволі // Віче. 2015. № 13. С. 28, 29.

5. Куян І. Забезпечення верховенства державної влади як необхідна передумова ефективності управління суспільством // Право України. 2015. № 5. С. 39—46.

6. Мацюк А. Р. Народовладдя як основа вдосконалення конституційних засад життєдіяльності суспільства // Публічне право. 2015. № 4 (10). С. 76—83.

7. Мацюк А. А. Становлення громадянського суспільства як соціальної основи народовладдя // Публічне право. 2015. № 3 (19). С. 113—120.

8. Побочий  І. А. Політичний популізм і його місце в сучасному протистоянні політичних сил в Україні // Мультиверсум. Філософський альманах. 2008. Вип. 70. С. 42—52.

9. Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції : монографія / Т. О. Карабін, Я. В. Лазур, М. В. Менджул [та ін.] ; за заг. ред. М. В. Савчина. Ужгород : Вид-во УжНУ “Говерла”, 2015. 320 с.

10. Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів / В. М. Яблонський, О. М. Балакірєва, Т. В. Бєльська [та ін.] ; за ред. О. А. Корнієвського. Київ : НІСД, 2016. 72 с.

11. Стоцький В. В. Концептуальні основи дослідження політичної стабільності як стану демократичної політичної системи // Актуальні проблеми політики. 2015. № 56. С. 98—106.

12. Таланчук П. М. Державотворчий потенціал української нації. Київ : Університет “Україна”, 2015. 355 с.

13. Bianchi A. International Law Theories: An Inquiry into Different Ways of Thinking. Oxford : Oxford University Press, 2016. 336 p.

14. Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. London : Verso, 1985. Р. 22.

15. Laclau E. On Populist Reason. London : [s. n.], 2005. Р. 22.

16. Robinson J. A., Acemoglu D. Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. Р. 22.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2021 І. Б. Кіянка, Н. О. Левицька